kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Kegister for Danmark Mørck H O Købmagerg. 57 E $ C. 9994 Schwartz I G & Søn, Akts., Sværteg. 3E® , ★ 0.2311 Schiitten IR Købmagerg. 11 E $ C. 1370 PARAPLY og PARASOLFABRIK LAGER AF: SPADSERESTOKKE REPARATIONSARTIKLER Skandinavisk Paraply fabrik, Akts.,Kultorvet 4 A E g) Palæ 4394 ___________________ Skandinavisk Paraplyfabrik, Akts. Kultorvet 4 A E Tlf. Palæ 4394 Fabr, og en gros. Hors ens : Horsens Paraplyfabrik Graven 5 $ 852

Parafin en gros

VII — 3732 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 E J) Palæ437, Palæ4437 & Palæ 5037 og Falko ­ ner Allé 75 E f Gh.l624x Petersen V & Søn Nørrebrog. 11 Hl $ N 190x Schmidt C B Vesterbrog. 73 B El Sundby Paraplyfabrik ved Chr. Gregersen Amagerbrog. 63 [S] g) Am. 390y Tabbert R Borups Allé 5 iNl g) Go. 4140 Thorup O Vennemindev. 20 TU g} Ryv. 944 Tulinius T Vesterbrog. 38 Hl g) Ve. 8714 TULINIUS ’ PARAPLYFABRIK Tlf. Vester 8714 - Vesterbrogatfe 38 Kbhvn. V. Leverandør til Varelotteriet. Grundlagt 1847. Valby Paraply- & Lædervare-Magasin ved A W Olsen Valby Langg. 58 Valby $ Vb. 791y Vesterbros Paraply fabrik ved E Chr.Clausen Toftegaards Allé 23 Valby g) Va. 3873 Østerbros Paraplyfabrik, J R Schiitten Østerbrog. 84 É gi 0 19 Aalborg: Ottesen Niels Boulevarden 7 g) 1834 Petersen K & H Østeraa 5 g} 3964 Aarhus: Aarhus Paraplyfabrik ved Peter Andersen Guldsmedg. 5 gi 1177 Horsens: Horsens Paraplyfabrik ved Donnerup Andersen Graven 5 g) 852 Laborn Johannes Sønderg. 34 gi 1343 Odense: Odense Paraply fabrik ved Marius Hansen Mageløs 7 $ 5217 Grundlagt 1896. - Eget Fabrikat. Randers: Randers Paraplyfabrik ved Carl Christensen Østerg. 5 gi 923

Parafin en gros. Paraffin wholesale — Paraffine en gros — Paraffin, Grosshandlungen København : Braste P Strandg. 25,27 E j, ’ ★ C. 3098 Dansk-Engelsk Benzin'& Petroleums Co.Akts., Shell-HusetKampmannsg. 2,4 [S® ★ Cent. 9838

Egense Knud Havneg. 41 E $ Cent. 7600 Atlantic Parafin. Forenede Olie Kompagni, Det, Akts., St. Annæ PI. 5 E $ ★ Cent. 5455 Stats j) 46

Artikler for Paraplyfabrikker. København: Fuchs Georg Studiestr. 32 E ® Cent. 2460 Udenlandske Agenturer -En gros. Hoffmann Johs. & Søn Set. Jørgens Allé 3-11 Cent.1389 & 15235 - Grundlagt 1860. Spec: Samtlige Dele til Fabrikationen.

Parafinpapir.

København: Waldorff ’ s Papir-Industri, Akts., Kirke- gaardsv. 25 [S] f ★ C. 4815 (5 Ledn.) Aarhus: Jyllands Papir-Værk, A/S $ 7878 (3 Lin.) Fabrikation af Parafinpapir til ethvert Formaal. Odense: Larsen William Overstr. 4 f) 494 Parafinpapir med og uden Tryk i Ark og Ruller til Pakkemaskiner. Paraplyer og Parasoller. Umbrellos & Parasols — Parapluies et. ombrolles — Schirmo 1. Udsalg. 2. Paraplyer og Parasoller en gros. (Artikler for Paraplyfabrikker). 1. Udsalg. København: Clausen E Chr. Nørrebrog. 34 H] g} N 2414x Damgaard E Falstersv. 1 IE f Gh. 5534x Haastrup H & C Andersen Købmagerg.ll E jl By 4570 ___________________________ H Haastrup & C Andersen Paraplyfabrik Købmagergade II Tlf. Byen 4570 Hellerup Paraplyfabrik ved Chr. Rasmussen Strandv. 177 Hell, g) Hell. 18 Kunkel M Frederiksborgg. 48 E g} By 650y Kehler E Paraply- & Bijouteriforr. Købmagerg. 48 E $ By 6589 Køhier Poul Østerbrog. 19 [øl gi 0 9864 Møller SørensenRGl.Kongev.164 KJglEvalS Merck H O Købmagerg. 57 E g) C. 9994 H. O. WIØRCK Danmarks største Udvalg Købmagerg. 57 Tlf. Central 9994 Postkonto 23650 City Afd. Østerg. 53 Tlf. Byen 2258x

Parfumer. Perfumes — Pirfums — Parfume 1. Parfumeudsalg. 2. Parfumer en gros.

2. Paraplyer og Parasoller en gros. København: Dansk Paraply-Fabrik ved Jonassen Amagert. 10 B E g) By 2325 Dansk Paraply-Fabrik

(Artikler for Parfumefabrikker).

1 Parfumeudsalg.

København: Adolph Inger GI. Kongev. 125 IB $ Ve. 7681 Ahlberg Edith Strandv. 17 [ø] g) Ryv. 2130x Amagers Billige Husholdnings-Magasin, Akts., Amagerbrog. 102 [s] g} Am. 5283 Ambisiv. Carl Raff Jægersborg Allé 37 Charlottl. $ Ordr. 5587x Berg Chr. R Torveg. 51 E $ Am. 2508 Borch J Nørrebrog. 8 Hl g) N 3079y Borup Edith Vesterbrog. 152 [V] gi Ev. 597 y BREINING PARFUMERIE Østerg. 26 (City) E f ★ Cent. 485 Kgl. Hofleverandør. Bristol Parfumerie, E Christophersen Frederiksborgg. 40E g) C. 9355 & By 4985 Bristol Parfumerie - Bijouterie Fredcrik8berggade 40 Tlf. Central 9355 — Byon 4985 (ved Raadhuspladsen) .

Indeh. Oscar Jonassen Amagertorv 10 B E Tlf. Ry 2325. Største en gros Forretning I Paraplyer, Parasoller og Spadserestokke. Haveparasoller.

Hoffmann Johs. & Søn Set. JørgensAllé3-ll S g) Cent. 1389 & 15235

JOHS.HOFFMANN&SØN SCT. JØRGENS ALLÉ 3-11 GRUNDLAGT 1860.

PARAPLYER - PARASOLLER HAVEPARASOLLER STOKKE SPEC: Samtlige Dele ti) Fabrikationen Største Specialfabrik.

Spec. CLfd. far : REGNFRAKKER AFOILSKIN-OILSILK.

Factor Max Hollywood Studio Frederiks- bergg. 30 E g) Pa. 7653

KUN EN 43ROS.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker