kraks vejviser 1940 handelskalender

Rebslagere Svaneke: Sonne B f 118

VII — 3764 Burroughs Regnemaskiner Akts., Nygade 3 E $ ★ C. 7054 Burroughs Nygade 3 ★ Cent. 7054 Den ældste største og førende Fabrik

Fag-Register for Danmark Continental Regnemaskiner ved Chr. A Hansen Nikolaj PI. 9 K $ Cent. 9987 & 15028

Svendborg: Jørgensen L, Turø $ T 70 Thisted: jensen Peter & Co. $ 346 V e .H e: Funder's G Rebslageri & Børstefa ­ brik & 1527,1528 & 1529 Haahr Th. Enghavev. 32 $ 994 Viborg: Fusager Niels C Reberbanen 16 $506 Vib y J.: Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor ­ eninger $ Aarhus 3630 & 3631 01 E?°d : Enevoldsen E $ 54

ADDITIONS-^ SUBTRAKTIONS ­ MASKINER I TRANSPORTABLE MODELLER. CHR.A.HANSEN NIKOLAJ PLADS 9 KØBENHAVN K. TIP. CENT. 9987 » n 15028

ADDITIONSMASKINER BOGHOLDERIMASKINER KALKULATIONSMASKINER Haand og elektriske FAKTURERINGSMASKINER med Multiplikation og Skrivemaskine KASSE-KONTROL-MASKINER

DALTON, Akts., st. Kongensg. 59 £3 $ ★ Cent. 2997 & 2999

Redningsbælter og -kranse.

-------------- W -------------- DALTON MONARCH MADAS FACIT

København: fh.Forbæch ’ s JohnEft. Islands PL $ C. 235

SKRIVEMASKINER

Redningskorps.

København: Falck ’ 8 Redningskorps, København, Akts., Tietgensg. 67 3 $ ★ Cent. 1808 84 Stationer i Danmark. Zone-Redniugskorpset Platanv. 19 13 & ★ C. 9430, ★ C. 14824 & 13306

PULTMASKINER DUPLEX

Haand el. elektriske

Regnemaskiner. Calculating Machines — Machines å calculer — Rechenmaschinen Artikler til Regnemaskiner se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Bogholderimaskiner). Køb enhavn: « Banzhaf W Amalieg. 12 E $ ★ C. 6614 & 6634 W. BANZHAF GRUNDLAGT 1910 KØBENHAVN K. AMALIEGADE 12 ADDO 10 TANGENTS TASTATUR ShtHuende QddilixmsmashLrbar: Ql^ehie. SAbimhiløn.. ^xtartcL- & COzHfi. FACIT ENESTE 10 TANGENTS REGNEMASKINE FOR ALLE FIRE REGNINGSARTER MED OG UDEN MOTOR FULD TASTATUR ADDO-X

Forlang Demonstration af Burroughs elektriske KALKULATOR Addition Multiplikation Subtraktion Division Nygade 3 ★ Cent. 7054

COMPTOMETER, Anton Thunbo „Shell- Huset “ Kampmannsg. 4 S C. 313

ST. KONGENSGADE 59E tlf .- a - cent . 2997 OG 2999 UDLEJNING BETRYGGENDE GARANTI 1 KL. REPARATIONSVÆRKSTED

Dan-Add Regnemaskine Akts.'Amalieg. 12 [Kl $ C. 6645

regner alt Udfører med Lethed enhver i For ­ retningslivet forekommende Op ­ tælling og Udregning. ★ Tangent-Kontrollen kontrolerer Anslaget, tvinger Tangenten helt op og forhindrer Fejl fra en tilfældig Berøring af Tangenterne. ★ Den hurtigste og mest benyttede, arbejder direkte — ved 1 Bevæ ­ gelse og uden Haandsving — udfører hurtigere og mere Ar ­ bejde end alle andre Systemer. 3 Modeller

SKRIVENDE ADDITIONSMASKINER TIL ETHVERT FORMAAL UDLEJNING

„ Standard" „Elektrisk" „Super-Totar

ELEKTRISKE ADDITIONSMASKINER ? MED TABULERENDE VOGN. 5 UNIVERSALMOTOR.

Fischer Alfred & Co. ’ s Eftf. Jernbaneg. 6 3 $ ★ 0.7319, 7337 & 7273 „Astra u - „Brunsvig au .

Forlang Brochure

Prøve Gratis

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker