kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3752

Produktforretninger

Dessauer JF& Co. ’ s Eftf., Ny Toldbodg. 11 0 $ Cent. 217& 3066 Duelund Johan Bogbinderi, Protokol- & Papirvarefabrik, NyToldbodg. 11 0$Cent. 217 & 3066 Forenede Protokolfabrikker, De, ved T Hartvig Thomsen,AI Kirchheiner & Sven Hartvig Thomsen jun. Lande- mærketll-17 0 $ ★ Cent. 3930 FRIEDLÆNDER ’ s S EFTFL. Købma- gerg. 26 0 $ ★ C. 15520 HolstAdolph,Akts.,Nyropsg.l7,19iy]$C.8042 & 11522 - Fabrik i Aalborg $ 2712. Hvilsom ’ s F C Sønner Gothersg..460$C4702 Jacobsensfh.CEftf . Linnésg.220 $ C. 12515 Larsen Vald. Helgolandsg. 16 GO $Cent. 3332 Levison L jun., Akts..Købmagerg. 50$^C 7500 - lleimdal Protokoller med løse Plade faas i alle Formater og forsynes med alle ønskelige Konto - Liniaturer. AføllerN Olaf Frederiksborgg. 26 0$ C 1453 Nørrebros Protokol- og Papirvarefabrik ved Johan Duelund Ny Toldbodg. 11 0 $ Cent. 3066 & 217 Olsen Carl & Chr. Thustrup Smedeg. 19 (Hl D N 5303 Olsen Chr. Borgerg. 56 0 $ Palæ 645y Petersen J Chr.st. Kirkestr.l 0$^Cent.243 Friblad Protokollen „Record". Protokolfabr. Kongens NytorvNr.18, C Dine ­ sen Kong. Nyt. 18 0 $ C. 927 Rasch Michael, N-Voldg. 12 0 $ Cent. 5267 Ring Carl Vesterbrog. 20 |Vi $ Cent. 1752 Schjerning H A, C J F Rasch ’ s Eftf. Puster vig 4 0 $ C. 5062 & Palæ 5362 PUSTERVIG 4- E TLF. CENT. 5062 &, PALÆ 5362 fob rik, Gager og Udsalg af Hovedbøger og Æolonnekassebøger i 7 forsk. Systemer. Strandberg O Amalieg.37 $ -AC8397 &12197 Strandgaard Th. Pilestr. 66 0 $ By 7235 Sørensen Arenholdt Studiestr. 320 $ C 1831 Wroblewski OttoB Nytorvl90 $ ★ Cent. 6693 Zellner Johansen C Knabrostr. 1 A 0 $ Cent. 14063 & 13764 Aarhus: Henriksen ’ s Olaf Protokolfabrik, Akts., Grønneg. 93 $ 9697 [ Møllers Marius Eftf., Akts. Rosenkrantzg. 23 $ 544 & 4434 Petersen Michael & Co. Fredensg.80 $ 329 Esbjerg: Holm Jens Skoleg. 42 $ 274 Fredericia: Ottesen R & Søn Akselt. $ 21 Kolding: Blicher P, Akts. Dyrehavev.6 B $ 1313(2 Lin.) > '"77^

Odense: From L P Vesterg. 81 $ 815 Hjnke S Scheel Kristiansg. 33 $ 2212 Nielsen ’ s Carl Bogbinderi og Protokolfabrik Kongensg. 40 $ 303 Carl Nielsens Bogbinderi og Protokolfabrik Kongensgade 40 $ 303 Odense $ 303 Fabrik og Lager af Protokoller særlig gode at skrive i og meget solide. Højeste Udmærkelse for Protokoller i Aarhus 1909. Weber Carl Nørrebro 9 $ 864 Randers: Olsen ’ s J Protokolfabrik Adelg. 4 $ 591 Randers Protokolfabrik ved Henry RMæhle Brødreg. 7 $ 383 Rønne: Jeppesen Emil $ 100 Varde: Nielsen N C M Protokolfabr. $ 154 København : AamodtsAxelEEft.Kg.Nyt.l8$C.106&9206 Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 0 $ ★ Cent. 9167 Staaltryk-Stempler i enhver Udførelse Bogtrykkeriet Hafnia (Carl Kretzschmer) Grundtvigsv. 37 GO $ C« 6664, 6665 & 14000 Knækfri Staaltryk (eng. Kvalitet). Dansk Prægeanstalt ved E Ulstrup Rasmus ­ sen Absalonsg. 26 M $ Eva 1970 Dansk Staaltryk ved Knud Willadsen Østerbrog. 88A E) $ C. 12125 & 13268 Parmo Petersen Frederiksborgg. 36 0 $By 3095 Rohrberg Jens Vesterbrog. 27E GO $ V 7192 Prægeanstalter.

Sønderborg: Jakobsen A $398 Josias L Al 1)293 Taastrup: p a Isager B D 413 Thisted : Johansen ’ s N C Eftf. ^397 Toftlun d: Petersen PL jf) 49 Tønde r: Rjggelsen P $ 193 Vejen: Schmidt ’ s Henrik Eftf., STh. Mor ­ tensen Dl 24 Vejle: Petersen & Albeck ’ s Filial ® 40& 541 V iborg; Petersen Morten A Nytorvsgyde3 $463 Viborg Exportforretning ved Chr.Sørensen Grønneg. 7 $615 Vordingbor g: Hansen Karl $99 Ørsted: Boesen C D $ 24

Propper. Cork Stoppers — Bouchons — Korke (se tillige Crown Corks).

K ebenhavn : dam K korkvarefabriken DANMARK, Akts., Nitivej 6 E $Cent. 2850, Direktøren $ Cent. 3308 Telegram- adr. „Prop “ - Se under Korkvarer. Malmros C Korkvarefabrik Eftf., Gregers Wind st. Kongensg. 55 0 $ Palæ 560

Prospektkort. (se Postkort Fabr. og en gros).

Artikler for Prægeanstalter. København : Bie FL, Akts.,Valdemarsg.l4[S $ ★ C. 6518

Protokoller. Account Books — Registres — Geschåftsbucher København : AamodtsAxelEEft.Kg.Nyt.l8$C.106&9206 Behrend A Farverg. 150 $ ★ C. 5215 & 5315

Præstekjoler.

København : Kiilerich V & Co. Palæg. 2 0 $ Cent. 2212 Larsen Carl & Martin Kebmagerg. 24 0 $ Cent. 3972 df/ført/n barsen .Ældste og største Specialforretning i PRÆSTEKJOLER

TLF. * C. Stt9 LOSBLADEPROTOKOLLER. SKRUEBIND. RINGBOGER 1 STØHSTH tJDVAl.C.

I

Brinkhof & Son Nikolajg. 19 0 $ By 2715x Briinnich Joh. Viktoriag. 10 E $ Cent. 3889 Specialitet: Kolonnekassebøger. Byens Protokolfabrik, T Michelsen Go- thersg. 12 0 $ Centjl3684 Clausen & Stuckenberg Amagert. 15 0 $ C. 1478 & 5378 Clément ’ s D L Eftf., Henry Andersen Silkeg. 13 0 $ Cent. 3396 Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm Pilestr. 40 0 $ ★ C. 15341 Løsblade Protokoller, Pingbøger og Springbind.

VAREMÆRKE

INDREGISTR.

P. BLICHER KOLDING FORLAG & PAPIRVAREFABRIK papir en GROS. TLF.1313 (2 LIN.) PROTOKOLLER ( løsbladsprotokoller . ( SKRIVEBOGER.

Præster ved Folkekirkens Menigheder i Kbhvn. er optaget i Person-Registret med Tilføjelse af Sognekirken. (Se tillige Afd. V, Real- Register under de forskellige Kirker).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker