kraks vejviser 1940 handelskalender

Pensionsforsikring

Fag-Register for Danriiark

VII — 3742

Pensionsforsikring.

Pergamentskærme.

Persienner. Window Blinds — Persiennes

København:

København:

Andersen Aage Danasv.29 E D Eva 411 Andersen K, H C Ørsteds V. 22 B E D V 8877 Astoria Lampe- & Lysekrone Comp. ved H LRasmussen V-Voldg. 109 EDO. 10073 & 12337 Christensen Johannes Tordenskjoldsg. 30 Ikl D By 3912 Haandmalede Pergamentskæ'rme. Spec : Plisserede Skærme en gros. Laperko v. H S Knudsen Gormsg. 21 D Ta. 6902 Nielsen Ewald & I, Linde Allé 38 Vanl. D Damsø 3285 "X EWALD a I. NIELSEN LINDE ALLÉ 38 KØBENHAVN - VANLØSE Tlf. Damsø 3285 Telegramadr. „LAMPSHADES"

ANDELS-PENSIONSFORENINGEN (gensidigt Pensionsforsikringsselskab) Rosenørns Allé 1 E j) C. 2728 & 15157 PENSIONSFORSIKRINGSANSTAL ­ TEN, Akts., Hammerensg. 6 E ® ★ C. 7809 PENSIONS-OG LIVRENTE-INSTI- TUTET AF 1919 A/S., Hambrosg. 6 E 1 * C. 13592 Statsanstalten for Livsforsikring Havneg. 23 E D ★ C. 608 STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING HOVEDKONTOR: HAVNEGADE 23 K. TELEF. CENT. 608 — POSTKONTO NR. 1871 KONTORTID 10-4 KASSERERKONT.: 10-3. LORDAG: 10-2 Se iøvrigt under Livsforsikring I. København: Bay & Vissing Tomsgaardsv. 28 |NV| $ ★ C. 15448 Special Fabrik for Malerpensler. B iihrmannFr&SønnerGormsg.8,10,12f ★ Tg. Ull-AlleSorterRingpenslerogLimf arver. Codan Børstevarer og Pensler ved A Vangsaae Raadmandsg. 27 [N] $Tg. 245 Jørgensen Chr & Co.Nitiv.8 [F] ^ ★ C. 16825 KBHVNS PENSEL- BØRSTE- OG GADEKOSTEFABRIK Reventlowsg. 12 ED Cent. 648 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Langvardt L C Kong. Nyt. 8 E D Palæ 3589 Nordisk Pensel Industri ved Savely Gins ­ berg, Carl Johans G. 14 [ø] D 0 6104 A arhus: Nielsen Rytter Jægergaardsg. 50 B D 8430 Fa ab or g: Dansk Pensel-Forbinding K. P. A., Akts, fil 233 Pensler. Painters ’ Brushes — Pinceaux — Pinsel (se tillige Børstevarer).

København: Amager Specialforr. Tyrolsg. 1 151 fAm.6657 Cunild Cecil, Akts., Gammeltorv 10, 12 E D C. 3037 & 9737 C ec * l CuN*LD % GL.TORV 10-12 TLF. CENT. 3037-9737 Fabriken Cortina ved E Rasmussen Fugle- gaardsv. 43 Gjentofte fil Gjent. 1767 Ruff-Persienner og Træpersienner. Nielsen J Norrebrog. 32 [N] $ ★ C. 6631 Træ-Persienner Ericsson ’ s Patent m. m. Leveres i alle Farver. Staal-Persienner KIRSCH Fabrikat Uforgængelige. Lette. Remming Vesterbrog. 128 IVI D C. 6224 éJ\en lining

kunstindu ­ strielle BELYSNINGS ARTIKLER

c.6224 P ersienner Se tillige Annoncen under Morkiser ■

PERGAMENT ­ SKÆRME JERN KERAMIK

Personvægte, (se Vægte).

EKSPORT.

EN GROS

Petroleum. Petroleum — Pétrole — Petroleum

København: Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co.,Akts., Shell-Huset Kampmannsg. 2,4 E

cf/jcciatilel:

;

> — — ------------

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Olsen Kurt Pilestr. 52 C E f Palæ 1053x Skærme i alle Materialer. Specielle Opgaver udføres. Petersen H Aaboulevard 74 EJ D N 4463 Skærmfabr. Shadow ved O Hansen & ARas ­ mussen Graabrødret. 1 E D By 3503 SKÆRMFABRIKEN Tfiadov/ GRAABRØORETORV 11 hansen s, R asmussen Qj'pe.cialifett CRAQUELEREDE SKÆRME. TLF. ByEN 3503 Sten Gerda Colbjornsensg. 12 E $ -Eva 3986 Spec. Haandmalede Pergamentskærme. Tutein K Hyskenstr« 12 E D Palæ 5639 Ziirsen Anna Marie Gyldenløvesg. 19 E D Palæ 4554

Pergamentpapir. Parchment Paper — Papier parchemin — Pegaentpapirer

København: Katzenstein E Raadhuspl. 77 E D -A-C.14765 » y-

DANSKE PETROLEUMS-AKTIE ­ SELSKAB, DET, St. Annæ PI. 13 E D ★ Cent. 2890 Telegramadr. „Petroleum" Agenturer i 46 Byer. Forenede Olie Kompagni, Det, Akts., St. Annæ PI. 5 B 1 ★ C. 5455 Gica af 1936, Akts., Gothersg.175 E KC.6934 & 15369 Jansen Brødr. st. Kongensg. 55 E D ★ C. 4890 Telegramadr. „Benzinjansen “ Brødr. Jansen St. Kongensg. 55 Tlf. * Cent. 4890 København K.

Pergament-Kompagniet, Akts., Kapelv.47E! ®Cent. 14509 Specialitet: Margarinepapir. Thingvad A Kødbyen Flæsketorvet 36 E D V6529 Randers; Klinge Jørgen B Fladbrov. 8 fl 2033 Salgskontor for:

The British Vegetable Parchment Mills Ltd.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker