kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3736

Patentbureauer

København (fortsættelse) : Hude Chas. DantesPl. 33 El $ ★ C. 4514 Internationalt Patent-Bureau, A/S., Nybrog. 12 E jl ★ C. 925 Jensen ’ s Magnus Eftf. Vandkunsten 5 Kl l 1 Cent. 15849 (M. I. F.)

Aalborg: Aalborg Patentkontor, Nørrejysk Patent ­ bureau, Akts. (Ingeniør cand. polyt.Lenler) Danmarksg. 26 $ 2377 PATENTER VAREMÆRKER OG MONSTRE Aarhus: Aarhus Patentkontor ved Wilh. Madsen N-Allé 96 f 6981 Brøndum ’ sPatent-BureauSønderg.lAJ1724 Dansk Patent Kontor, Akts. Afdelingsleder Ing. cand. polyt. A Bauer Skolebakken 7 f 2800 Jydsk Patentbureau ved J N Marcussen Aalborgg. 1 8) 6702 E sbjerg : Larsen & Amby, Ingeniørfirma g) 2140 Odense: Brochmann V Wester mannsv. 2 f 8535 Dansk Patent Kontor, Akts. Afdelingsleder Ing. cand. polyt. E Fleron Ø-Stationsv. 19 i 220 Forenede Patentbureauer, De, Akts. Ingeniør V F Møller Albanig. 5 $ 5581 Mengel G Ing. Cand. polyt. Filosofgangen 23 J) 1726 Odense Patent-Bureau ved Ingeniør C An ­ dreasen Kongensg. 31B g) 2142 & 916 Svendborg: Andersen Carl Egense v. 24 1 1445 Vi borg: Madsen J Jernbaneg. 16 g) 846 Ingeniør-Patentkonsulent. udtages i alle Lande. Alle Oplysninger gratis.

ODENSE Ing. cand. polyt. G. MENGEL Telt. 1726 ESBJERG Ingeniørt. Larsen & Amby Telt. 2140 AABENRAA Ing cand polyt. HelgeWeichel Telt. 428 HURTIG&FAGMÆSSIG BEHANDLING RIMELIGE HONORARER MAGNUS JENSENS EFTF. Grundlagt 190>- P. JENSEN G. COHN Pat.Agent Ing. cand. poigt 4TENTER VANDKUNSTEN 5® TLF. CENT. 15849 TELEGR.-ADR.: "DANPATENT'" FILIALER I:

BUDDE.SCHOU&CO

TLF.C. 7736 & 590

V.B0ULEVARD4

DANSK PATENT KONTOR

NY VESTERG.19

TLF. C. 5570

HOFMAN-BANG &BOUTARD

TLF. C.5 8 5

GYLDENLØVESG. 3

Patentstilladser. (se Stilladsforretninger).

CHAS.HUDE

VAREMÆRKER MØNSTRE

TLF.C. 4544

DANTES PL.33

Kbhvns Patent-BureauV-Boulevard 4 Ej f C. 590 & 7736 Langballe P 0 Vesterport [v] $ Palæ 6624 Larsen Erik,V-Voldg. 14 El $ By 4849 ft Ingeniør og Patentkonsulent. Lehmann & Rée Gammeltorv 22 OS 1) C. 610 A4549

Patroner. [Cartridges — Cartouches — PaOronen.

Frederiksværk: Hærens Krudtværk $ 332 Salgskontor Alfred Raffel A/S, København gi ★ Cent. 6395 HÆRENS KRUDTVÆRK

INTERNATIONALT PATENT-BUREAU

Lehmann 60 & Rée CtvUUqeNarar, cand. poM. M. F. 22 GI. Torv, København

TLF.C. 925

NYBROG.42

KJØBENHAVNS PATENT-BUREAU

March Axel Hammerensg. 8 Kl j) Palæ 1270 Ostenfeld Th. Bredg. 4 Kl $ ★ C. 6118 Pedersen Hans Torveg. 50 Kl f Am. 4467 PATENTER udtages i Ind- og Udland ved NORDISK PATENT-BUREAU Hans Pedersen Torveg. 50 Kl $ Am. 4467 Preisz' Johs. Eftf. v. Ingeniør H Th. Morten ­ sen Nyropsg. 17,19 El $ C. 10566 Patenter, Mønstre og Mærker Wlbert H Ing. M. af I. Ny Kongensg. 21 El $ Palæ 5846 Aabenraa: WeichelHelge f 428

V. BOULEVARD 4

TLF.C.7 736 A 590

Pectin.

København : Dansk Frugtpulp & Pectin Industri Holbergsg. 15 Kl D C. 8742 Fra 1. April 1940N-Farimagsg. 33 Dansk Fruptpulp&Pectin Industri Holbergsgade 15 - Tlf. C. 8742

P.O. LANGBALLE

VESTERPORT

TLF. PALÆ 6 624

Telegramadr. „Frugtlundby 11 Flydende Æblepectin jjPomolose “ Frugtpulp og Safter, alle Sorter.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker