kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3751

Fag-Register for Danmark

Produktforretninger

Faaborg: Levin Benjamin $ 326 Fredericia: Jensen Henry Fyensg. 35 $ 1262 Frederikshavn: Bramming ’ s JFr.Eftf. $ 199 . Frederikssund: Frederikssund Jern- & Metalforretning, Georg Nielsen $ 469 Gren aa : Grenaa Produktforretning ved A C Løgstrup $ 536 H aderslev: Petersen & Albeck ’ s Filial v. Vilh. Olsen Lindedal 2 $ 1069 Helsi ngør: Nordsjællands Jern- & Metal ­ handel, Edv. Olsen Strandg. 48 $ 1465 Herning: Aagaard-JensenN S $ 81 Herning Produktforretning ved Brødr.Han- sen $ 426 Hillerød: Wegge Ole $ 1309 Hj ørring: Berg & Lindberg Andersen $ 887 GI. Jern, Metaller, Uld og Klude. Bruun & Nielsen, Indeh. NE C Nielsen $ 137 Jensen ’ s Valdemar Eftf. $ 735 Hobro: Andersen P $ 382 w Holbæk: Søndergaard ’ s HEftf.,N VSø ­ rensen Havnev. 46 $ 1280 Holstebro: Holstebro Produktforretning $ 534 Laursen Jens $ 812 Hornum . Christensen I P $ 102 • H orsens: Anderson C Vesterg. 5$25& 1694 Habenicht ’ s Joh. Eftf.Allég.55$2150&2151 Nielsen Niels Aaboulevarden 36 $ 1934 Rosenberg Jobs. Punch Norrebrog. 1 $206 Horsholm: Poulsen Karl, Us serød $H 487 Ko ld-ing: Q rau Harald O, Akts. Laasbyg. 108 $^52 Sydjydsk Produktforretning ved MStagis Toldbodg. 3$ 1266 Køge: Petersen s FrodeProdukt-Handel $803 Nakskov: j ør gensen F F Havneg. 21 $312 H i be: Christensen J N ykobingF: Storr Arthur Nordre Havn $ 140 Jern, Metaller, Klude etc. Wismer E Østerbrog. 21 $ 410 Nykøbing M.: Christensen C O $ 105 Q dder: Toft Martin E $ 92 Odense: Hansen HI Vesterg. 97, 99 $ 383 £131 Morténsen Morten O, Hans Jensens Str. 20 Nedergades Jern- & Produktforr., S P Sø ­ rensen Nederg. 45 $ 732 ' Odense Jernhandel ved L Pedersen, See- bladsg. 13 $ 3524 Storjohan B Lund S-Boulevard 184 $ 3116 Randers Boje Jørgen Brødreg. 23 $ 2667 £2668 Uld, Huder og Skind. Hestehaar, Uldklude. Jensen A, Sopavillonen $ 1245 Logstrup Chr. $ 859& 2859 Grundlagt 1857. Jern, Klude, gi. Metaller etc. Malling S A C Set. Peders G. 20 $ 2297 Mortensen C Østergrave 4$ 787 Rings ted: .Ringsted Produktforretning,© E Nielsen $700 Roskilde: JacobsenR st. Graabrødrestr.l$ 893 Roskilde Eksport-Compagni ved WP Jacob ­ sen & C W Leegaard Bredg. 4 $357 Silkeborg: HylkeK $1104 Søndergaard R C $ 1166 Ski ve: Laursen Johs. $534 Slagelse : Epel ’ s Z Eftf. ved JLitischevskv Bredeg. 17 $ 313 &314 Svendborg: Svendborg Jern- og Produkt ­ forretning, Akts. Nordre Kajg. $833

Produktforretninger.

Presser. Presses — Presses industrielles — Pressen

København: Amager Opkøbscentral v. Robert Jørgensen K urlandsg. 5 [S] $ Su. 1477 x Amager Produktforr. ved S Becker Thors- havnsg. 3 [S] $ Am. 9800 Bartholdy O Læderstr. 9 Kl $ C. 572 Boldt Axel A Ørnev. 49 I nv ] $ C. 7784 Christiansen Ad. Frederikssundsv. 278 Brh. $ Bc. 1546 Gluck B N-Fasanv. 243 [N] $ C. 11033 Privat 0-J arimagsg. 32$ 0.9405 Hansen Niels Falstersv. 4 A [E $ Fa. 1175 Hansen O Scandiag. 23 [V] $ Ev. 5076 Hansen S P Engv. 24 (S] $ Am. 2845 Heinze O Raadmandsg. 54 [N) $ Ta. 3217 Jaster Peter, Akts.,Vesterfælledv. 66 EJ $C. 13099 & 13701 Jensen AlbertSejrøg. 4 [øl $ Ry. 1409 Jensen L Emdrupv. 99 I nv I $ Sø. 1552 Jensen ’ s S P Eftf. Rantzausg. 40 [N] $ 3033 Koch Adolf Fuglevangsv. 8 IE $ N 1408 Larsen J Wildersg. 41 Kl $ Am. 7420 Køb af gammelt Tovværk til Eksport. LEVIN JOSEPH & Co. Akts., Islands Brygge 35, 37 [S] $ ★ C. 2411 Marcolas Akts. Dannebrogsg. 29 [V] $ C. 14456 & V. 8907 Olsen F F & Co. Franktigsg. 58 [S] $ C. 1608 C. Tlf. Central 1608 Køber: Alt gammelt Jern, Klude, Metal, Gummi, Hestehaar. Sælger: gammelt Brugsjern. Kakkelovne. Komfurer, Jernrflr. Pakhuset Oehlenschlægersg. 48 ved H P Hansen Oehlenschlægersg. 48 IVI $ Ve. 7988 Rossel 1 K & H Clausen Raadmandsg. 62-64 Kl $ Ta. 1477 Svendsen M Bregnerødg. 2 OS) 11 Tg. 1757 Thomasen Chr. Bygmesterv. 6 [NV]$Tg.6595& 6900 Aabenraa: Wilhelmsen Chr. $ 635 Aalborg: ■Antonsen Mejer Nyhavnsg. 12 $ 3355 Telegramadr. „Nesnotna u . GI. Jern, Metaller, Klude. Jensen & Hansen. Niels Juels G. 4 $ 2319 Jensen Søren & Co. Nyhavnsg. $ 1830 Boesen C, Hans Broges G. 15 $ 1411 Borg Peder Frederiksg. 50 $ 9648 Frederiksbjærg Produkthandel, Hans An ­ dersen Søgade 3 $ 6130 Grazyk K J Norsg. 6 $ 10666 Heilesen K Marstrandsg. 2 $ 1527 Jaster ’ s Chr. Produktforretning, Akts., Dollerupv. $ 5004 & 5005 Jensen Lauritz, Ole Rømers G. 7 $ 730 Jernlageret Knudrisg. 3,5 $ 8377 Krarup K Biilowsg. 7 $ 7639 Krogh J N Jægergaardsg. 99 $ 4809&4864 Madsen H N Montanag. 22 $ 10878 Olesen Søren, Janus la Cours G. 5 $ 7538 Thomsen ’ s P Eftf. GrJaneg. 5 $ 3766 Torp J S Norreg. 17. $ 10633 Allingaabro: Thordrup H P, Interes ­ sentsk. $11 Assens: Hansen Poul $317 Benlose pr. Ring sted : Spange Johs.$ ~R654 Esbjerg: Esbjerg Produktforretning & Sækkelager v. Christensen & Stage Ex- nersg. 47 $834 Rasmussen R Jørgensen Nygaardsv. 138 $ 1045 F F OLSEN & Co. Frankrigsgadc 58 Pedersen Adolph Bredeg. 7 $6569 Aalestrup : Danielsen N P $ 94 Aarhus:

København :

Bie F L, Akts.jValderaarsg. 14E1 $ ★ C6518 AllePresser og Pladebearbejdningsmask. Dansk Pressefabrik, Akts., Carl Jacobsens V. 16 Valby $ ★ Cent. 10050 Telegramadresse: „Danpresse “ . DanskPressd'abrife i AKTIESELSKAB CARL JACOBSENS V. 16 VALBY fTélefon: Cent 10050.

g |

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Fog Kai Skinderg. 32 IK1 $ Cent. 11110 Ilepræsent. f. L Schuler A.G., Gøppingen. Schuchardt & Schiitte, Dansk Akts., Nørreg. 7 Kl $ ★ Cent. 7531 (3 Linier)

Pressestebning.

Kobcnh avn: Cohn ’ s Carl Sonner, Carl Jacobsens V. 26 Valby $ C. 2533 Pressestøbegods. Varmpressegods. Hassenkamm Karl Reventlowsg. 10 M $ Cent. 13808 - Injekta Sprøjtegods i Zink, Aluminium og Messing. Ulrich ’ s Metalstøberi, Akts., Holmbladsg. 47 Cent. 11441 & 12441„

Presølfabrikker. Dry Beer Factories — Biére comprimée — Pressbier. Haslev: Cambrin-Fabrikken ved Marius Nielsen $ 72 Odense: Nygaard E Guldbergsv.10 $5760 V a r d e: Presol-Fabrikken ved Th. Hansen $189

Prismeglas. (se Betonglas og Prismeglas).

Privatrestauratorer. (se Selskabsanretninger i Hjemmet).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker