kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3768 DANSKE ERHVERVS ANNONCE ­ BUREAU Raadhuspl. 16 El £ * C. 445 Detailhandlerreklamen v. V Lund Hvid- kildev. 9 IS £ Tg. 7480 Dorph Ole Ny Kongens?. 14 E £ Palæ 111 Eberlin ErikCAkts.,Reklamebureau V-Boule- vard 47 El £ * C. 1920 & * C. 16422 Elocyn v. Emil Jacobsen Hauserg. 36 iKl £ Pa. 5777 Frederiksen M Vodroffs Tværg. 2 El £ V 1400u Friluftsreklamen, Akts.,Raadhuspl. 16 El £ C. 11977 Grøn ’ s Reklamebureau Vodroffsv. 3B El £ V 4540 Gutenberghus Reklamebureau Vognmagerg. 11 E£ * C. 3512 Handelstandens Reklamebureau v. Fru Anna Svane Vimmelskaftet 42B E I C. 10016 Harlang & Toksvig Reklamebureau, Akts., V-Boulevard 38 El I * C. 15000 Hertz? Annoncebureau, Albin H ansen Frede ­ riksbergg. 1A E I * Cent. 13023 Hvid SylvesterFrederiksbergg.21 E £*Cent. 7016 JensenTh.Kj ær Ahlefeldtsg.16 E ICent.2750 JERNBANEREKLAMEN Raadhuspl. 16 E)£*C. 445 Eneret for Reklamering paa Danske Statsbaner og Privatbaner. Karmark Henning Frederiksbergg. 25 E $ * C. 15763 Knudsen J & S A Dittmann V-Voldg. 21 El £ C. 9155 Kbhvns Reklamebureau v. A Hey Graabrø- ret. 7 E £ By 4549 Lund & Balling.Reklame-Bureau, Vesterport El £ ★ C. 8995 & 11111 Lyngby Reklame Bureau Lyngby Hovedg. 44 £ * Ly. 2525 Minerth H Korsg. 46 Hl £ No. 5964 Monterossis Bureau Amagert. 5 E £ * Cent. 9990 Polack ’ s Annoncebureau, Akts., Ved Glypto- . teket 6 El £ * C. 11701 Postreklamen Raadhuspl. 16 El £ *C. 445 Raadgivende Reklamebureau RoialKrystalg. 16 E £ Cent. 8284 & 8486 REKLAMEBUREAU LYRE Axelborg El £ C. 4530 Se under Annoncebureauer. Reklamebureauet Albea, Akts., H C Ørsteds . V. 38 El £ Cent. 9976 Reklamebureauet Bonus v. Ellen Wissing Trøjborgg. 10 El £ Eva 2325 Rostard C, St. Jacobs G. 22 løl £ 04334 SPORVOGNSREKLAMEN Raadhuspl. 16 El £*C.445 Reklamering i Københavns og Nord ­ sjællands Sporveje. Suenson E & Co.V-Boulevard 38 El ffi C. 13093 Trunderup s Reklame Service N-Voldg. 23 E £ Pa. 7733 UNION, Akts., AUT. ANNONCE- BUREAU OttoMønsteds 0.3,5® £ ★ C. 781 WEILSKOV & CO. (Bencke&Toft- Nielsen) Gothersg. 103 E £ * C. 16880 Vepro Akts., Verdenspropaganda Aktiesel ­ skab, Hovedvagtsg. 6 E £ C. 16733 A/ efrd % VER DEN S-PROPAGANDA AKTIESELSKAB HOVEDVAGTSGADE 6 KØBENHAVN K TELEFON CENTRAL 16733 Wolff Aug. I & Co. ’ s Reklamebureau Akts. Østerg. 57 IKl £ *C. 5757 & 4 Aalborg: Jysk Reklame, M Nielsen Al ­ gade 67 £ 6090

Fag-Register for Danmark

Reklameartikler København (Fortsættelse) : Rée ’ s Carl Eftf. st. Kongens?. 27 [K] £ C. 7521 & 7623 Gross. H .Jespersen Ordrup Jagtv.52 Char- lottl. £ Ordr. 4594x Gross. Frøken G Han ­ sen Ordrup Jagtv. 39 Charlottl. £ Ordr. 3507 Repr. A Olsen Christianehøj 26 t Sø- borg £ Søb. 3094

Aarhus: Aarhus Kioskselskab, Akts. Ryesg. 1 £888 (4 Lin.) £>e under Annoncebtireauer. Buchtrup ’ s Annonce- Bureau £ 1166 (5 Lin.) Se under Annoncebureauer. REKLAMEBUREAU LYRE Clemens- bro £ 9750 (3 Lin.) Se under Annoncebureauer. WEBER & SØRENSEN Sct.ClemensT. 9 £ 7017, 7018 & 7019 Horse ns: Horsens Tavle-Reklame, Rug- berg N ielsen Nørreg. 35 £ 383 Højbjærg: j uge l Holger £ Skaade 206 Odense: FyensPrivatbane-Reklame,Akts. Vesterg. 35 £ 5195 Madsen LP Odinsg. 44 £.2904 Randers: Reklame-Bureauet, Sv. Aa. Jo ­ hansen st. Voldg. 14 £ 158 Ski ye: Møller ’ s Reklamebureau £ 698 S ønderborg : Hansen A P Søjlereklamen, A P Helmer £ 238 T^rde : Vestjydsk Presse- & Reklame ­ bureau, Carl Nielsen £ 540 e .H e: Vejle Reklame-Bureau, Akts. Tor ­ veg. 34 £ 1111 (2Lin.) København: Astor Reklameuddelingscentral v. MJørgen- sen Lundtofteg. 99 E £ Tg. 3760 Direct Advertising Company v. V Christoph ­ erson GI. Kongev. 29 El £ C. 5766 Frelsens Hær Saxo?. 8 El £ * V 852 Holten Aage Østerg. 13 E £ Palæ 3450 Kruuse A OradelingsbureauetElfektiv 8t. Knuds V. 34 El £ C. 8661 Perfect Omdelingsbuieau v. Fru M Weide- mann Colbjornsensg. 31 El £ Eva 3443 Postvæsenets Oplysningskontor EJ £ *Cent. 6298 / — -------------------------------------- Reklameomdeling.

FOR ENHVER BRANCHE

TIL ENHVER PRIS BESE VOR UDSTILLING. Reklameforlaget Contact, V Ulf Andersen Sallingv. 10 EJ £ Gh. 534 Ox Reklame- & Kontorforsyningen, AWeywadt Tullinsg. 3 E £ V 6146v Roldex vedH Philipson GI. Kongev.177 El£ C. 7993 Scbarling C E K astanie Allé 13 Vanl. £ Dams« 956 Schweickhardt C Boye N-Frihavnsg. 21 lø] £ Øb. 5694 Serviteur, S Blaksted Kompagnistr. 32 E £ By 4046 Thejll Johs. Frederiksbergg .23 E £ C. 3547 LÆDERVARER, BRONCER, PENCILS, CIGARTÆNDERE, KNIVE , SPEJLE clh . c L m . LOMMEARTIKLER JOHS. THEJLL Viborg-Lassen O Dalføret 16 [S] £ Am. 8603 & Am. 8604 Viva Reklamen, Erik Rye Kanslerg.6 (0) £ 0 8062 Aarhus: Aarhus Kunstindustri Aaboule- varden 17 £ 2827 Horsens: Dansk Metal-Ætseværk, Akts. Fælledv. 30 fl 2399&2400 - Massefabrikation af Re- lameskilte i Metal og Blik. Se u. Metal ­ skilte. Højrup: Bjømer Arne £ 151 Odens c : Rasmussen Karl W Engg. 3 £ 8635 Skive: SkiveTrævarefabr.£141-JReÆfø/neart. iTræ. Reklamebureauer. Advertisement Contractors — Bureaux de reclame — Reklamebureaus (se tillige Annoncebureauer). København: Asmussen Wahl Nygade 1 E] £ ★ C. 7913 Atelier 1009, Henry Adler, Akts., Lavendel- str. 17 H £ Cent. 1009 Bech Vilhelm Vodroffsv. 9 El £ Eva 1380 Brandt ’ s Bureau v.H BrandtFrederiksborgg. 19 El $ C. 15908 Byreklamen, Akts., Kompagnistr. 32 El f C. 2100 Dansk Frilufts-Reklame vedAnsgar Morten ­ sen Sølvg. 32 El £ C. 7550 Dansk Reklame Bureau Vognmagerg. 9 E £ *0.3512 Dansk Reklame Service ved Knud Lund Christiansg. 22 E) £ C. 7289 & Pa. 2201

Postvæsenet omdeler REKLAMER med eller uden Adresse overalt i By og paa Land.

Postbudet afleverer Deres Reklame i Dagens Post. Alle Oplysninger faas ved det sted ­ lige Postkontor og i København tillige ved

POSTVÆSENETS OPLYSNINGSKONTOR TLF. *CENT. 6298

------------

--------

...

>

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker