kraks vejviser 1940 handelskalender

Pensionater

VII — 3741

Fag-Regisler for Danmark

Sandberg C M Ø-Farimagsg. 73 S3] jj} 02761y Sander M, HC Ørsteds V. 58 El ® N 3355 Sandnæs L V-Boulevard 37 El j) Palæ 3032 Sastrup Karen Kristianiag.810] D C. 8150, 0 9318,0 9388 & 0 3685 Scheel Ebba Palæg. 7 B |By 4212 Schiødte Harriet, Poul Ankers G. 2 E j) C. 1078 Schmidt Hans Nørrébrog. 49A [N] $ N 8977 Seitzberg E Vodroffsv. 49 El D N 5441 Sibertsen B R Rosenørns Allé 43 El ® C. 15271 & N 3880 Simonsen A GI. Kongev. 92 El D C. 11192 Skerra Emma Nørrébrog. 226[N] JQ Tg.4364 Skovmand M, H C Ørsteds V. 70 El D N 7052 Smedegaard A Biilowsv. 36B El D N 9017 Smyth Edith, H C Andersens G. 10, 12 E ® Palæ 5535 Solborgen Pension v. IK Buchtrup Aabou- levard 7, 9 & 11 & Kleinsg. 2 El ® N 7761, N 3721 & C. 6850 Spanner Viggo st. Kongensg. 88 E D Palæ 3643 Steen Anna Tordenskjoldsg. 25 E D By. 7141 Stubkjær Johanne Nørrebrog.8 LN1 D N6601 Svane L Amagerbrog. 30 [S] $ Am. 3735y Søbyl&D Kristensen Kochsv.2EiLDBv.4027 Søpensionen v. Frk. K Karby N-Søgade 21 E D By 7667 Sørensen Anna Vendersg. 29 E D By 5520 y Sørensen E M Skinderg. 36 E Sørensen F Falkoner Allé 15 1FI D Gh. 7154 Sørensen Grethe Weber Vinkelv. 11 El D N3628 Sørensen J N-Søgade 25B E D Palæ 2991 Sorensen Magda Kroghsg. 1 løl D Øb. 7595 Sørensen Marie Kristianiag. 16 løl ® 0 82 Sørensen Sofie .Jernbane Allé 74A Vanl, D Damsø 1791 Taustrun AStrandv. 85 Skodsborg D Skodsb. 12 Theede I C Emiliekildev. 15 Klpbg. D Ordr. 1953 Thomsen Anna Aaboulevard 24 E D N3339v Thomsen Katrine Amagerbrog. 30 [s] D Am. 2925 ThomsenM,st.Kongensg.40HE DCent.10299 Thorsen Else Værnedamsv. 15 El D'Ve. 8074 Thorup Karen Frdbg. Bredeg. 30 El ® Go. 6473 Tidemand E, V-Voldg. 117 El D By 6173 ToftBorghild Strandv. 120 Hell. D He. 880 Tommerup E Sehested Rosenv. Allé 14 [g] D 0 8890 & 0 9430 Triangel Pensionen v. Ragnhild Hansen Østerbrog. 60 [ø] ® 0 8279 Trillingsgaard Else GI. Kongev. 112 El D Ve. 9925 Wammen Johanne N-Farimagsg.ll E D Palæ 5772 Vandborg Agnes Falkonergaardsv. 2 El D N 4200 Vedsted Hotel Pension v. H L Jørgensen Colbjørnsensg. 13 El D V 3279 Vegetar-Pensionatet v. Th. Christensen Nor- rebrog. 27 [N] D No. 7523 Werchmeister Inge Trunnevangen 4 Char ­ lottl. D Ordr. 770 Vespermann Ida Vendersg. 26 E DPalæ2595 Wessman M Holsteinsg. 3 [0] D Øb- 2612 Westergaard Julie Gtundtvigsv. 6 A El D V8614 Westergaard Nanna Amagerbrog. 29 O D Am. 5270 & Am. 8230 Vestervig J Vesterbrog. 165 E D V 7557 Videbæk Marie Forhaabningsh. Allé 18 El Vilfort Anna, I E Ohlsens G. 10 [ø] D 02905v Villapensionen v.Frkn.PMadsen & ASylvest, Femte Juni PI. 7 [El D Gh. 9824 Winther Karen Amagerbrog. 4 [HID Su. 1537 Virkelyst v. Martha Larsen Valbygaardsv. 8 Valby D Vb. 5049 Volder-Thomassen Maren Lyngby Hovedg. 1 0 Lyngby D Lyngby 1368 ZachariassenMarie & Margrethe Vendersg. 23 E D By. 6170 Øresund Pension v. Karen M Olsen Øre- sundsv. 3 [s] D Am. 5651 Østergaard Anne Absalonsg. 18 El D V5418y Østergaard J Hostrups Have 1 El D N 8703

Pension Sørensen v. FruMagdaleneRistorph Frederiksborgg. 34 IS D By 7583 Værelser med 1. Kl. Pension. Pension Tertia v. Chr. Petersen Olgasv. 23 Vedbæk D Vedbæk 148 Pension Thune, C Bentsen Hovedvagtsg. 2 [kl Hj. af Kong. Nytorv D Cent. 7051 Pension Torborg v. Torborg Christensen Wernersv. 10 Charlottl. D Ordr. 1647 Pension Trepile v. Helga Juul Jensen Trepilev. 1 Klpbp. D Bvu. 163 Pension Trolledahl v.Fru J Madsen Frede- riksg. 7 ® | C. 6376 Pension Vesterbro v. Fru Greta Hansen Vesterbrog. 89 El D Bva 4669 Pension Vestersøhus v. SaraMejløvV-Søgade 58 El D ★ C. 16726 Pension Ørsted v.Fru I ) Hauer slev Røm ersg. 7 E D By 6889 Pension Østerbro v. Sara Jepsen Østerbrog. 87 [ø] $ 0 5758 Pension Øster Palæ v. E Carlsen, Jacob Er- landsens G. 2 |ø] D 0 7298 Pensionatet Jean v. Carl Thomsen Nielsen st. Kongensg. 31 E D Pa. 7725 Pensionatet RoarsKilde v.Frk.ErnaSørensen Vesterbrog. 175 El D Eva 3022 Petersen A C Nikolaj PI. 9 E D By 4695 Petersen Anna Frdbg. Bredeg. 3 B El D Fa. 1032 Petersen Anna Ny Østerg. 7 E D By 4327 Petersen Anna Jægersborg Allé 71Charlottl. D Ordr. 3432 Petersen Anne Marie Hvidbjerg Trianglen 4 [0] D 0 2573 Petersen D K Frederiksborgg. 41 E D Pa. 6001 Petersen Ellen Nørrébrog. 168 LSI D Ta. 7824 Petersen Emma Vesterbrog. 80 El DEva3080 Petersen H Bang, H C Ørsteds V. 8 El ® Eva 307 Petersen H Lamberg Toftegaards Allé 17 Valby D Va.1657 Petersen Jenny & Ketty Jernbaneg. 5 El D By 3430 * Petersen Johanne Voldmesterg. 3 føl ® 0 9778 Petersen M Vendersg. 27 E D By 3342 Petersen O K Strandvænget 8 løl jj Rv. 4757 Petersen Thea Hvidbjerg Østerbrog.74,76|0] D 0 8869 Plum Hanne Skovalléen 92-104 Bagsværd D Bagsværd 95 Poulsen Marie Frederiksborgg. 41® f Palæ 4760 Prier Emilie Svanemosegaardsv. 17 El D No. 7449 Prier L Svanemosegaardsv. 8 El $ No. 8213 Ran toft E Palæg. 6 E D Balæ 1402 Rasmussen Anna Taarbæk Strandv. 59 H Klpbg. D Bell. 3 Rasmussen Anna Rathsacksv. 13 El ® Eva 4757 Rasmussen Anna & Johanne Amaliev. 4 El DEva 2633 Rasmussen Astrid N-Farimagsg. 69 E ® Bv 6125 Rasmussen C Nørreg. 39 E j) B.v. 3577 Rasmussen C A Colbiørnsensg. 13 El ® V3583 Rasnjussen Harry Falkoner Allé 96 El ® N 7734 Rasmussen Villy Danmarksg.18 El ffi V 9970 Rathsach Martha V-Boulevard 45 El ® By 3826 / Ravn M Nørrébrog. 58 [N] D No. 5498 Rindorn Karen Gothersg. 156 E D Palæ3095 Ritz v. A K Thomsen Værnedamsv. 10 E ’ D V7415 Rolfgaard Kristine Elvine Vesterbrog. 62 El D Ev. 3992 Ruetofte v. M Fahnøe & B Rasmussen Frisersv. 1 Charlottl. $ Ordr. 3o84 Rundgren Anna Reventlowsg. 12 EJ Rungvig AM Frederiksborgg.42E | Rønning Katrine st. Kongensg. 71 0 »V3412 I By8834 S D By

Pedersen A Howitzv. 10 EJ D Gh. 2543 Pedersen Anna Fælledv. 9 IH J) N 708v Pedersen Carl Tordenskjolds^. 29 E D By 2914x Pedersen Einer GI. Kongev. 49 E) g)Eva2095 Pedersen Ingeborg & Emilie Hagelstein Biilowsv. 7 A El J} Eva 484 Pedersen J Biilowsv. 46 El D H 3859 Pedersen Louise Vesterbrog. 89 EJ |)V3077 Pedersen Margrethe Gl.Kongev.89 I vi DEva 2254 Pedersen Margrethe Egebjerg Sagasv. 6 El D V 9357v Pedei sen Mariane Dronn. Tværg.40 E D Palæ 5621 Pedersen Marie GI. Kongev. 162A El $ V 1643x Pension Askestad v. H Askestad-Olsen Bredg. 3 E D ★ Cent. 8394 Pension Bali v. 1 Adso Helgolandsg. 11 El D Ev. 1920 Pension Berg Kleinsg. 6 El D C. 9584&10989 Pension Bilberg v. J Christensen Taarbæk Strandv. 142 Klpbg. $ Bvu. 186 Pension Birthely v. Birthe Pedersen Rath- sacksv. 32 El D V 4347 Pension By water v. Johanne & Karen Niel ­ sen Østerbrog. 5 [øl $ Øh. 4074 Pension Emmiche v. Fru H Rasmussen Biilowsv. 50 B El $ Cent. 9707 Pension Fleron, Indehaver Fru A Caroc St. Thomas Allé 2 El $ Cent. 8188 Pension Forum v. Fru Karen Michelsen, Julius Thomsens G. 14 El 1} N 1859 & N 6021 Pension Fønss v. Anna Jensen Taarbæk Strandv. 82 Klpbg. D Bvu. 134 Pension Gammelholm v. Frk. K Clemmensen Peder Skrams G. 1 E D Palæ 1372 Pension Gefion v. Marie Larsen Bredg. 75 E $ Palæ 7575 Pension Holldorf v. Else Stempel N-Voldg. 21 E I ’ Pa. 6373 Pension Helle v. Fru G Sidenius Kronprin- sesseg. 44 E $ Palæ 4087 Pension Jylland v. Frøken Christa Christen ­ sen Anker Heegaards G. 7 El D Pa.7720 Pensio n Knudsborg v. S K Hauskjold Gla- ciset 30 Lyngby J) Lyngby 1430 Pension Kurt v. Minne Kurt Rosenv. Allé 19 K) f 0 53 Pension Langelinie v. O Brier Bornholmsg. 8 E 1 Palæ 3672 & Palæ 3673 Pension Marcel v. Fru Astrid Nielsen Trom ­ mesalen 7 El $ Eva 912 og Eva 946 Pension Marieux v. Marius Madsen Torden- skjoldsg. 30 E 1 Palæ 4368, Palæ 7287 & Falæ 7294 Pension Moderne v. Editha Jensen GI. Kongev. 85 El D Eva 4827 Pension Morck v. Dorothea Jacobsen&Anna Biilow, Vitus Berings Allé 8,10 Klpbg. 1 Ordr. 823 Direktion Frk. D Jacobsen og Fru A Biildw. Pension du Nord v. K Thomsen Nørrébrog. 213 (H 1 Tg. 581 Pension Norden v. K Wad Nørrébrog. 3 El IN 6098 Pension Nørrehus v. Einar Gottschalck N-Voldg. 27 E 1 Pa. 4915 u Pension Otium v. M Saugberg Strandv. 23 D Ryv. 2312 Pension Patricia v. Marius Madsen Skovv.12 Klpbg. $ Bvu. 140 Pension Rellaj v. Fru Marie Jailer Lipkesg. 5 [ø] D 0 89*42 Pension Rosenvang v. A Toft Madsen Bernstorffsv. 75 Hell. |) Hell. 5268 Pension Royal v. Alb. Christensen Hoved- vagtsg. Pa. 7939 , Pension Skovnæst v. Fru E Lange Taar- bækdalsv. 15 Klpbg. D Bvu. 99 Pension Solhjem v. Helga Jensen Sofiev. 5 Holte D Holte 1369 Pension Stadion v. May Christensen Øster ­ brog. 110 [0] |10 9227 Pension Sobo v. M Thomsen Schønberg Dos ­ seringen 36 [N] D N 9152

Salicath K, LI Brandes Allé 4 El D No. 2108 x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker