kraks vejviser 1940 handelskalender

Porte

Fag-Register for Danmark

VII — 3749

Toft-Nielsen & Valle Hostrups Have 36E f} ★ C. 12853 Porte og Portbeslag. Aalborg: Petersen Sophus, Akts., Ny Mølle Vester- aag. 4 f 1299 & 2198 Rulleporte afStaal.

Hildebrandt G Kronprinsesseg. 28 DK] ® Palæ 1677 Kbhvns Porcellainsmaleri, Carl Jacobsen Vinkelv. 10 Lyngby f ★ Lyngby 2000 •Larsen Emil Rungstedv. 25 Rungsted Kyst fl Ru. 229 Lehmann Alma Nyelandsv. 31 IE f Go. 946x Margolinsky Annie Lykkesh. Allé 7A E f Ve. 64u Meyer Emil Benno Forhaabningsh. Allé 19 É f Ve. 2741 v Schmidt WJ Sølvg.22 E |Cent.3587&15833 Forretningens Mønstre er indregistrerede og kan derfor ikke erholdes hos andre. Schwartz Inga Larsen Frederiksg. 11 El fl Palæ 4753 Theilade Ove, Bille Brahes V. 1 E f C. 2838 T homassen Axel Bredg. 72 E f Palæ 4229 THOMASSEN 8 BRÆNDERI tidl. ved den kgl. Porcelains-Fabr. Studier udlejes. Brænding hver Dag. Største Udvalg I Farver og Guld. Aalborg: Bøgh & Jepsen Nytorv 15 f) 2425 Aarhus: DanvøggEllen,Hans ShourupsG. 10 f) 9721 Jydsk Porcelænsmaleri ved M Langberg Poulsen Schleppegrellsg. 16 J) 2892 Odense: Fyens Porcelænsbrænderi ved H Steffensen Adamsg. 10 f 9076 Randers: Jørgensen Edith Brødreg. 32 JD 1263 Hallar Bodil, Nikolaj PI. 23 E f By 6299 Harthimmer K Lykkesh. Allé 2C E ® V 5569y Henriksen Ellen Lyngby Hovedg.82 Lyngby f Lyngby 1321 Hoff Inger Solvænget 16 El f C. 4329 Undervisning. Jordan Johanne St.GjertrudsStr. 10 E fl By 2008x Kann Ragnh. Forchhammersv. 20 E f No. JW9187y Olsen Rita Vesselsg. 5 Bl f N 1844v Schmidt A Sortedamsdoss. 23 Hl f N 8823 Wållgren Elisabeth Søgaardsv.4B Gjentofte f Gjent. 2974x Wermund Elisa Rolfsv. 18 E fl Gh. 1068 x Undervisning i Porcelænsmalin g København:

Aarhus: Holst N& Co. Mejlg. 55 f 823 Nordisk Krystal varefa brik v.Richard Andre ­ sen Norreg. 41 fl 10793 Had erslev: p ammann ’ s H Udsalg ved A'F Steffens Landsenerv. f) 820 Odense: Holbecks Fajance Forretning, Akts. Ø-Sta- tionsv. 8 f) 77 & 3577 Slagelse: Faurholt Chr. Loveg. 16 fl 1462 Vejle: Mathiesen & Jacobsen f 1920 (3 Lin.) Porcelænsfabrikker. China Manufacturers — Manufactures de porcelains — Porzellanwarenfabriken København: Bing & Grondahl ’ s Porcelænsfabrik, Akts., Vesterbrog.149 Efl ★ Cent. 2669 Dahl-Jensen ’ s Porcelænsfabrik Frederiks- sundsv. 288 Brh. fl Bella 397 Danmark, Porcellænsfabriken ved Holst & Knudsen Vinkelv. 10 Lyngby fl ★ Ly.2000 Porcellænsfabriken Danmark ved Holst & Knudsen Vinkelvej IO - Lyngby Tlf ★ Lyngby 2000. Den Kongelige Porcelainsfabrik & Fajance ­ fabriken Aluminia, A/S., Smalleg. 45 IE fl ★ Cent. 4431

Porteføljefabrikanter.

København: Rondahl Aug. Mølleg. 30 El fl N 3182y

Portierer. * (se Møbelstoffer og Portiérer).

Possementmagere. Trimming Manufacturers — Passementiers — Posamentiere København: Andersen Vald. st. Kongensg. 59 E f! Cent. 3993 & Palæ 2282 Møbel- Gardin-Possement. Kun en gros. Christensen Chr., Niels Juels G. 9 Ef By490 Ellebye Th. Fabrik, en gros Lager og EkspeditionLæderstr. 26 E f) C. 388 & 3158 Hovedkontor Østerg. 42 TH. ELLEBYE LÆDERSTR. 26 0 TLF. CENT. 388& 3158 TELEGRAMADR.«POSSEMENT.» POSTGIRO NR. 58.

Porcelalnfabriken Norden, A/S., Valby|- Langg. 95 Valby fl ★ C. 11440, *0.12235 &3400

Porcelænsovne. (se tillige Fajanceovne). Christiansfeld: SchmidtK W WiinscheCarl Haderslev : Dechant ’ s A Eftf., F Stender 1. Slagterg. 2 fl 926

U D S A LG: ØSTERGADE 02 TLF. ★ CENT. 368 ★ CENT. 5381 & 5382

Porcellænsfabr. Danmark ved IIolst"& Knud ­ sen Vinkelv.10 Lyngby fl ★ Lyngby2000

Porte.

København : Langebæk V H N-Søgade 15 Kl f C. 12428 & 11708 VELA RULLEPORTE AF STAAL OG TRÆ.

Porcelænsmaling. China Decoration — Peinture sur porcelaine — Porzellanmaler

Undervisning i. Porcelænsmaling se i Slutningen af dette Fag.

FABRIK OG LAGER af MØBEL-GARDIN - OG AUTOMOBILPOSSEMENT S/AAAT BESÆTNINGSARTIKLER. STORT UDVALG I STOFFER TIL GARDINER OG STORES. LAA PORT. EKSPORT.

København: . Bjerregaard Ove C Porcelænhuset Chicago Blaagaardsg. 29 EJ fl Cent. 2703 Porcelæn modtages til Brænding. Bucka & Nissen Vesterg. 26 Ef^Cent.1319 Frdbg. Porcelænsmaleri & Brænderi ved Rich. Alb. Nitsche. Peter Bangs V. 34 E f Gh. 6109 Fajancefabrik. Porcelænsmaleri og Brænderi. Masseproduktion og Raandmalet. Porcelæn modtages til Brænding.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker