kraks vejviser 1940 handelskalender

Regnfrakker 2 2. Regnfrakker, Fabr. og en gros. København: Andersen Alfred Rainproof, Akts., Vimmel- skaftet42AE $ C. 11311 Andersen Viggo Amalieg. 6 E$ C. 15629 Aquarock, Akts., Frederiksborgg. 1 E $ C. 9042 & 15255 Augustinus & Hansen, Akts., Se S Seidelin, Akts. Carstens ’ PV Eftf.Kong.Nyt.8E$^C.11180 Dansk Oilskin Fabrik ved Georg Lehrmann Dronn. Tværg. 54 E $ C. 11901 Forenede Olietøjsfabriker, De, Akts., Olskind & Standard Øresundsv. 144 E $ ★ Am. 3230 DE FORENEDE OLIETØJSFABRIKER */s OLSKIRD W rø STjflrøDjflRD 1 STE KL OLIETØJ KULØRTE TRANSPARENTE OLIEFRAKKER FOR DAMER, HERRER OG «ØRN. ! Hansen & Larsen St. Peders Str. 34 E $ C. 2281 Hoffmann Johs. & Søn, Set. Jørgens Allé 3-11 ® $ C. 1389 & 15235T JOHS. HOFFMANN &SØN SCT. JØRGENS ALLÉ 3-11 Special-Fabr. af 1 Regnfrakker OILSKIN -OILSILK. Holdt Axel V GI. Mønt 14 E $ Cent. 14803 Jørgensen Poul V Løngangstr. 23 E $ Palæ 6388 Kopp Julius Amagert. 21 E $ ★ C. 7315 Lefévre Eyvind Amagert. 33 E $ By 3055 O ving Georg E, Johan Kellers V. 36 EJ $ Eva 2022 Seidelin S, Akts., Skinderg. 7 E $ ★ C. 4045 Telegramadr. „Seidelin*. Aarhus: Aarhus Gummivare Fabrik, A/S GI. Munkeg. 21 $ 8890 (2 Lin.) REGNFRAKKER Specialdel: 011-7 SILK GUMMI - CAPES Fabr. for alle Regnfrakker & Olietøj. Odense: Jørgensen ’ s H P Regnfrakke-, fabrik Vesterbro 13 $ 2358 Regnfrakke-Fabriken Norden ved Juul Johansen Rugaardsv. 13A $ 1268 (2 Lin.) Skandinavisk Gummi-Compagni, Akts. '$237 & 6937 ______________________ ______ Akts. Skandinavisk Gummi-Compagni Odense Telefon 287 & 6937 Telegramadr. „Gummicompagniet “ . Fabrikation af REGNFRAKKER Gummi &. Imprægnerede for Damer og Herrer. Ass ens : Nielsen Emil & Søn $ 99

VII — 3765 WibergNChr. Holhergsg.24E $-fcCent.B363 Corona skrivende Add.-Maskine. Thales Kalkulationsmaskine. Ziirsen Hans, SteenBlichersV.22[Fj$C.13044 Salg - Udlejning - Bytte. Aalborg^ Engsig Knud Bispensg. 7 ® 6666 (4 Lin.) Poulsen Anker Vesterbro 95 $ 1300 „Dalton* og „Monarch* Regnemaskiner. Aarhus: Jensen Carl,Ingerslevs Boulevard 19 $5782 Astra og Brunsviga. Nordisk Kontor Etablering v. Joh. Johnsen Park Allé 5 $ 5340 Dalton, Monarch, Facit og Odhner. Skive: Schade ’ s Papirindustri og Vestjyllands Pap'rposefabrik, Akts. $262 & 263 ______ Fabrikation af Regneruller i enhver Bredde. Kontor og Lager i København: Kronprinsossegade 18 Tlf. C. 12357 Artikler til Regnemaskiner.

Fag-Regisler for Danmark Granbech K J Østerbrog. 44 [ø] $ C. 9955 & Øb. 9955 CONTINENTAL Additions-og Bogholderimaskiner

Over 100 forskellige modeller fra smaa Pult ­ maskiner billigere end Skrivemaskiner til Kon ­ trolmaskiner med op til 16 Tælleværker Fabrikat: WANDERER WERKE

Kristensen L (Remington) Raadhuspl. 75 E $ ★ C. 6033 ★ C. 5033 (4 Ledninger) Remington 10-Tangent Additionsmaskine. Monroe Regnemaskiner ved Kurstein Jensen Christiansborgg. 1 ® $ Cent 682 Original-Odhner, Akts. V-Boulevard 4 E $ C. 13582 Q R GINAL- o. DHNER VESTRE BOULEVARD s TLF. CENT. 13582 ADDITIONSMASKINER MULTIPLIKATIONSMASKINER - Petersen Eugen Godthaabsv. 7 E $ C. 1508 & 15155 EUGEN PETERSEN GODTHAABSVEJ 7 id TLF.CENT.1508 *15155 ADDITIONS- OG KALKULATIONSMASKINER Pindborg & Petersen Larsbjørnsstr. 23 Kl 1 $ C. 13418 & 14418 ■

Regneundervisning.

København: Frdbg., Østerbro&Byens Handelsgymnasium & Sproginstitut, II N Weiss Biilowsv. 10, N-Frihavnsg. 6, V-Voldg. 2 E $ C. 4234

Regnfrakker. Baincoats — Paletots i mperméables — Begenmiintel 1. Udsalg. 2. Regnfrakker, Fabr. og en gros. 1. Udsal g. København: ENGLISH HOUSE Frederiksborgg. 18E $ *C. 8588 Kopp Julius Amagert. 21 E$ ★ Cent. 7315

DIREKTE SUBTRACTION NEGATIV SALDO 10 TANGENTER

Mindste elektriske Maskine med . fuld automatisk Division. ENEFORHANDLING FOR DANMARK

Moller Chr., Akts., Amalieg. 49 Kl $ Cent 687 - Etableret 1855. Olietøj. Olsen Axel Klosterstr. 20 Kl $ By 3620 Regnfrakker repareres. Sørensen Jens & Co., Akts., Østerg. 61 Kl $Cent. 2602 & 12661

Pødenphant H GI. Kongev. 74 E $ Cent. 13712 (I. F.) „Precisa", „Lyntæller", „Triumphator". ROEPSTORFF HEINRICH Kobma- X,; gerg.60E $ Cent. 7085,11722 & 12999 MERCEDES

„BURBERRYS ” LONDON VERDENS BEDSTE IMPRÆGNEREDE REGNFRAKKER moderne FACONER

Thisted Julius Palæg.4 $0.2576 & Palæ4775 ,, Thales Regnemaskiner. Barrett Additionsmaskiner. Thunbo Anton Kampmannsg.4 E$Cent.313 Comptometer Regnemaskine.

Regnskabskyndige Tillidsmænd, der praktiserer som Revisorer, (se Revision).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker