kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Felsvarer 2

VII — 3738

2. Pel svarer en gros.

Brørups N Eftr. ved P E Schou Ny Carlsberg V. 80 E g C. 2540

Nathan Leo Købmagerg. 9 Kl g Cent. 8861 & 8433 o^eo Jfatfian, Jføbmctge.ry ade 9 fTZf. Cent. 8867 £. 8*733 PELSVARER-SKINDKAABER. Altid stort Lager. Nordisk Pelskompagni, Akts., Købmagerg. 22 Kl g Cent. 4495 & By 4793 Telegramadr. „Sibipels*. NORDISK PELSVAREFABRIK, Alex Petersen Silkeg. 13 Kl g Cent. 7941 Frilager g Palæ lOOlx Telegramadr. „Nordiskpels* . Petersen Bradr. Alex. Hovedvagtsg. 8 Kl g Cent. 3267 & Palæ 5842 BRØDRENE ALEX. PETERSEN

København : Bastrup-Birch A Købmagerg. 11 Kl g Cent. 4751 & By 4714 •City Pelshus Pile Allé 17 [F! g Ev. 4016 Cohn Mogens Holbergsg. 17 IRl g C. 8138 Danrus Pels, Akts., Løngangstr. 20 K g Cent. 8101 Dansk Pels Import, Akts., Amagert. 25 KJ g ★ C. 15414

RØRUPsEftr OX'&SKABE

TLF.

Dansk Pelsindustri v. Hermann Martin,Hen ­ rik Rungs G. 11 Hi g No. 992 . Drucker H J & Son Frihavnen Manufaktur ­ huset Hal g Cent. 8379 & 13079 ___________ H. J. DRUCKER & SUN Hovedkontor og Lager Frihavnen Manufakturhuset Telef. Cent. 8379 & 13079 Grundlagt 1847 Telegramadr. „Drucker" Fabrik af Pelsvarer. Fugmann Holger Nyhavn 38KI g By 2546 GOLDSTEIN J & SØN Kong.Nyt. 8 Kl g ★ Cent. 1438 Telegramadr. „Furgoldstein^ . Henriksen N H Nørrebrog. 50 Hi gi N 3566 Ketelsen ’ s Christian Søn Frilageret Kl g Palæ 5319 Ketelsen Mogens Frilageret Kl g Pa. 5319 Knøvl Tage Vesterbrog. 52 El g C. 15646 Krook ’ s Pelsvarefabrik Hovedvagtsg. 8 E ® By 4633 kiot ■ ™ HOVEDVAGTSG. 8 TLF. BYEN 46?3 .e/n, Kbhvns Pelscentral, Kommissionsforretning for Bortsalg af Pelsdyrskind af A ATelby Købmagerg. 39 Kl g C. 5776 & 10904 Københavns Pelscentral Kommissionsforretning Salg til Grossister. Kbhvns Pelsmagasiner, Akts., Frederiks- borgg. 3 Kl g By. 8318 Larsen L J Løngangstr. 20 IS g Cent. 8101 Leipziger Pels Import, Akts., Amagert.25 Kl g ★ C. 15414 - SeLanskPelsImportAkts. Levinsky M & Co. Østerg. 38 Kl g ★ C. 3686 & 2586 PELSVARER SKINDKAABER

Christophersen E, Nikolaj PI. 25 Kl g C. 7228 Dansk Panser-Box ved H Blaamann Rente- mesterv. 60 I nv I g C. 10861 & Tg. 1478 Dansk Panser-Box Rentemestervej 60 I nvi Tlf. Cent. 10861. Specialfabrik for Pengeskabe af borefrit Panserstaal. Pultskabe med indskydelige Døre. _______ Direkte Salg fra Fabrik. _______ fli. Dittmann ’ s Halfdan Eftf. ved Claes T Grammens Antonig. 7 Kl g By 4060 Lips ’ Pengeskabe. Erlandsen G V Sa>og. 96 E g Eva 2241 Henriksen J P V-Boulevard 10 E g By4892 Stort Lager af brugte Pengeskabe. Inventarlageret, Svend Aage Jensen Knabro-

PELSVARER, RAAVARER. EN GROS a KOMMISSION. E 6. PALÆ 5842 ■

FRILAGER €>9 AMALIEGADE TLF. PALÆ 893 HOVEDVAGTSG. I TLF. CENT. 32 67

RASMUSSEN VIKTOR Skinderg. 31 E g C. 6815 lelegramadr. ^Skindpels'- 1 . Ravn C J Klareboderne 2 Kl g Pa. 6454 Sønderbys Chr. G Eftf., Akts.,st.Kirkestr.lE gCent.2582&10739 Tlgradr. „Furssonder" t «mi ......

TLF. CENT. 2582 & 10739 telegramadr JJ^rsaonder" I STORT LAGER I ALLE SORTER SKIND | OG KONFEKTIONEREDE pelsvarer (Opkøb af alle Sorfer VILDTSKIND. = l __________ I l ^llllltHlllllllllllllillllilllllllHIIIIIIIfUIIIIIIUIIIIlIlKlittMUIIIIilUIUliHHIIItllllllimilllllllllir^ Sørensen Johannes Læderstr. 32, 34K1 g Cent. 10533 Winther Peter Haveselskabetsv. 1 AE g Ve. 4085 Zehden Læderstr. 11 Kl g Pa. 6588 Telegramadr. „Pelszehden* . Odense: Offenhauser H Holsedore 16 g 2246 Postkonto 18802 Pelsvarer og Materialer en gros. Offenhauser ’ s H Sønner g 913 & 2668

Sørensen Peter, N-Voldg. 22 Kl g Cent. 223 & V 9392x Se næste Spalte, øverst. Aalborg; Kroijer Jul. & Son Algad e 3 5 g 682 ________ JUL. KROIJER - & SON Algade 35 AALBORG Tlf. 682 Armerede Pengeskabe, Boxdøre, Boxskabe. — Eget Fabrikat. Petersen Sophus, Akts.NyMelle.Vesteraag. 4 gl299&2198 Se næste Spalte, nederst.

PELSVARER - HATTE - HUER OPKØBER AF ALLE SLAGS VILDTSKIND.

Pengeskabe. Safe Manufacturers — Coffreø-forts — Geldschr&nke (se tillige Boxanlæg). Københa vn: Andersen Ch. Absalonsgad^46 E g Cent.2447 & 12274

MORESCO J, Akts., Østerg.24 ogCityg. 20 Kl g ★ Cent. 433 Stats g 112 Frihavnen g Cent. 8364 Telegramadr. „Moresco* .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker