kraks vejviser 1940 handelskalender

Papirvarer Nordisk Papirvarefabrik ved O Ramgill, GI. Kongev. 33 E £ C. 15117 Papirvarefabr. Ego v. Alfr. Jensen, Ernst Bo- jesens V. 12 Holte £ Holte 1505 Papirvarefabriken Iko v. D Isachsen Frihav- nen Dampfærgev. Nr. 13 [ø] £ C. 8218 Papirvarefabriken Iko ved D Isachsen Dampfærgevej 13, Frihavnen Tlf. Central 8218 Smørrebrødspapir og Papirhaandklæder i Patentæsker. Rosengrens Vilh. Eftf. v. Oluf Rønberg Blaagaardsg. 36 C Hl £ N 7584 Schonberg ’ s Papirvarefabrik, Akts.,Vester- brog.29E £ *Cent. 7210, 7212 & V 7212 Schonberg ’ s Papirvarefabrik Akts. Vesterbrogade 29 E Tlf. *Cent. 7210, 7212 &. V 72« i Løbet af Aaret flyttes til Tagensvej 135 IH Tlf. * Cent. 41 1 1 Bølgepap. Poser i alle Kvaliteter og Størrelser. Se Fagregister under: Papemballage — Bglgopap — Papirposer. Sepa, Akts., Finlandsg. 9 [S] £ 0.1217 Skandinavisk Papirvare-Import, Akts., Vesterbrog. 80 E £ Eva 287 Skov Kai, Akts., Kronprinsesseg. 32£0.3217 Skov ’ s Cellulose Drikkerør. Steinbach Chr. Vesterbrog. 19 E £ Ev. 1630 Waldorff ’ s Papir-Industri, Akts., Kirke- gaardsv. 25 [§] £ * C. 4815 (5 Ledn.) Witt-Møller KKompagnistr. 16,18 E £ * C. 11407 9Q afiifpCIRøfkr PAPIRVAREFABRIK-PRÆGEANSTALT KOMPAGNISTRÆDE 16-18 • TLF. A CENT.119O7 Aarhus: Winther ’ s C C Eftf., Akts. £ 179 & 180 Holstebro: Papirvar efabriken Hama ved H M Petersen £ 56 Spec. : Papir-Hyldeborter. Kagekapsler. Horsens: Raackmann N, A/S£ 212,213 & 214, Stats £38

VII — 3731 Kbhvns Papirlager Nyhavn 42 E £ Cent. 13929 & 13955 Papir sække til ethvert Formaal. Odense: Fyens Sækkeindustri Havneg. 21 £ 1514 (2 Lin.) Papirsække til Foderstoffer o. lign, saavel til Haand- binding som Ventilsække. Fyens Sækkekompagni,Akts. Rugaardsv.23 £ 752 (3 Lin.), Stats £46 Papirsække med flerfarvet Tryk København: Københavns ny Bølgepapfabrik, Akts., Han- noverg. 8 (BJ £| Am. 4770 KØBENHAVNS NY BØLGEPAPFABRIK AKTS. HANNOVERGADE 8 KJ TLEAM.477O PAPIRULD SPECIELT AF BØLGEPAP. København : Andersen R Danmarksg. 7 E £1 Ev. 1875 Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 E £ ★ 0. 9167 - Sorgvarer. Fabr. af Papir , Kort, Konvolutter. Berg Ivan Odenseg. 15 [ø] £ Øh. 1866 Sangskjulere, Papirhatte, Strøblomster. Dansk Papirvarefabrik, Akts., Rantzausg. 62 E £ *Cent. 270 Duelund Johan Protokol- & Papirvare ­ fabrik Ny Toldbodg. 11 E £ Cent. 217 & 3066 Erica Papirvare fabrik, Akts., Pilestr. 35 E £ Pa. 8209 Erichsen G F Finsensv. 47 E £ Fa. 637 Geosan, Akts., Tranev.23 I nv I £ *Tg. 3958 Jacobsen Bastue & Søn Mitchellsg. 11 [3 £ By 6914 Jensen St. Juul, Akts., Nyvej 10A E £ C. 4828 & Ev. 200. Kuba Willy Danas PI. 20 El £ V3216 Linnemann Henrik Gothersg. 158 E £ *Pa. Lundquist Otto Rømersg. 9 E £ 0. 13673 Mencke ’ s H E Papirvarefabr. Kong Georgs V. Papiruld. Papirvarer.

Fag-Register for Danmark

Artikler for Papirposefabr.

København : Bie F LTAkts., Valdemarsg.l4E£ * C.6518 Papirposemaskiner . Kiørboe Axel&Co. Tordenskjoldsg.17 £0208 Windmol Ur &H6 Ischer ’ sPapirp osem ask. Maskinimporten ved H Båth Toldbodv. 12 Kl £ Palæ 3411 Mest moderne Maskiner.

Papirservietter. Paper Napkins — Serviettes å p api or — Papierservietten København: Dansk Papir-Industri, Arne Frederiksen Mariendalsv.il 00 £ C. 2952 Dansk Papirservietfabrik, Akts., Strandg. 29 E £ *0.9612 Forenede Papirfabrikker, De, Akts.,st.Strand- str. 18 Kl $ * Cent. 111 AKTIESELSKABET DE FORENED E PAPIR FABRIKKER Servietter fremstillet af Dansk Papir. Møller N Olaf Jb redenksborgg.26 Kl £10.1453 København : Bates Ventil Sække Co., Akts., Vesterg.33 E f """" ......... BATES VENTIL SÆKKE CO.% SALGSREPRÆSENTANT S. BOJSEN-MØLLER VESTRE BOULEVARD AO V. TLF.CENT.( 1H ’ 6O Papirsække.

BATES PAPIR SÆKKE Bedste Sækkeemballage hygieiniske holdbare økonomiske i modstandsdygtige mod Fugtighed, mekanisk Paafyldning mulig. • ''i. \

Papmachévarer.

København: Dansk Papmaché Fabrik, Karl Petersen Bragesg. 10 IH £ *Tg. 7361

H. E. IHENKCE Kong Georgs Vej 57 Kbhvn. F. Tlf. C. 7490 Reklameblokke Maskinklistring af Poser Fabrikation af flade Poser og Konvolutter. - Bogtryk m. m.

Papæsker. (se Æskefabrikker).

X

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker