kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3737

Bel sv arer 1

Bech Chr. Værnedamsv. 15 IS £ V 9913 Christensen I Birger, Levinsky ’ s Eftf. Østerg 38 E £ ★ C. 15575

Sve jstrup pr. Lerbjærg: Svejstrup Ostergaard Pelsdyrfarm, S Svendsen|)L19 Sæby ; Nielsen Anna £ 212 Tjørnebygaard pr. Onsevig: Tjørnebygaard Sølvrævefarm $ Vindeby 10 T o r nby: Sølvrævefarmen Pan Tusenæs pr. Holbæk: Tusenæs Sølvrævefarin, A W Ulrich £ Udby 72 Vester Broby pr. Sorø: Q d( j Qluf Larsen £ B 43 Viby J.: yjby Sølvrævefarm,BJensen£158 Øm pr. Roskilde: Tvergaard Carl £ Glim 62

Pelsberederier.

København: DANSK PELSBEREDERI ved Alex Petersen Fabrik Herlev £ Yrsa 172 By ­ kontor Silkeg. 13 Kl £ C. 7941 Ekspres Pelsberederi v. H P & A V Hansen Buddinge Hovedg. 38 Søborg £ Sø. 1695 Klenow ’ s W Sønner Emdrupv. [NV] £ArC. 605 Grundlagt 1853.

LEVINSKY? EFT.

38 Østergade København K.

Telefonnummer Central *15.575

Rand e rs: Petersen C & Sen ’ s Eftf. ved J P Frederiksen Vester grave 18 £3316

^ e J ^ e: Pelshuset ved M Hansen Raadhust. £423 Aalborg: Nielsen Oda Boulevarden 22 ~ £ 3009 Holbæk: Tofte ’ s H W Eftf., P Præst Algade59 £118 Middellart: Gress Erik £ 162 Svendborg: Petersen ’ sEmilEftf. vedERing Petersen Kattesundet 8 £ 313 Thisted: Jensen Ingeborg £ 374 le Dous P Østerg. 11 Kl £ Cent. 4728 Grundlagt 1830. Espensen E Strandv. 18 [0] £ Ry. 110 Frdbg. Pelsvaremagasin v. Hjalmar Feltsing Falkoner Allé 3 [F] £ Gh. 1315 Froberg F A Østerbrog. 87 [ø] £ 0 7245 Jacobsen Aage N-Voldg.6 Kl £ Pa. 7621 Jakobsen Henry, H C Ørsteds V. 19 B E £ Eva 2104 Just A Nørrebrog. 64 Hl £ N 8577 Leopard J ernbaneg. 6 [S £ C. 6387* Levinskv M & Co. Østerg. 38 Kl £ ★ C. 3686 & 2586 Lippert Erik Rosenørns Allé 2 [3 £ C. 6347 I Lippert H Vesterg. 37 Kl£ Palæ 5437 Lyngby Pelsvarelager v. Fru Magda Boye Hansen GI. Jernbanev.20Lyngby £Lyng- by 70 Nielsen Knud Willemoesg. 37 tø] £04964 Nilsson Carl GI. Kongev. 91 A [S £ Eva 806 Nørrebros Pelsmagasin, Willy Thyrring Nørrebrog. 35 Hl £ N 1605 Paulsen Ellen Colbjørnsensg. 3 EJ £ V 4009 Pelsmagasinet Jarel Frederiksborgg. 3 Kl £ By 8313 Petersen J Østerbrog. 102 [0] £ 0 1336 y Petersen P Holm, H C Ørsteds V. 72 E £ N 7852 - Pep ar at. & Opbevaring. fh. Ransy ’ s C Eftf.,M Freinsilber Gothersg. 2E £ Cent. 13909 Ræven, Sv. Nielsen Daugaard, Chr. d. 2. Allé 2 A [S] £ Su.78 Schieck Carl M Kronprinsensg. ll£Pa. 7520x Schwartz I Eftf. ved E C Pfeiffer Ny Østerg. 32 K) (Gothersg. 41) £ By 3571 Skandinavisk Pelsvarelager Nørrebrog. 102 El Spliid ’ s P F Eftf. Pilestr. 4 Kl £ By 4920 Opbevaring af Pelsværk. SVENSSON SIBERT Raadhusstr. 11 Kl £ By 6161 Tagø Emmy Nørrebrog. 29 INI £ N 8429 Ternstrom W & Jacobsen Colbjørnsensg. 7 13 £ Eva 4744 Thyrring K Frederiksborgg.40 Kl £ C. 6713 & 15014 Westerby ’ sL Eftf. vedS Kiilerich HansenVe- sterbrog. 12,14 3 £ Ar C. 8116 V esterby

Pelsskindtarverier.

Pelsfarme. (se tillige Kaniner) .

København: SANDER HANNIBAL, Akts., Emdrupv. IS3 £ ArCent. 605 (5 Ledn.) Grundlagt 1812. Alle Sorter Pelsskind beredes og farves.

København: Hvid Ellen Bagsværdv. 256-270 Bagsværd £ Bagsværd 397 A skov pr. Vejen: Fenger Niels V £ A 46 Bogø By: Bogø Sølvrævefarm, IIH Keis £ 29x D a n s t r u p pr. Fredensborg: Fredensborg Sølvrævefarm, N L Nielsen £ F 114 Farum : Farum Pelsdyr-opdræt £ 189 Fensten pr. Ørting: Fensten Sølvræve ­ farm, Hj. Jensen £ Fensten-Søby 3 I 1 y pr. Skive; Fly Sølvrævefarm Harry E Nielsen £ F 22 F rederikshavn : Grønlund Freden- hårdt £ 961 I I rederikssund : Frederikssund Sølvræve ­ farm, Sverre Wiig £ 508 Gadstrup: Bruce Asger £ 29 Gøngehusepr. Hørsholm: Hoje Sandbjærg Sølvrævefarm, Poul Heil- buthf H1216 H a a r s 1 _ cv EL. Ga Haarslev Sølv- rævefarm, Chr. Hansen £ Hindevad 41 HasIev - Schack & Hansen £ 573 Helsingør: Helsingør Sølvrævefarm og Hundestutteri (J P Andersen) Esromv. £ 778y Svenson John Strandg. 26 £ 1466 H j ø r r i ng: Stagsted Kr. £ 31 Hørby pr. Holbæk: Holm Jørg. £ Udby 200 Kagerup : Muno Sølvrævefarm, Willy Mtiller £ Helsinge 16 Lystrup pr. Lindholm: Løkke Chr. V £ Li 5 L øns tr u p : Larsen Johs. £ 8 Næs pr. Stubbekøbing: Ræs Sølvræve ­ farm, O & P Lejre £ S 1143 Odden pr. Nykøbing S. : ø dden Ræve ­ farm £ O 75u O v er byPy købing S. : Overby Sølvrævefarm, Chr. Larsen £ Odden 71 Risby pr. Taastrup: Brandt-Erichsen AA Skibb y : Skibby Pelsdyrfarm, Hans OLar- sen £ 96 Skivholme pr. Skovby Østj.: Skivholme Sølvrævefarm, Karen Nielsen £ Skivholme 2 Snoghøj pr. Fredericia: Nielsen Niels Marius £ Erritsø 62y S 0 rø: Spohr ’ s Minkfarm £ 444 Stavrby Skov pr. Middelfart: Larsen P “ £ M308

Pelsvarer. For Goods — Pelleteries — Pelzwaren (so tillige Buntmagere). 1. Pelsvareudsalg. 2. Pelsvarer en grog. 1. Pelsvareudsalg,

København: Allin Karla Strandboulevarden 67 tø] £10689 Artvig Sven, Ø-Farimagsg. 93 [g] £ 0 5415 Bang A C kgl. Hof-Buntmager Østerg. 27 E | ★ Cent. 1726

J1.&.BANG GRUNDLAGT 1816 Østergade 27 ( %ete/bn ★

TELEGRAMADR. ! „ PELS BAN G POSTKONTO 29265

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker