kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark D anske

VII — 3767 Wagons-Lits/Cook Industribygningen Vester ­ brog. 1 El g ★ C. 147 _______________ WAGONS-LITS COOK VERDENS REJSEBUREAU (Det int. Sovevognsselskabs Rejsebureau). Tlf. ★ Cent. 147 Omstill, til samtl. Afd. Aabent Ilverdage Kl. 9-17. Officielle Priser. ca. 350 Kontorer over hele Verden. Filial i HOTEL D ’ ANGLETERRE Tlf. *Central 5847. Viking Nordturist Akts. N-Voldg. 20 Kl g C. 3499 Aa lborg: Forenede Dampskibs-Selskab, Det, Akts., Rejsebureau & Billetkontor Østeraag. 27 114797 Madsens Viggo Boghandel Bispensg. 20 g 225 Agentur for „Bennett". Bane- Skibs- og Flyvebilletter. Aarhus: Bennett ’ s Rejsebureau, Akts. st. Torv 6 g 4661 & 4662, Postkonto 14442 D. F. D. S. Rejsebureau og Billetkontor Ryesgade 32 gi 7083 Oversøisk Passagerbureau g 8957 Odense: Dansk Rejsebureau ’ s Filial Vesterg. 27 Passagen g 8122 & 8123 Oversøisk Passagerbureau g 7959

Reklaineartikler

Reklameartikler. Advertisers Novelties — Articles pour réclame — Reklameartikel København: Argentor Akts., Specialfabr. for patineret Bronce, Kontor og Prøvelager Bagerstr. 3 & 3 A E g) V 8960 - Se Annoncen under Broncevarer. AxonReklame, Ax. SonnergaardGodthaabsv. 183 (S g Fa. 1700 & Ho. 1000 Blichfeldt ’ sC A Søn B rolægger str. 3 Kl $ B 7048 Bruun Hans. Akts., Cæciliav. 58 Valby g C. 14592 Christensen Einar Raadhusstr. 11 EJ g By. 1236 x Dansk Skiltekartonfabr . Aage Nielsen Krimsv. 15 [S] g Am. 7553 Dreyer Emil M Egbyv. 143 Rødovre Vanl. g Rødovre 828 -Rammer til Refåameskilte. Everlight Reklame ved Carl Th. Christensen Erik Menveds V. 6 El g No. 7321 Fabriken M. L., A/S., Jagtv. 85 El g ★ Cent. 10601 Rammer til Reklameskilte. Fabrikken Novelty ved Kav Hansen Veras Allé 19 Vanl. g Damsø 3874 Græsholm Chr. Kronborgg. 9 El g Tg. 2623 Hansen Aage N-Fasanv. 269 El g Tg. 845 HansenHMariusJembaneg.4AEl g Pa. 105« Hegedys Marcell Falkoner Allé 18 IH g V 5993y Henriques O & Co. Badstuestr. 17 Kl g Cent 13601 Kbh vns Reklameartikel F abrik v.CGræsholm Kronborgg. 9 El g Tg. 2623 Lønqvist Erik Nørrebrog. 163 El g Tg. 491 Madsen Axel Vesterbrog. 5 A El g By 3771 May land C, Akts., Bogtryk. Vesterbrog. 95 El g *C. 764 Altid Nyheder i alle Slags moderne Reklameartikler.

B aners R E J S E REJSEBUREAUET VESTERBROGADE 7B. VED

KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARO I Bureauet gives vederlagsfrit Oplysninger om alleRejseforhold. Bureauet sælger Rundrejsebillet ­ ter, Pladsbilletter, Sovevognsbil ­ letter, Flyvebilletter, Dampskibs ­ billetter, Abonnementskort til Rejser over danske Statsbane ­ strækninger, 8- og 15-Dages Kort samt Maanedskort og Gavekort. Hotelplads reserveres, og Hotel ­ kuponer sælges. Endvidere Salg af Rejsehaandboger og Rejse ­ checks i udenlandsk Valuta. Egen Bankafdeling. Bagage- og Rejsegodsforsikring. Aabent: Hverdage Kl. 9-17 Søn- og Helligdage Kl. 9 ’ / 2 -12 Telf. Central 1126 Omstilling til alle Afdelinger Sovevognsbestilling C. 1521 Telegramadresse: Statsreise. REJSEBUREAU „NORDEN" Unter den Linden No. 25 BERLIN W 8 I Bureauet gives vederlagsfrit Oplysninger om Rejser til og i Danmark og om Rejser til det øvrige Norden. Bureauet sælger almindelige Jernbanebilletter,Rundrejsebillet-, ter, Pladsbilletter og Sovevogns ­ billetter m. m. samt 8- og 15- Dages Kort til de danske Stats ­ baners Strækninger. Aabent Hverdage: Kl. 9-17. Telefon: 110606 og 110607 Telegramadresse: Nordfahrt.

B U R

Gad G E C Boghdl.Vimmelskaftet 32 E g Central 558, 758 & 12295

København: HAAND I HAAND Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 33 g ★ Cent. 1973

E A U

Nordisk Kartonnagefabrik Hessensg. 12 (SJ g ★ Cent. 11337 Nye Ideer. Forlang Tilbud. Nordisk Kunst- & Reklameforlag, J Kymer Bredg. 78 Kl g By. 7408 nornotryk, akts., (nordisk nodestik-og tryk ­ keri samt litografisk etablissement) stKon- gensg. 63 53 g Cent. 3304 & 13057 Pens H st. Kongensg. 92 OKI g ★ Cent 8577 Smagfulde Glasskilte og Indramning. Pindborg & Petersen Larsbjørnsstr.23 Kl g Cent. 13418 & 14418 - Fabrikation af Reklameartikler. Spec.-. Reklamelinealer Prompte ved H P Ballisager Vesterbrog. 64 El g C. 13443 Pyroteknik v. Fritze Møldrup Sandvejen 97 Søborg g Sø. 3066 Privat Adr. Havneg. 11 B Reklametændstikker.

Rejsegodsforsikring.

København: Bal tica, Assurance-Compagniet, Akts., Brede - . 42 Kl g ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu u . Borgen Aug. Højbro I I.5E g ★ Cent. 2288 Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings Akts. Raadhuspl. 45 E] g Cent. 13337 Europæiske Vare- & Rejsegods- forsikrings-Aktieselskab : Raadhuspl. 45 .......................... Central 13337 Dir. Holten Liltzhøft pers. Raadhuspl. 45 Central 10354 ------ Bolig Egebjerg Allé 8 . Helrup 1999 Kontorchef FruE BremholmRasmussen Bolig Brødhøj 11 ............ Gjentoftel855 Eneste Specialselskab for Rejsegodsforsikring.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker