kraks vejviser 1940 handelskalender

Papirposer

Schouw & Co., Akts., Kontor & Eksped. Kapelv. 47, Fabrik Rantzausg.14 INI g ★ Cent. 752 VII — 3730

Fag-Register for Danmark Strandberg O Amalieg.37 g ★ C 8397 &12197 Thomsen ’ s Chr. Eftf.,Robert Muller Howitzv. 5-7 E | ★ C. 13116 PAPIRPOSEFABRIK ♦ PAPIRPOSER « GROS

Papirposer, Fabr. og en gros. Paper Bag Manufacturers & wholesale — Sacs en papier, fabr. de & en gros — Dfiten, Fabriken und Gross- h andlungen. Artikler for Papirposefabr. se i Slutningen af dette Fag. København: Aabye Rud. Østerbrog. 110 IS g C. 1257 fh. Buntzen ’ s A Eftf. Mauritzen & Øemig Gothersg. 137 H g C. 6271 & 14971 Cohn R Vendersg. 8 E g C 12439 & By5149 Dansk Emballage Industri Vagtelv. 58 El g ★ C. 15615 Se Annoncen under Transparent-F olie. DANSK PAPIRPOSEFABRIK Fredh. Kan. 6 Kl g Cent. 13191 Dansk Pose-Industri, Akts., Hestv. 1 A Lyngby g ★ Lyngby 1601 (4 Lin.) akts .DANSK POSE-INDUSTRI KONGENS LYNGBY Frdbg. Papirforsyning Halmt. 15 [V] ff) Cent. 7771 & 13815 Gotfredsen H V N-Farimagsg. 41 g By 7710 Jensen Jul. A, 1. Istedg. 3 El g V6522x Jensen L K & Co. Aarhusg.88 [øl g ★ C. 16826 1 ' — .... ' L K. Jensen & Co. MASKINPOSEFABRIK KUN SALG TIL GROSSISTER - - - - - - - - - - - - — — J Jørgensens Vilh.Eftf.N-Voldg. 11 E f C. 1226&By 1226 Filial Korsg. 31 g N5913 Kriiger »Sven Munkely 12 Søborg g Søb. 207 Levin Sophus Fredh. Kan. 6 Kl g Cent. 2293 Mencke's H E Papirvarefabr. Kong Georgs V. 57 El g) C. 7490 AARHUSGADE8Q • TLF.* C. 16826 POSER MED FLERFARVET TRYK 1 STØRRE OG MINDRE PARTIER OMEGNENTLF. * LYNGBY 1601 (4LIN.) OPLAG I SLAGELSE : TIF. SLAGELSE 1308 OPLAG I NÆSTVED: TLF. NÆSTVED 127 (2 LEDN.) Bølgepap i Ruller. Bølgepapæsker med flerfarvet Tryk Tlassefabrikaiion af Poser med flerfarvet Tryk.

AKTIE SELSKABET SCHOUW&CO KONTOR OG EKSPED. KAPELVEJ ^47^ fabrik : RANTZAUSGADE 14- □ TELF. CENT 752 MED OMSTILLING TIL SAMTLIGE AFDELINGER TELEGRAMADR. „PERGAMENT. ”

WaldorfPs Papir-Industri, Akts., Kirke- gaardsv. 25 [Sj g ★ C. 4815 (5 Ledn.) Aalborg: Hestbech F&Co., Akts.g) 4444,4445 & 839 Maskinlavede Korsbundsposer. Haand- klistr. Poser. Nordjyllands Papirposefabrik, N Mouritsen, Akts. Boulevarden 26 g 826 & 3926

SKANDINAVIENS STØRSTE POSEFABRIK DAGLIG PRODUKTION OVER 1M1LL.P0SER ALT I emballage KARTONNAGE SPECIALITET: ØKONOMRULLER MED FIRMATRYK.

DEN „LAASEDE ” DAGERPOSE VENTILEREDE „ laasede ” POSER til PAKNING AF VARMT BRØD DIREKTE FRA. OVN

T"T

AALBORG

Aa rhus : AARHUS PAPIRFORRETNING. Chr. Kielberg Frederiksg. 34,36 g 1111 & 1112 JYLLANDS PAPIR-VÆRK, A/S g 7878 (3 Lin.) Winther ’ s C C Eftf., Akts, g 179 & 180 Esbjerg; Christensen ’ sCJPapirhandel, Akts. Skoletr. 10,12 g 125,126 & 127 Haderslev: Sønderjyllands Papirforretning, Akts. Søn ­ derbro 31 g 1152 - Telegramadr. „Søpa u . Helsingør: Nichum ’ s E Papir- & Papir ­ vareforretning, Akts., tidl. Helsingør Pa ­ pirposefabrik, Akts. Grollovstr. 1 g 436 Herning: Midtjydsk Papirlager g 940 (2 Lin.) Horsens: RaackmannN,A/Sg212,213&214, Statsg 38 Se-Annoncen under „Papir en gros'*. Kol ding: Blicher P, Akts, g 1313 (2 Lin.) Lumbye Fr. g 160 & 860 Odense: Bronsro P M Slotsg. 5 g 2002 & 4004 Skive: Schades Papirindustri og Vestjyllands Pa- pirposefabrik, Akts, g 262 & 263 ________ Papirposer Falset Rullepapir Kontor og Lager i København: Kronprinsessegade 18 Tlf. C. 12357 Thisted: Søndergaard C g 570 Vejle: HindborgCharles,Akts.Nørrebrog.. 7g38&37 Wulfi ’ s Severin Eftf., G Andreassen g 25

Schønberg ’ 8 Papirvarefabrik, Akts. Vester ­ bros. 29 Kl g ★ Cent. 7210, 7212 & V 7212

HEM E N C K E

Kong Georgs Vej 57 Kbhvn. F.

Tlf. C. 7490

Reklameblokke Maskinklistring af Poser Fabrikation af flade Poser og Konvolutter. - Bogtryk m. m.

Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 Eg C9002 Petersen M N-Sideallé 5 IS1 g N 3696 x Rasmussen Ernst Gadelandet 20 Brh. g Bella 120 & Bella 1172 Sanopan, Dansk Brødemballage-F abrik (Rob. Mtiller) Howitzv. 5, 7 Elg^C.13116 SeAnnoncen u.Brødemballagef abrikker. Schjerbeck Jørgen jun. Fredh. Kan. 6 Kl g ★ Cent 2160, 2139 & 4370 Schou ’ s Martin Eftf.vedACNielsenGartnerg. 16 Kl g Cent. 1799

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker