kraks vejviser 1940 handelskalender

Petroleum Pianoer

Fag-Register for Danmark

Vil — 3743

| Christensen Andreas Vimmelskaftet 42 Kl $ | Cent. 6493 ANDREAS CHRISTENSEN PIANO OG FLYGELFABRIK VIMMELSKAFTET 42 4^4 REPRÆSENTANTER I ALLE STØRRE BYER. NØRREBR0G.H7H TLF. CENT. 12795 Hindsberg kgl. Hofleverandør Bredg. 34 Kl $ Cent. 3008 TLF. CENT. 6493 BREDGADE 36 TLF. CENT. 7402 Hove d kontor : HINDSBERG St at sr a diofonien foretrak enstemmigt Hindsberg-Flyglet. Flygler i alle Størrelser. Pianinoer. Baby-Pianoer. Det førende Fabrikat. Brugte Instrumenter tages i Bytte. Hornung & Møller, Akts., Bredg. 54 Kl $ C. 1071,10710 & 10712

Nafta Oil, Th. V Petersen Kødbyen Kød ­ boderne [v] ffl Ev. 3712 Nordisk Petroleums Co., Akts., Vesterporte $ C. 7397 OLSEN ALFRED & CO., Akts., Kvæsthusg. 3 B f ★ C. 5021, Stats $ 98 & 198 - Tankanlæg Prøvestenen $ C. 12331 Aalb org: Larsen Joh. Nørreg. 22 $ 993 E sbjerg: Groth-Hansen R Storing. 90 $ 7, 921&1515 Jansen Brødr. Havneg. 7 £1 922 Jydsk Petroleums-Kompagni, Akts. Hjer- tingg. 5 $ 1810,1830 & 1850 Grenaa: r _r o ftNormann $ 480 Holbæk: Mortensen Jul. & Co. $ 12 (4 Lin.) Oplag af Petroleum og Benzin. D.F. O.K. Horsens: Bøttern J Sønderg. 7 $ 423 & 1023 Korsør : Meyer Chr. $ 331 Odense: Mozart-Hansen U Havneg. 17 $ 201

LOUIS ZWICKI Grundlagt 1899 Piano og Flygelfabrik ( Central 2523 Kobmagerg. 65

\ Central 12037 v Central 12686

Fabrik Maglegaards Allé 5

Seborg 3243

SONOR Flyglet Det lille Vidunder 143 cm. L. Z. Pianino L. Z. Minor <» n /i Oktav — trestrenget Uovertruffen 1 Tonefylde^og Klangskønhed. Føres 1 4 forskellige Modeller

Salgsagentur for D. JD. P. A. Nafta Benzin, Akts. Nørreg. 47 $ 121 (2 Lin.) Præstø: ElandFrithjoff $ 46 Varde: Lasson J F $ 66 D. T). P. A ’ s Salgsagentur.

Stort Udvalg af fint istandsatte brugte Pianoer og Flygler. Udstilling i 4 Etager.

Hornung & Meller KGL. HOF-PI ANOFABRIK Bredgade 54 Tlf. Central 1071, 10710 & 10712 Filial Nygade 4 Tlf. ★ Central 14438 Udsalg i alle større Byer.

Petroleumsapparater.

Indregistreret Varemærke.

København: Glas- & Staalkontoret ved H Rosted Helgo- landsg. 15 E $ C. 15215 & 15227 „HASA Cr u Petroleums apparater. Johansson C A & Co., Akts., Arendalsg. 3 [øj $ Cent. 15118 Optimuskompagniet, Akts., GI. Kongev. 33 E$C. 6094 &V 4194 Petroleumsapparater og Loddelamper. F redericia: VOSS ’ s ERNST FABRIK, Akta. $1100 (3 Lin.), Stats $ 18 Hjørring: Sørensen Oluf E $ 1031

Aabenraa: j e p se n Christian $ 446 Aalb o f g : Hofman Johan Aagade 2 $ 2675 Jensen IngvardSkipperClementsG.il $4096 Kristensen K Sankelmarksg. 11 ffl 1988 Aarhus: Caspersen Brødr. Nørreg. 53 $ 4148 Graversen Harder Frederiks Allé 62 $ 5084 Igum Georg Guldsmedg. 23 $ 3528 Nielsen P Quade Amalieg. 2,4 $ 1810 Pianoer og Ringkøbing Orgler. Thorsen Alfr. Th. GI. Munkeg. 2 $ 1518 Esbj er g: Christensen Th. Jyllandsg. 16 618 e Fredericia: Fredericia Pianomagasin ved A Møller Danmarksg. 68 $ 984 Haderslev: Fomé Anker Nørreg. 42$ 375 Horst H C Nørreg. 18 $ 490 Helsingør: AllinStjerneg. 16 $696 Herning : Frederiksen R $ 177 Holbæk: Andreasen J J Algade 38 $ 464 Hansen L Villakvarteret 29 $ 164 Horse ns Stromberg Jan. Smedeg. 11 $828 Ko lding : Bertelsen OarlLaasbyg. 23 $1067 Kolding Pianomagasin ved Jakob Hansen Set. Jørgens G. 31 $ 644 O dense: Rademacher Hoick & Georg Rasmussen Vindeg. 38 $ 8345 Rasmussen Adolph Vesterg. 100 $ 217 Wieding Fr. v. Vesterg. 92 $ 2179 Randers: Albech Chr. Storeg. 7 ffl 1126 Randers Pianomagasin ved M Christensen Østerg. 13 $ 700 Ringkøbing : Andresen Joh. P & Co. $ 20 K ønDe: Bornholms Piano-Magasin $ 674 Silkeborg: SilkeborgPianomagasin v. Søren Jensen $ 400 Faget fortsættes næste Side.

Neumann Willy Jagtv. 91 (Hl $ Tg. 2711u Zwicki Louis l/S Købmagerg.65Kl ffl C. 2523, 12037 & 12686 Se næste Spalte, øverst. • Helsingør: Allin Stjerneg. 16 $ 696 Odense: Hansen-Margaard H J Staalstr. 7 $ 6022 Svend borg: Svendborg Pianofabrik, Gunnar Hiilsen Frederiksg. 17 $ 382

Petroleumsmotorer. Petroleum Motors — Moteurs i pétrole — Petroleummotoren (se tillige Motorer)

Horsens: ' Kramper Rud. & Co., Akts. $ 427

2. Pianoforhandlere.

København: Geisler AH & Co. Gothersg. 45 Kl $ By4440 Henriksen Holger N-Frihavnsg. 88 (ø] ffl Øb. 7006 Hornung TM & Sønner Gyldenløvesg. 11 E $ C. 11716 / Jensen ’ s Carl Sønner Vesterbrog. 96 El $ Cent. 8275 Landschultz ’ O Pianofabrik,Akts., Frederiks- borgg. 1 Kl $ ★ C. 15701 Madsen Rasmus Østerbrog. 128 O $ 0 230 Mortensen P & Søn st. Kongensg. 122 Kl $ Palæ 2309 Pedersen Oluf Allég. 17 (E $ Gh. 4151 Petersen E J Jagtv. 94 (S ffl_No. 7615 Petersen Sofus Evaldsg. 4 uS) $ N <802 Pianomagasinet Freja ved V Christensen Valdemarsg. 33 EJ $ V 1720x Zwicki Louis I/S Købmagerg. 65 Kl $ C. 2523,12037 & 12686

Pianoer. Pianofortes — Pianos — Pianos 1. Pianofabrikanter. 2. Pianoforhandlere. (Artikler for Pianofabrikker). 1. Pianofabrikanter.

København : Albrektsen A C DannebrogSg. 23 E ’ $ V 9374 x Andersen Poul & Co., Akts., Gl.Kongev. 102 VI <1 Ve. 4611 Vendersgade 27 $ By. 4074 Bohm Thorald Fiolstr.42 Kl $ By 6825

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker