kraks vejviser 1940 handelskalender

Patentbureauer

VII — 3735

Fag-Register for Danmark

Patentbureauer. Patent Offices — Brevets d ’ invention — Patentbureaus

Køge : Juncker ’ s Savværk, Akts. $ 619 JUNCKERS Bøge parket Fabrik og Hovedkontor: Køge Tlf. Køge 619. Postkonto 40394 Servicekontor : Vesterport 448 Tlf. C.9764 og C.10764 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts. Afdeling: Parketfabrik Rugaardsvej $5188 &8288 DANSK MØBELPLADE- og æ ggæ FINERFABRIK A /s. S° rø: Sorø Parketfabrik, Svend Friis, Fre ­ deriksberg $ S 757 Teknisk Korkindustri, Akts. $ 629 (3 Lin.) Sorex Kork Parket i alle Mønstre. Store Heddinge: Maskinsnedkeriet Stevns, Akts. $ 400 MASKINSNEDKERIET STEVN5,AKTS. Telefon^OD Telefon 400 PARKETSTAVER i DANSK BØG og EG T a as trup: Taastrup Parketstave fabrik, Akts. $ 488 Vej le : Petersen Jørgen & Co.ved N Chr. Jørgensen Jernbaneg. 18 $ 131 & 1631 ODENSE tlf . 5188 u 8288 4, XUkerXcujrv : < Borgmcstervangen17. l ’ Jf£ Con! 13149 A 15289 PARKETSTAVE I DANSK EG og bøg ' Parykker. (se tillige: Damefrisering; Haar og Haar- arbejde). København: I Anker & Løvbo Gothersg. 12 EJ $ Palæ 424 Haarlidl., Haararb. og Teaterparykker. BREINING ’ s LAGER (Madsen&Wivel) GI. Mønt 4 Kl $ ★ Cent. 12675 Davidsen Frida & Georg Ny Kongensg.18 [£' $ By 4995 Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl $Cent.6423 Repræsentant f. udenlandske Fabrikker. Dukkeparykker etc. Platau F Hovedvagtsg. 2 Kl $ By 2450 & By 8620 Parykfabrik. Haarhandel “ S, ; .

Parketgulve. Parquet Flooring — Parquets — Parketfussboden København: Aaals-Parket-Gulve Akts., Dansk Parket Industri .Tarmersg. 2 [V] ff ★ By 2205 AAals Parket Dansk Parketindustri A /s Jarmersgade 2, Østifternes Bygning. Forlang Kalalog og Tilbud. Telefoner Byen 2205 & Genloffe 2425. AARHUS PARKETFABRIK, Akts., Repræsentant: Ludv. Simonsen Drach- mannsv. 16 Klpbg. $ -fr Ordr. 5606 Bona Parket v.Willy Petersen Kastelsv.3 |ø) $ Øb. 2618 Bobn ’ s Parketgulve Herluf Trolles G. 4 E $ By 4446 Cunild Cecil, Akts., Gammeltorv 10,12 E $ C. 3037 & 9737 Dana Parket ved G Andersen & Co. Ane K atrines V. 28 [13 $ Gh. 6536 Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts., Odense, Salgskontor: Boigmestervangen 17$ C. 13119 & 15289 Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 [F) $ ★ C. 948 Expanko-Gulve, Mico-Gulve. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Jacobsen A C Borthigsg. 3 [0] $ Ryv. 3503 Juncker ’ s Savværk, Akts., Vesterport 448 E $ C. 9764 & 10764 Nielsen F Annexstr. 12 Valby $ Vb.242x Nielsen Gerner, P Andersens V. 21 El $ Gh. 4107 Rasmussen P & Sønner ’ s Parketgulve, Peder SkramsG. 7 E $ Cent. 2260 & By 384 HQ asmussen S^SØNNERS PARKETGULVE PEDER SKRAMSkGADE 7 SPECIALITET: PARKETGULVE. G AM LOGULVE REPARERES og BOKFÉS Storm P ,J Fa Tesdorpfsv. 44 [F] $ -ArC. 5172 Firmaet P. J. STORM Tømrermestre Spec. : PARKETGULVE TesdorpfsveJ 44 TIL * Central 5172 Aalborg: Expanko-Kompagniet, Akts. Fjordg. 12$ 316 Aarhus: AARHUS PARKETFABRIK, Akts., Tømrermestrenes Damp- Save- og Hovle- værk, Akts., Hjortensg. 23 $ 7100 (3 Lin.) Expanko-Kompagniet, Akts. Nor report 16 $ 2748 C ec : u C uh : li >% PARKETGULVE

Dette Mærke betyder Medlem af De Danske Patent-Agenters Forening.

København: , --------- Assistance-Bureauet (Ing.Erik Larsen) V-Voldg. 14 S $ By 4849 Assistance-Bureauet for Patenter-Varemærker-Mønstre Vester Voldgade 14, overfor Politiken Al Vejledning og Assistance vedrørende Patenter etc. i Ind- og Udland. Biltzing Otto Vodroffsv. 17A IYJ $ Ve. 743x Budde. Schou & Co. V-Boulevard 4 [v] $ C. 7736 & 590 Dansk Patent Kontor, Akts., Ny Vesterg. 19 E $ C. 5570 Danske Patent-Agenters Forening, De, 11 Se næste Spalte. Forenede Patentbureauer, De,Akts., Amagert. 33 Kl $ Cent. 3941 Frdbg. Patent-Bureau v. William AM Han ­ sen Ejderstedg. 8 EJ $ Ev. 3335 Giersing 0 Storing. 35 El $C. 412 (M.Ing.F.) 0 GIERSING Ingeniør cand. polyt. M.Ing.F. Storing. 35 København Tlf. Cent. 412 Telegramadr. „Patentator “ . Udtagelse af Patenter og Ind ­ registrering af Varemærker og Mønstre i alle Kulturlande. Haandværkernes Patentbureau, Akts. Stormg. 20 El $ ★ C. 6428 Hansen William A AI Raadhuspl. 2 E $ C. 5752 Maskinteknik — Kemoteknik Bygningsteknik — Elektroteknik Raadhusplads 2 Hofman-Bang & Boutard Gyldenløvesg. 3 M $ * C. 585

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker