kraks vejviser 1940 handelskalender

Radioanlæg og -tilbehør 2

VII — 3759

Fag-Register for Danmark

Haderslev: Radiomagasinet Nørreg. 15 fl 1083 Herning: Christensen Peter f 74 Horsens: Nielsen ’ s Hede Fabriker, Akts. Fabrikv. f> 750, 751, 752 & 772 Se tillige Eksport-V ejviser sidst i dette Bind. N æ s tved: Alenkjær Johannes f 1300 Nørre Aaby: Andersen R & Sønner, Ingeniør- &Maskin- forr. „Grand “ fl 36,196 & 17 Odense: BangN C, Akts. Frue Kirkestr. 14 1 210' Christiansen H F Vesterg.12 fl 3333i4Lin.l Roos Jørgen N Raadhustorvet 2 f) 98(2Lin.) Skive: Espersen Harald f 662 Slagelse: Piil & Brokholm S-Stationsv. 41 f 1901 Struer: BANG & OLUFSENj Akts, f 288 (5 Lin.) Svendborg: Weichel H P & Søn Kattesundet 10 f 1173 En gros, en detail. Vejl e: Vestergaard Hansen Brodr.Vedelsg.75fl 803 Radioapparater og løse Lele. En gros og en detail. 3. Fabrikanter af Radiodele og -m ateriel. (M. R. F.) betyder M< diem af Radio Fabrikant-ForeningenKontorFinsensv.39A E f ★ C. 13796 København: Aagaard Radio Niels Hemmingsens G. 20 Kl fl Pa. 1146 Spec.: Højttaler anlæg. American Apparate Co., Akts., Søgaardsv.5*2 Gjentofte fi Gjent. 2388 (M. R. F.) Telegamadr. „Amraco ” fabrikation af: (2 Lin.) - Phønix Radio. Friis H Fisketorvet 4 fl 341 Hansen Th. Radio, Akts. Sønderg. 7 fl 1874 (2 Lin.) — Se Annoncen under Radio 3: Randers: MODTAGERE ----------- „... ■< Jm .. .i ■ i Bravour Industri- & Handelsselskab, Akts., Borups Allé 136 [NJ fl Cent. 13162 Fabrikation af BRAVOUR Radiomodtagere. Dansk Kondensatorfabrik (D. K. F.) ved Jens Pedersen, LyngbyHovedg.75 Lyngby fl Lyngby 1444 Dansk Radio-Teknik v. K Jacobsen Kilde- vældsg. 85 [0] fl Kjv. 391 D e i f (Dansk Elektro Instrument Fabrik), Akts., Sorgenfrig. 4-8 Kl f *0.13015 (M.R.F.) Fra April Flyttedag 1940 Ihorsg. 45-47.

Skarsteen G Lavendclstr. 16 Kl IC. 12313 & 12413 _________________ G. Skarsteen, Lavendclstr. 16 Enerepræsentant for: Dralowid Fabrikata Dual Grammofon-Motorer Rheo Elektrolyts Triotron Radiorør Weilo Transformatorer Wickmann Finsikringer _________ Stem S B, Akts.. Svend Trøsts V. 12 EJ 1 ★ Cent. 15886 Sørensen Frits Vesterg. 7 Kl f ★ Cent. 2545 Telavox Radio Apollov.31 Vanl. f ★ Cent. 11508 Telefunken AEG Dansk Elektricitets Aktiesel ­ skab V-Farimagsg. 41 [v] f ★ Cent. 5000

Prytz Holger, ’ Raadhusstr. 11 Kl f Cent. 13223 HOLGER PRYTZ

POTENTIOM ETRE HØJOHMSMODSTANDE BLOKKON DENSATORER

Radiofon, Joh. Engermann Kultorvet 2 Kl f Cent. 13386 & By 3386 Remington Radio ved Frits Sørensen Vesterg. 7 Kl f ★ C. 2545 Sandberg C W Knippelsbrog.2Kl f ★ C. 4378 Scandinavian Radio Television Company Akts., Rosenørns Allé 13 [v] f ★ C. 15498 R. T. C. Schmidt Rudolph Farverg. 10 Kl f ★ C. 5165 R udolph S chmidt

farvergade 1OØ TLF. * CENTRAL 5165 UntegL & PHILCO RADIOMODTAGERE OG RADIODELE.

Thaysen Vald. Vesterport [V] fl Palæ 4647 & Palæ 4670

RADIO-SERVICE-STATION — _____ J Thurøe A Jarl st. Kongensg. 40 Kl $ C. 4390 & Palæ 4330 To-R Radio, Akts., Howitzv. 11-13 E fl ★ Cent. 13129 & 5268

Schouboe Tage Mikkelbryggersg. 2 Kl $ C. 13114 & Palæ 6060 Specialitet : Løsdele. Sengpiel A, Akts., Kompagnistr. 22 Kl li ★ Cent. 13372 Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 |S] f -fr C. 8448 S SIEMENS

Zimmermann & Hammershøj N-Voldg. 26 OS fl C. 6749 Aalborg: HansenHW Danmarksg. 56 fl 5620 Nordjysk Radiolager, J Hyldgaard Jensen Vesterbro 81 fl 1807 Poulsen Chr. Østerbro 14 fl 4161 & 2324 Aarh us: Aarhus Værktøjsmagasin f) 3890 (5 Lin.) Radio en gros - en detail. Peschardt John N-Allé 61 f 1290 Brabrand : Østersraard ’ s M Eftf. ved Alfred .Jensenfll 66 Esbjerg: Bojseji Brødr. Englandsg. 9 fl 251 & 1415 Olesen M Strandbyg. 11 fl 1265 & 2265 Glostrup: Pedersen Hilmer f) 242 / C " ..... ......... ' DYNAFON RADIO

RADIO-ENKELTDELE ANTENNE-MATERIEL.

Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 E 1*C. 3789 Sylvania Radiorør. Skandinavisk Grammophon Akts. (Marco- niphone) Frihavnen Manufakturhuset [0] 1 ★ Cent. 1< ’ 841, 10840 & 1040

SAMT ALLE ANDRE FØRENDE MÆRKER.

D g + bri-Hskc Verdens Fabrika+i RADIO

3113 - M 3 ^ 3 5 R

.

TLF. 242

GLOSTRUP

Skandinavisk Pix Compagni, Johs. Munk Fuglebakkev. 86 El f Tg. 4768J

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker