kraks vejviser 1940 handelskalender

Radiofabrikker, Artikler for

Vil — 3761

Fag-Register for Danmark

Henze Brødr. Bragesg. 8 [N] $ ★ C. 3045, 3002 & 6264 Stanse- og Trækarbejde Automatarbejde Skruer og Facondele i Staal. Jern og Messing. Herløv Frode & Co. Studiestr. 5 E $ C. 9369 Kobber & Modstandstraad, Ilfr-Litze. Mathias & Feddersen Vesterbrog. 137 KJ $ V7554 Muller Rich., Akts., Raadmandsg. 55 IS) 8) ★ C. 4604 Stansearbejde. Nordiske Kabel-og Traadfabriker, Akts. København OS $ ★ Cent. 8825 Prytz Holger Raadhusstr. 11 DS $ Cent.13223 HOLGER PRYTZ

SKIOLD-PETERSEN & Co. (Peerless Fabrikkerne) Laplandsg. 2 [s] $ C. 12445 & 12455 (M. R. F.) Peerless Sonofon ved Prytz & Berthelsen Gjentofteg. 118,120 Gjentofteg) * Gjent. 2700 Torotor, N Hansen Kollegiev. 4 Charlottl. ffi ★ Ordr. 5502 (M. R.F.) Telavox Radio Apollov. 31 Vanl. » * Cent. 11508 (M. R. F.) RADIO-MATE RIEL. Tre- B Radio Akts. Pelargoniav. 33 Valby ffl Va. 338 Triplex- Handels-Akts. Kompagnistr. 37 Kl $ C. 6501 Varsø Rudolph st. Kongensg. 44 Kl $ Palæ 4866 Wicon Kondensatorfabrik ved R Muller & Co.Howitzv. 5-7 E |C. 13136 (M. R. F.) BLOKKONDENSATORER OG ELEKTROLYTKONDENSATORER UUllllllHllllllllinilllllllllllllllllllll|||||||j|H|||||||||||||||||gg||||||{|g|||| ||||||||[||||j||| 1 ALLE STØRRELSER 06 TIL ALLE SPÆNDINGER . Vitrohm ved P Kingo Pedersen Linde Allé 40 Vanl. $ ★ Dainsø3740(M.R.F Danske Højohmsmodstande. Aarhus: M Andersen & Jørgensen Borgg. 7 $ 5018 FREMSTILLING AF:

Ode nse: Brix-Jensen Arne Hostrupsv. 9 $ ’ 4393 Hansen Th. Radio, Akts. Sonderg. 7 f 1874 (2 Lin.) (M. R. F.)

SØNDERGADE 7 — ODENSE TELEFONER: 1374- (2 LIN.) TH. HANSEN privat 577^.

<&a6ri(c. Jor HARIO KVALITETSMODTAGERE OG HØJTTALERE. ALT RADIOMATERIEL EN G RO 3.^

X. Kolo-Radio, S A Bahnsen Kongensg. 21 ffi 7143 Struer: BANG & OLUFSEN, Akts. ® 288 (5 Lin.) (M. R. F.) Bofa, Akts. D 291 (5 Lin.) B & 0 Forstærkei ’ anlæg. Ugerløse: Ug-Radio ved Agnes Pedersen $26 V ejl e: Elektro-Isola g) 1791 - F abrikation af Radio Spolerør (Bakelit Rør.) Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Artikler forRadiofabrikker. København: Bie F L,Akts.,VaIdemarsg. 14 O $ ~k C. 6518 Viklemaskiner, Presser, Elektriske Lodde- og Svejsemaskiner. Dan-Jensen B Amicisv. 1 S3 g) Eva 4884 Tinol- og Fluitin Loddemidler. Enna Carl Helgolandsg. 1 g) Eva 1647 & 1162 Fabrikken Waitrich Finsensv.12 E fflC.14474 & Fa. 1020

POTENTIOM ETRE HØJOHMSMODSTANDE BLOKKONDENSATORER

Schou & Stagsted GI. Kongev. 29 B El $ C. 8830 & V 6242y - Pandetikon, Universal- Klæbemiddcl forRadioindustrien, tørrer hurtigt, opløses ikke afVand eller Varme, knækker ikke ved Slag eller Bøjning. Dueo Polish til Radio-Skabe. Schweitzer Ditz Handelsfirmaet, Knippels- brog. 6 Kl ® ★ C. K'370 _______________ Handelsfirmaet Ditz Schweitzer Hunts Kondensatorer Erie Modstande. Tvermoes Sven Dr. Tværg. 5 E j Pa. 3423

MASSEFABRIKATION Cluhornatisk ^Drejning X 1Tles jdng ak ITloiriker, SktHieM-, GWte jog alle Slags QagcndeU. FABRIKKEN WALTRICH METALVAREFABRIK FINSENSVEJ 12 — C.14474

Radiokon solen ter og-Reparatører. K øbenhavn : Amager Radiolahoratorium v. K Larsen Holmbladsg 87 Hl $ Su. 901 Ingeniør O Th. Gotthardts Lytterhjælp Svanholmsv. 18 S3 $ V 8101 Koefoed Olsen O Gammeltorv 24K $ C.4154 Service f. Radio-Forhdl. og Grossister. Martin F Gladsaxev. 48 Søborg $ Søb. 1747

KVALITETS-MODTAGERE (IricLersen a Jørgensen

Børkop : Børkop Radiofabrik, Ejnar Han ­ sen $ 11 Horsens: Nielsen's Hede Fabriker, Akts. Fabrikv.

$ 750, 751, 752 & 772 (M. R. F.) Kolding: Audiola Radio, Akts. Haderslevv. 25 $ 1226 Nørre A abv :

Radiolamper og Radiorør.

Andersen R & Sønner, Ingeniør- & Maskin forr. „Grand* $ 36,196 & 17 (M.R.F.)

Tubes for Wireless — Lxmpes de t.s.f. — Radio-IWhreu København: HAVEMANN ’ s AAGE EFTF., Nikolaj PI. 34 Kl gi ★ Cent. 8597 Horty Béla Njalsg. 28 B [SI $ Am. 4980 PHILIPS A/S Afd. for Radio Krvstalg.15 Kl $*C. 3663 Afd. Fabrik: Strandlodsv. 34 [S] $ ★ C. ■J5988 - Telegramadr. : „RadiophiP skandinavisk Radiorørfabrik, Akts.,' Ny- brog. 8 B $ Cent. 7849 & 11683 II ,86

Friis-Mikkelsen ’ EHowitzv. 5 E $ ★ C.13006

„Isolation**.

Telegramadr. /

ISOLATIONSMATERIALE MAGNETTRAAD - BAGKLÆDNINGER FLEX. ISOLATIONSRØR.

II 86

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker