kraks vejviser 1940 handelskalender

Plisséforretninger, Artikler for København (Fortsættelse): Rather Wilhelm St. Markus Allé 4 6 M m C. 4569 &N 6666 ’ å W Råther Skt. Markus Allé 4-6 Tlf. Central 4569 & N 6666 Alt i Plissé, Broderi og Hulsømsmaskiner, Knapmaskiner og Knapforme.

Fag-Regisler for Danmark Kontohandelen v. Sv. Pedersen Ryesg. 32 El f N 6850 Larsen H Fælledv. 15 El $ N 1455y Lundholm G st. Kongensg.81 Kl|}Palæ576 Madsen ’ s H C EnkeLinnésg. 14 Kl ® Cent. 14627 & By 650 Madsen Oluf Absalonsg. 17 El $ V 6894 v Meyer Oscar GI. Kongev.l23E) ® ★ Cent. 5950 &4830 Olsen AC Falkoner Allé 3 IE $ Gh. 341v Olsen Axel FalkonerAlIé 25 TI jp C. 2555 Olsen W Ahlgren Nørrebrog. 156 INI jp Tg. Pedersen H Tingv. 14 [S] |J Am. 3836 Petersen Emanuel Godthaabsv. 22 IH JP Gh. 1483x Porcelæn-Huset „Chicago** vedChr.PHan ­ sen Vesterbrog. 84 El $ Cent. 3647 & 2738 Porcelæn-Huset v. S Larsen Jernbane Allé 60 Vanl. jp Damso 1885 Porcelænshuset v. O Moller Petersen Isa- fjordsg. 5 [S] D Am. 7839y Rasmussen Johs. M Viborgg. 13 |0] $ 0 3444 Rieper-Holm Uno Amagerbrog.103 [Si $ Am. 3778 & Am. 9439 Schovgaard N & Søn Aaboulevard 54 og Gritfenfeldtsg. 47 El $ Cent. 1909 Schrøder Elna Sølvg. 95 Kl jp By 5395y Schwartz H Amagerbrog. 95 (SD JP Am. 9392 Skytte T M& Co. Købmagerg.OKl jl^C.3031 Stage O st. Kongensg. 41 Kl jp Cent. 4522 Stæhr Knud Kødbyen Høkerboderne 21 El ® V9123y Søvndahl-Petersen Hasting Steng. 26 A El N5440 Øder Poul GI. Kongev. 159 El | V 3081 Aalborg: Nielsen Svend, Akts. Nytorv 1 $ 6015 Odense: Hey Chr. J Vesterg. 5 jp 539,2312 & 8077 Olsen Alfred, Limkilde ’ s Eftf.|)549 Rønne: Skovmose C ® 104 Vejle: Nellemann P jp 170 & 171 Udsalg fra Den kgl. Porcelains fabrik i Kblwn. til Fabrikkens Priser. 2. Porcelæn og Glas en gros. København: Bucka & Nissen Vesterg. 26 Kl $ ★ Cent. 1319 Budde-Lund ’ s Carl Eftf., Akt«., Dronn. Olgas V. 20 El jP C. 8033 & Go. 2133 Grann K C Drejøg. 11 |ø] jp C. 13110 Glas, Fajance og Porcelæn. Harms Edward Nybrog. 24 Kl $ By 6768 Repræsentant f. udenlandske Fabrikker. HOLST & KNUDSEN Vinkelv. 10 Lyng ­ by D^Lyngby 2000 Telegramadr. „Glasholst* . Hornsleth Oscar st. Kongensg, 81 Kl $ Cent. 11166 Postkonto 4353 Generalagent for forskellige udenland- TTV t 7) vi L* Z* pt HyUestad Nic. Reventlowsg. 12 El $ V2627 Gustafsbergs Fajancefabrik. Orrefors Glasbruk. Jacobsen V Heidemann Frederiksg. 11 DS jp ★ Palæ 6836 Kiersgaard-Hansen K Dr. OlgasV. 20 [F] jp Go. 4846 Kronmann EmilHauserPl.lOKl ^ ★ Cent.3953 Kbhvns Porcellainsmaleri, Carl Jacobsen Vinkelv. 10 Lyngby jp ★ Lyngby 2000 Kaffestel, Spisestel og Dørplader. Møllers Aage Eftf. ved Helge Maack Peter ­ sen Storing. 20 El Jp C. 5680 Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl ® Cent.6423 Repræsentant f. udenlandske Fabrikker . Schmidt W J Sølvg. 22 Kl $ Cent. 3587 & 15833 - Porcelæn en gros. Unserud L Amalieg. 32 Kl jp Cent. 10923 Enerepr. f. O Y Arabia A.-B, Helsingfors og A.-B. Rørstrands Porslinsfabriker, Gøteborg. Aalborg: Bøgh & J epsen, Aalborg Porcelænsmaleri $ 2425 — Eget Porcelænsmaleri.

VII — 3748 Jakobsen A, Fraugde, Akts. Kongensg. 69 f 1006(2 Lin.) '■■■ ■ PLOVFABRIKEN ’ ’ fraugde KONGENSGADE G£> TELEFON 1006 Q LIN.) TELEGRAMADR. „PLOVFABRIKKEN FRAUGDE “ ODENSE Plovfabrikken Sanderum ved C M Rasmus ­ sen Lindev. 68 Postadr. Fruens Bøge $ Dalum 124 „Sanderum* Plove m.originaleReservedele. Randers: Christiansen H F Vesterg.12 j) 3333 (4Lin.) Porcelæn og Glas. China & Glass — March, de porcelaine & verrerie — Porzellan- und Glaswaren (se tillige : Glas ; Porcelænsfabrikker). 1. Porcelæns- og Glashandlere. 2. Porcelæn og Glas en gros. 1. Porcelæns- og Glashandlere. K øbenhavn : Andersen Chr. Godthaabsv. 55 [Fl f Gh.887x Angelonia v. O Nielsen Istedg. 124 El $ V 8377 Berg Folmer Østerbrog. 36 {01 JD Tr. 80 Berg Sophus Rantzausg. 13 El $ N 8922 Bjerregaard Ove C Trommesalcn3 El ffl ★ C. 10127 & 5816 Brønnum Oluf & Co. Holbergsg. 8 Kl ffl ★ Cent. 8750 Brønshøj Glas-& Porcelænsforr. vedJBlunch Frederikssundsv. 145 Brh. $ Bella 1200 Bogelund-Jensen, Akts., Raadhuspl. El ffi ★ Cent. 863 Carstens Fritz V esterbrog. 37 El ® C. 2504 & 2524 Carøe A N-Frihavnsg. 27 [ø] $ 0 588 Chicago, Købmagergade 6, T M Skytte & Co. Købmagerg.G Kl f^C. 3031 Christensen A Amagerbrog.l60[U |)Am.4417 Christiansen Carl Værnedams v. 17 |v] ffi ★ Cent.- 8186 Fil. Amagerbrog. ll^^Am.6196. Dahl Clement Pilestr. 35 K |) C. 6328 Dahl ’ s Wiggo Porcelænsforr. ved Clement Dahl Gothersg. 11 [K glCent. 6334 Eichler W A Oehlenschlægersg. 46 El ® V1548v En gros Magasinet, Harry O Poulsen & Leo Siggaard Frederiksborgg. 48 Kl f C. 13378 Fleckenstein E Frederiksborgg.8 Kl j) C.7467 Fritzsche C E, Akts., kgl. Hof-Glashandel Nygade 4 Kl f ★ C. 16980 Frøsig Frederik Nørrebro?. 9 El jp ★ N 9000 Glyngsbo Vesterbrog. 70 El D Ev. 2629 Grave H O GI. Strand 34 Kl $ Cent. 3489 Grubert Børge Nørrebrog. 201 El fl Tg. 6894 Grubert Erik Rantzausg. 10 El $ No. 4400 Hansen Aarup Blegdamsv. 68 [øj Jj) N 5317 Harild Knud Strandv. 157 Hell, flllell.2877 Hecht Arne Gothersg. 37 Kl $ Pa. 6327 Jacobsen P Chrsthvns T. 6 Kl $ Am. 5274y Kildeby Johs. Østerbrog.118 (0) J) 0 1977 Kjersgaard S G Læderstr. 36 Kl j} By 3858 Klitten Erik Jagtv. 127 El $ Tg. 580 Polstringsmateriale. København : Hairlock Cushion Company, The, A/S Lyngbyv. 170 [0] f *C. 11273 (2 Lin.)

Plomber og Plombetænger.

København : Dansk Plombefabrik. Akts., Vesterbroo- 137 El ®V 8334 &

BVyPLCMEER staalblik -

pLCAiBEP plca ^ be - T/ENGER OG pVCAVBETPAAC

OMBE MBRIK

VESTERBROGADE 137 TLF. VESTER 833*1-

Hanson John R Ny Østerg. 3 Kl H ★ C. 354 MattatCPKlosterstr.10 |!Cent.4286&By3434 Alle Slags Plomber og Tænger billigst.

Plove og Plovgods. Ploughs & Plough Materials — Charrues et objets pour charrues — Pfluge und Pflugguss (se tillige Landbrugsmaskiner). Aarhus: KierBrodrene, Akts. Mindeg.4fl78,Statsf 2 Bovlund pr. Branderup J.: Plovfabrikken Bovlund, Hans Wilkens $ Br 34v Glostrup: Glostrup Jern- og Metalstøberi ved I Jul. Petersen $ 34 Langeskov: Langeskov Plovfabrik, Akts, $ 38 Odense: Allerups M PEftf.,Akts. S-Boulevard 2-12 S) 93 - Telegramadr. „Allerup*. Reserve ­ dele til Plove og Landbrugsmaskiner.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker