kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3744

Pianoer

Fag-Register for Danmark

Dahlby Harry Virginiav. 2 {Fj fl Fa. 1250 Dyring Sv. Middelv. 8 Gjentofte f Gjent. 2722 Ehlers Chr. Præstøg. 18 [0] f 0 3949 Fangel Erik Sixtusv. 11 [S] fl Am. 6439 Fich Carl Lykkesh. Allé 35 El fl V 3054 Florant Alfr. Florents Hvidovrev. 6 Rødovre Valby fl Rødovre 636 Galdi E Jyllingev. 39 Vanl.f) Damsø 1230 Geisler Hansen Jobs. Kirkevænget 6A Valby f Va. 4895 GiillichV Frolichsv. 26 Charlottl.fOrdr.5324 Gøtterup Axel Kastrupv. 52 [S] fl Am. 3746 Haag Johan Kong Georgs V. 6AEf Gh.4926 Hansen Camillus Strandv. 289 A Charlottl. f Ordr. 2399 Hansen Ellen Svanholmsv. 14 B ElflV6202y Hansen William Strandv. 132 Hell, f Hell. 466 Henriksen Holger Arnesv.4 Brh.fBella 2012 Hjelmtveit Johs. Nygaardsv. 22 [ØjflRyv.820 Hjorhoy V, N JespersensV. 10 E f Gh.7380 Hockauf GeorgNyeIandsv.69 E f Gh. 823 Hornung Paul Brofogedv. 17INV] f) Tg. 2874x Jacobsen Enoch N-Søgade 19 E f) Pa. 3596 Jacobsen Jacob, L E Bruuns V. 8 Charlottl. fl Ordr. 4805 Jensen Carl, Jens Juels G. 21 |ø] fl 0 1545y Jørgensen V Ny Blegdamsv. 2 [ø] f) Øb. 8798 Krag H Dannevirkeg. 23 El f) V 630v Kroger Fr. Grøndalsvænge Allé 32 E f Fa. 1334 Larsen Axel Aalekistev. 112A Vanl. f Da. 3459 Larsen Ejvin Sebelin Ø-Farimagsg. 85 (øl f 0 5378 Lenthe Carl Begoniav. 9 Gjentofte f Gjent. 484 Lincke P E Markv.7 [F] fl Gh. 5388y Madsen R H Edisonsv. 1 Ivl f Ve. 2457v Mathiesen Sigurd Jagtv. 6 El f No. 9170x Matthison-Hansen E Steenvinkelsv. 14 El f)N3282y MeileRobert Holmbladsvængel EfAm.6775 Merner Aage Merianv. 15 Hell. flGjent.1520 Mommsen Chr. St. Knuds V. 42 1V1 fl V5195x Muller P E, Henrik Rungs G. 8E1 f N 5028 Møller Oscar Ordrupv. 65 Charlottl. fl Ordr. 722 Nielsen Fred. Løvspringsv. 5 Charlottl. fl Ordr. 4634y Nielsen Søren, Henning Matzens V. 18 E f Damsø577 Nuppenau A Valby Langg. 90 Valby fl Vb. 1352x Oriewald C Fr., H C Andersens G. 14 Kl f) By 8732 Patheier J Frederiksborgg.39 AK)f)By2620v Pedersen Julius Grøndals Parkv. 104 Vanl. f) Damsø 527 Persson Carl Melchiors PI. 6 @1 fl 0 4923x Petersen Carl E Ingerslevsg. 164 El f)V7913 Petersen Viggo Borgerg. 140 Kl f) Palæ469x Philipsen Robert Borups Allé 20 El fTg. 3571X. Plannthin A F Arresog. 2 El f N 3139y Rape Eduard Nørrebrog. 62 A El fl N 7430 Rasmussen B C, IE OhlsensG.7|ø] f03068x Rasmussen Sejer Dosseringen 52 El f i N 3021u Rasmussen Werner 1. Strandstr. 18A Kl fl Pa. 5036 Reinecke F Flinterenden 5 [s] f Su. 1426 Ruff Ehlert Strynøg. 4 El f Ryv. 348x Strøvang S Havrev. 38 Brh. f) Bella 1284 Sørensen Hans Hindustani. 39 [Uf Am. 3265 Sørensen Siegfred Jyllingev. 27 Vanl. f Da. 4917 Thureson Th. Raadhusv. 51 A Charlottl. fl Ordr. 1631 ThystrupKajA H Bergthorasg. 5 [S] f Am. 9007 u Toftegaard P L Funkiav. 48 [S] fl Am. 2721 Tornved Kristian Johnstrups Allé 4 El f N1302u Udsen Carl Hulgaardsv. 73 E f) Gh.l775x Westergaard G Kingosg.'9 El f V 6184x

S kive: Frfis H S f 330 Sven d bor g: Pianolageret ved Holger See Mellerg. 50 fl 766 Thisted: Thisted Pianomagasin, P Thorup fl 490 Vejl e;_ Tartini Musikhandel ved Sven Koefoed Eriksen Torveg. 20 f)582 Viborg: stuhrF Skolestr. 1 f 416 København: Ni erich Alf. R Kompagnistr. 22 Kl f By 6009 Alf. R Nierich Kompagnistræde 22 Tlf. By 6009 Lager af alle Bestanddele for Piano- og Harmoniumsfabrikation. Welckert Filt og Røslau Staal, m. fl. Repr. for Artikler for Pia nofabrikke r. København : Andersen Robert Aagade 94 IH f N 6949 Christensen ’ s Andreas Pianofabrik Bly- tækkerv. 5 IH fl Tg. 1798 Kontor Nørre- br o g. 47 El D Cent. 3209 & 12795 Fang\ er J ens Ingerslevsg. 110 El fl V 7169 Hornu & Møller, Akts., Bredg. 54 KJ fl Cent. 1071,10710 & 10712 Jensen L Hornung Gothersg. 165 Kl f By 2931u Møller A Sortedamsdoss. 79 IS fl 0 1141 Nehammer Holger Skinder g. 32 KlfBy3201 Nielsen Chr. Thorvaldsensv. 15 El f V2428y hou Charles Lundtofteg. 82 Kl f Tg.4535 Pianoreparation.

Pianotransport.

København: Amager Piano- & Pengeskabs Transport v. Jens Larsen, Torben Oxes Allé 3 [s] fl Am. 2955 Brandi A, H C ØrstedsV.60BElf)Cent.ll260 Frdbg. Piano- & Pengeskabstransport ved Carl Petersen Kong GeorgsV. 16 Efl Cent. Hindsberg Bredg. 34 Kl f Cent. 3008 Hornung & Møller, Akts., Bredg. 54 Kl f Cent. 1071,10710 & 10712 Larsen J Chr. & Søn v. Robert Larsen Inger ­ slevsg. 114 El f! Cent. 3958 Lind P H Kaalundsg. 5 El fl V 8810 Lohmann Carl Petersborgv. 2 El f 0 132 A a r u s : Aarhus Speditionsforretning ved J C K Jen ­ sen Rosensg. 30 f 851 & 239 København: A H Piben ved O Nielsen Biilowsv. 38C El f N 7005 Andersen Ingvald GI. Kongev. 141 El f) Eva 1915 Andersen Peter Walkendorfsg. 22 Kl fl Pa. 6711 Bomholtz ’ Vilh.Eftf., Johnson Larsen Frdbg. Bredeg. 28 E f Gh. 4028 Eneforh. af Professor Ail ’ s Patent Pibe Import, Eksport, en gros. Dansk-Engelsk Pibe Industri, Aktiesel ­ skabet. Frederiksg. 11 Kl f C. 5815 Ellegaard N C st. Kannikestr. 18 Kl f Palæ 2459 - Er. Plumb ’ s Piber. Jørgensen Wi I ti. Østerg. 61 Kl f) Cent. 672 WILH. JØRGENSEN Østergade G1 = -Tlf.C.672,* C.lOG74aPdlsG72 GRUNDLAGT 4870 Udsalg Frederiksbergg. 36* Tif. C . 3651 ” Frederiksborgg.41* ” * 10672 ” Vesterbrog. 15 Y •• ” 10629 Piber. Tobacco Pipes — Pipes — Pfeifen

Piano-Spilleapparater. Piano Players — Appareils å joner le piano — Piano-Spielapparate

Hindsberg Bredg. 34 Kl f Cent. 3008 Kgl. Hofleverandør. København:

Hovedforhandler af de verdenskendte PEERS, FIREPROOFED, CAMBRIDGE, MAYFAIR

Pianostemmere. Pianoforte Tuners — Accordeurs de pianos — Pianostimmer Kobenhavn: Aabart Einar WPoppel Allé35HvidovreV alby fl Hvidovre 386 AabergKarlFA Vodroffsv.21BEl fV6681y AndersenAlfred Præstegaards Allé 12 Brh. fl Bella 60 Andersen C Hedemannsg. 5 O f) 0 825y Andersen Hjalmar GI. Kongev. 101 B EJ f V6008v Andreasen II P Baggesensg. 30 IH J) N 327x Arner Otto Griffenfeldtsg. 28 El f N 5043 Beitzel Chr. Livjægerg. 25 |0] f) 0 308 Brendstrup Carl Classensg. 17A iø] f02257x Breum Carl Hovedvangen 72 Brh.f Bella952 Buss A R Lyngby Hovedg. 45 Lyngby f Lyngby 246 Buss Rasmus Godthaabsv. 119 El f) Gh.2564 Bording Niels Ahlefeldtsg. 28 Kl fl By828x Christensen N P Hauchsv. 18 E fl V5771x Christensen Rasmus, Laurids SkausG. 5 Elfl N5587 Christiansen C Hermodsg. 25 El f Tg. 468 Corell Axel Saxhøjv. 4 Valby f Damsø 1328

Landgreen t> A hiordlandsg. lOibj flAm.8813 Repr. f.G S Reich Schweina i Thilr. Kun til Grossister. Longo, Leth & Co. Frederiksbergg. 23 Kl fl Cent. 8512 Télegramadr. „Longlet*

Fabbrica Pipe di Cassano Magnago A. Berrod-Regad, Saint Claude. Jules Cottet-Emard, Saint Claude.

Lorenzen S Aa. Dannebrogsg. 1 E f V 7268 Nielsen ’ s A T Eftf., J E Langermann Vin- gaardstr. 5 E f Cent. 7174 Pedersen PO, Akts., st. Kongensg.21 KJ fl Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 og Fal ­ koner Allé 75 E fGh.l624x Quentin J A Gothersg. 31 Kl fl Palæ 4540 Eneforh. John Redman Ltd. London. Redman Piber - Engelske Shagpiber. Tobaksfirmaet A Bune ’ s Eftf. Howitzv. 49 E fl C. 7277 Ene forhandl, af Orlik Piber.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker