kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3750

Possementinagere

Fyen ’ s Sækkekompagni, Akts., Fredericiag. 27 0 f ★ Cent. 6200 Presenninger sælges og udlejes. Garantol, Akts., Amalieg. 8 IB f C. 1269 & ★ C. 3842 Halmøe H Dr.Tværg. 3 f By 6762 & By 4326 Hansen HE, Akts., Tordenskjoldsg. 3 Kl f Cent. 6336 - Vandtætte Presenninger. Jørgensen Helge Otto, Holger DanskesV. 67 E f Gh. 751 y Jørgensen fh. Otto & Son ’ s Eftf. v.HeedeSø- rensen V-Voldg. 104 (S f C. 14207 Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr.20 Kl f ★ Cent. 12388 (5 Linier) M øllerChr.,Akts.,FabrikAmalieg.49Klf C687 Chr. Møller, Akts. Amaliegade 49 K. Tlf. C. 687 Ældste Fabrik for Presenninger. Udlejning af Presenninger. MØLLER MAX, Akts., Herluf TrollesG. MøllerTh.Nyhavn45&47[BfCent.387&10387 Presenninger i Sejlmag er forarbejdning. Nielsen ’ s J Presenning-,Telt- & Markiseaf ­ deling Nørrebrog. 32 [N] f Cent. 8010 Grundlagt 1889. Nielsen&Rievers Pilestr.52Kl fCent.6540 & 6541 - Presenninger og Presenning dug. Olsen Aug. Knippelsbrog. 8 Kl $ Cent. 11057 Olsen Poul D Jagtv. 2 INI $ N 8530 Presenningkompagniet, Akts., St. Annæ PI. 19 Kl $ C. 8230 Skandinavisk Jute Kompagni, Akts., Ny Toldbodg. 29 KJ gi Cent. 12559 & 13034 Se Annoncen under Sække. Sækkelej e-Kompagniet, Akts., Helsingørsg. 20,22 f ★ Cent. 4966 Stats J) 466 Weilbach J S V. Niels JuelsG.6 f C1220&7990 23 Kl f Cent. 7986 & 12536 Baa impr. Presenning dug. Aarhus: Hansen H B & Co. Mindeg.5 f 1229 Sækkeleje Kompagniet, Akts. Mindeg. 8 f 5608 & 4726 m -•/fh-.''. bv, ... ,t. . 7. , ~ fa j T Esbjerg: Mathiasen ’ s Brdr. Eftf., Indeh.H Mathiasen Ny Fiskerihavn f 47. Helsingør: Petersen N J & Søn f 1415 Horsens; Mortensen ’ s Brødrene Eftf. Smedeg. 29 f 89 Køge : Køge Sækkelager, Sejl- og Presenning ­ fabrik, N Kjeldsen Jørgensen f 560 Odense: Fyens Sækkeindustri f 1514 (2 Lin.) Fyens Sækkekompagni, Akts. f 752 (3 Lin.) O m L. Aalborg: Hamre I L Slotsg. 31 f 381

Gerlach ’ sChr.H Eftf. st. Kongensg. 31C IS ® Palæ 1008x Giithler Brødrene Bredg. 45 KI f Cent. 435 BRØDRENE grundiagt '1 GOTHLER 17 5 0 BREDGADE 45 TELE CENTRAL 435 < --------------- ---- -------- — J Kbhvns Possementfabrik Flintholm Allé 14 E f C. 1384 & 13184 SommerF Edv.& Søn Gothersg. 27 KI f By 6071 Sørensen Einar & Co. Herlufsholmv. 8 Vanl. f Da. 2633 Willumsen PI & Sen Ravnsborgg. 19 EDS) N5947 Winstrem H Fælledv. 19 EQ f Cent. 6014 ' r '. .. , Aalbo r g : Aalborg Possementfabrik, R E Andersen Nørreg. 20 f 4032 Aarhus: Aarhus Possementfabrik ved K Gloggen- giesser Fiskerg. 3 f 927 Alt i Possement. Horsens: Horsens Possementfabrik ved N P Andersen Nørreg. 24 f 435 Odense: Konner C Dalumv. 44 Postadr. Fruens Bøge S Dalum 100 e under Blonder og Kniplinger. Odense Possementfabrik, K G Wivel Kon- gensg. 52 f 1493 Møbel- og Gardinpossement. Oldenburg Aage Vesterg. 69 f 4167 Torsted pr. Horsens: j y j s kPosse ­ mentfabrik ved Mads Thorvald Madsen ® H955

rressenureauer.

København: Activ Foto v. E Jensen Aalholmsv. 46 Vanl. g} Da. 4598 Aktuel-Kliché-Service A/S Farverg. 2 Kl g} C. 5774 & 16763 “ Al “ Presse Service, Ved Glyptoteket 6 EJ f ★ C. 11701 Assurandørernes Pressebureau (Red. Cand. jur. K Rostock -Jensen) Tordenskjoldsg. 10 IB f ★ Cent. 5501 Dansk Amerikansk Presse Bureau v. Carlo Christensen Fmsensv. 46 B El fGo.2191 Dansk litterært Pressebureau, Otto Lassen Lombardig. 19 [S] f Am. 4680v Dansk Pressebureau Fredericiag. 10 IB ® By 8818 Dansk Provinspresse Bureau Franckesv. 1 El f N 128y Ernest Presse Service Akts. Kronprinsens". 13 Kl f Pa. 1118 HøjresProvinskorrespondance(Red.PSvend- sen) Peter Rordams V.4 I nv ] International Press v. KV Carlsen N-Voldg. 20 E f Pa. 4027 Internationalt Litterært Bureau v. E Motli- Lund ARutli Berntsen Købmagerg. 56 Kl gi Palæ 1645 Romaner-Noveller-Artikler-AktueltStof. Internordisk Press Service v. E Wikstrøm Jernbane Allé 39 Vanl. g} Damsø 875 Konservative Generalkorrespondance, Den, Red. Jul. Fr. Porst Nyropsg. 19 S f C. 6378 Statsf 60 Kristeligt Pressebureau, Peter Bangs V. 60. El f Go. 8485 Kvindernes Pressebureau v. K-M Schmidth Gothersg. 93 Kl f Palæ 4198 Nordisk Pressebureau v. S A Hermansen Ved Kanalen 7 Kl Nordisk Pressebur. & Telegrafagentur Vesterport El f Palæ 3627 Pressebureauet for Købmandsinteresser N-Farimagsg. 17 Kl f Palæ 6298 Pressebureauet Pax V-Boulevard 12 El f C. 1486 & 11486 Pressens Bureau Ny Toldbodg. 5 OB f Cent. 5545 Provinspressens Bureau ved HAndersen&Co. Farverg. 2 KJ f C. 5774 &16763 Se Aktuel - Kliché - Service Akts. Radikale Venstres Korrespondancebureau, Det, (Red. Olaf Lund)Rebildv. 19 El f Damsø 3160 Skandinavisk Pressebureau ved S Chr. Kou- dahl Hambroesg. 6 A Sf ★ C: 617 Socialdemokratiske Provinspresses Korre ­ spondancebureau, Den. N-Farimagsg. 45 Kl g) ★ Cent. 6443 & 6943 Teknisk Presse Bureau Godsbaneg. 1 E f V8778 Udenlandsk Billedbureau, B Gottlieb Kron- prinsesseg. 22 Kl f Palæ 5390 Weltmann F Sortedamsg. 15 E g) C. 15771 Venstres Pressebureau (Red. H Hansen) Vesterbrog. 4 A ® f Cent. 2985 & 13859 Holstebro: Nordisk Blad-Betjening, Adolph Andersen f 878 _________________ - NORDISK BLAD-BETJENING HOLSTEBRO TELF. 878

Postkort Fabr. og en gros. Postcards, mfrs.& wholesale — Cartes postales fabrication et en gros — Ansichtskarten, Fabrikation und Grosshandel. København: Geert ’ s Forlag Vesterg. 8 IB f Cent. 11011 Olsen Rudolf, Sturlasg. 14 [S] f Cent. 6473 Rota-Kopi, R Roussell Rømersg. 21A Kl f C. 12185 - Fabrik for fotografiske Postkort. - Rotationskopiering.

Presenninger. Tarpaulins — Båches — Persennige

København: Baunsøe G Linnésg. 20 IB f By 6881 Berentzen H&Co. Wildersg.26KI f Am. 3186 Presenninger sælges og udlejes. Falck ’ s Redningskorps, København, Akts., Tietgensg. 67 Ivl f ★ Cent. 1808 UcZZeJm'ny af Presenninger Dag og Nat. fh.Forbæch ’ sJohnEftf. Islands Pl. f C. 235 Alle Størrelser saavel nye som gamle.

Ran ders: Mortensen Chas. f 529 Vipperød pr. Holbæk: Nielsen Henrik f V 13

leverer ill. Artikler til alle betydende Dag- og Ugeblade over hele Skandinavien.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker