kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3766 D. F.D.S. REJSEBUREAU OG BIL ­ LETKONTOR Axelborg Vesterbrog.4A S $ C. 6339 £ 6341 Finsk Rejse- £ Oplysningsbureau ved Imm. Petersen Ny Toldbodg. 31 Kl $ Palæ 464v FORENEDE DANSKE MOTOREJ ­ ERES TURISTAFDELING V-Boule- vard 4 El $ ★ C. 5591 Postkonto 1955 Telegramadr. „Motorklub “ Kun for Medlemmer. Fransk Turistoplysningsbureau Vimmelskaf- tet 43 Kl $ C. 8128 Johnson Linien Amalieg. 36 Kl f ★ Cent. 69

Fag-Kegister for Danmark

Rejseartikler

Rejseartikler. (se tillige: Kufferter; Lædervarer og Læderarb.; Sadelmagere og Tapetserere). København: Andersen£Holm,Akts., Petersborgv. 6 J} C. 10300 Autokufjerter- Prøvekufferter o g Mapper. Erion ved de Iongh & Schjøth Skinderg. 29KJ $ Palæ 3040 Fabrikation af gummierede Rejseartikl. Rejsebureauer. Tourist Agents — Bureaux des voyages — Rejse ­ bureau« København: AMERICAN] SCANTIC LINE, Østerg. 22 Kl $ ★ Cent. 11251 American Express Company, Akts., Vimmel- skaftet 47 K 1 £1 ★ C. 9233 Bau Axel Wahl Holm. Kan. 15 Kl $ C.50130 Bennett's Rejsebureau, Akts., Raadhuspl. 47 E D *0. 4873 Dana Nordeuropæisk Rejsebureau v. Chr. Nielsen, H C Ørsteds V. 31 E ® C. 14380 £7535 DANIA RUNDFART- & REJSESEL ­ SKAB, Akts., Holbergsg. 6 É $ C. 10180 Danish Tourist Service, Europa-Rejser, J Molbech Rasmussen Amagert. 25 Kl C. 10790 £ 14024 Qansk Folke-Ferie Frederiksborgg. 42 K $ ★ C. 2617 (5 Ledn.)

^WHSON LlH/fy

REDERIAKTIEBOLAGET NORDSTJERNAN STO CKH OLM GENERALAGENTER : HOLM&WONSILD

Jnformationsbureau TYSKLAND Cent. 2672

PASSAGERFORBINDELSE ’ . GOTEBORG-

PACIFICKYSTEN AMALIEG.36-Ttf.*CENT,69 & SYDAMERIKA KØBENHAVN » K

Oplysninger om Rejser i Tyskland Kontortid: 9~ 17 Lørdage: 9~I3 Østergade 3, K.

Luftrejsebureauet v.Cai Caspersen Thorvald- sensv. 2 I N 8800 Norsk Turistbureau Frederiksbergg. 10 Kl f Cent. 8946 £Palæ5563 iNoRSK IIURISTBUREAU

REJSEBUREAU for NORGE

FREDERIKSBERGGADE 10 0 77Z CENT. 8946 PALÆ 5563

Officielle italienske Rejsebureau, Det. C. I. T. Danmark Akts. Østerg. 15 Kl g) C. 10508 Oversøisk Passagerbureau Axelborg Axelt. 1 ® f ★ C. 14717 £ 4619 OVERSØISK PASSAGER8UREAU Axelborg Axelt. 1 [V] Tlf. * Cent. 14717 & Cent. 4619 Omst. til samti. Afd. Telegramadr. „Passagerbureau* 1 . Udstedelse af saavel Jernbane ­ som Dampskibsbilletter overalt Raymond-Whitcomb, Inc. Amagertorv 24 Kl u ★ C. 8048 Reichsbahnzentraie fiir den Deutschen Reise- verkehr, Informationsbureau Tyskland Østerg. 3 Kl gi C 2672 Se næste Spalte, øverst. Select Travel Office, The, ved Alex. Broches N-Vol dg. 6 Kl & Palæ 6200 Skandinavisk Turistbureau v.Frk. Else Neid- hardt Skoubog. 4 Kl g) C. 9022 £Palæ6 543 Sovevognsselskabets Rejsebureau Vester ­ bro". 1 Industribygn. É gi ★ Cent. 147 Statsbaners Rejsebureau, De Danske, Vesterbrog. 7 B ved Kbhvns Hovedbane- gaard gi C. 1126, Omstilling til alle Afde ­ linger. Sovcvognsbestilling g) C. 1521 Se næste Side. Svenska Amerika Linien Raadhuspl. 57 EJ g) C. 4158 £15557 Svenske Statsbaners Rejsebureau, Hoved- banegaarden [v] g C. 6322 £ 6317 Se næste Spalte, nederst. Sydeuropæisk Rejsebureau, Akts., Vester ­ brog. 2D 0 g C. 6609 £ 7642 UNITED STATES LINES Østerg. 22 Kl g ★ Cent. 11251

VENSKE

TAT5BANERS

EBUREAU

REJ

.HOVEDBANEGAARDEN Aabent Hverdage 9-17 og 18,15-20,30 Søn- og Helligdage 9-12 og 18,15-20,30 TELEFON: CENTRAL 6322 „ „ 6317 TELEGRAMADR. : SUEDECUS PLANLÆGGER OG GIVER OPLYSNINGER OM REJSER JERNBANEBILLETTER DAMPSKIBSBILLETTER FLYVEBILLETTER SOVEPLADSBILLETTER Rejsehaandbøger sælges

DANSK

FREDERIKSBORGG. 420 TIE* CENT. 2617 5 LEDNINGER

DANSK REJSEBUREAU, Akts., Ama ­ gert. 24 Kl (Aabent Hverdage 9-17) f ★ C. 8048 Omst. til alle Afd. Stats $ 552 Telegramadr.: „Rejsebureau* .

Brochurer og Prospekter fra alle Steder i Sverige.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker