kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V — 2535

Haan — Hand

(Haandværkerundervisningen, se Statens Til ­ syn med den tekn. Undervisn. Haandværksafdeling, Kbhvns Kommunes, Jagtv.227 [0] ff ★ Cent. 147

Bestyrelse: Prof. Dr. jur. K Sind ­ balle, K. DM., Formand; Skibsreder Generalkonsul JohanH a ns en ,K 1 J)M.FM 1 ^ Næstformand; Generalkonsul Chr. Holm, K.DM. ; Købmand Axel B Lange, ML. K.DM.; fh. Minister Ingeniør I P Stens ­ balle, ML. K.DM.; Gross. Hans H St hyr, MSH. K DM.; Direktør Vald. Thiele, AI ASK., R. Repræsentantskabet bestaar foruden af Bestyrelsesmedlemmerne tillige af : Konsul Chr. G H ansen, R. ; Kmh. G Krag. K 1 . DM.; Gross. Kai Stallknecht, MSH.; Lensgreve A Da nnes kiol d-Sam søe, R. DM.; Ingeniør Knud Høj ga a rd, R. DM.; Amtmand Kr. Refslund Thomsen, K.DM.; Hofjgm. Greve Kaj Ahlefeldt-Laurvig, R ; Hofjgm. Lensgreve Erik Schaffalitz- ky de Muckadell; Fabrikant P W u Iff. Direktører: O Hedegaard, R.; EKauff- mann, R. Vicedirektør: L Madsen. Underdirektører: Niels Jensen, R.; LN Ditlevsen; J Filskov; HBech, R.; O R Kæstel; CGraae. Prokurister (2 i Foren.): EBertelsen (Hovedbogholder); E Budtz, (Hovedkas ­ serer); VSeedorff, VØrdahl, E Gy de- Jørgensen, Anton Jørgensen, F EOls- son, HP Frederiksen, K Grulich Han ­ sen, V J Christiansen, O Ross Chri ­ sten, P Glindemann (Kontorchefer); I Rønne, OHornbech-Ras mussen, B Hilligsøe, N L Kock, G Høper, V Birch, Aage Hallager, Kr. Jacobsen, Aage Jensen, Niels Aage Nielsen, E Winkel Smith, D Axelsen, N Bryrup, Edvard Christensen, K Vedel, G Haa ­ gensen, Kaj Clausen, Kai Nielsen, S Schmidt-Madsen, Harald Larsen. Afdelinger: Kontortid : 10-3 og 5 1 / 2 -6 1 / 2 , Lørd. 10-1. Aa ’ ekistev.40 Vanl. ff Damsø 5111 Bestyrer: ..................... Amaeerbrog. 117 E ff Am. 4536 &4537. Bestyrer : S Eggert Kruse. Amagertorv 29 E ff ★ Cent. 5547 & Stats ff 420. Bestyrer : Underdirektør J F i 1 s k o v. Bernstotffsv. 67 Hell. ff ★ Hell. 6363. Bestyrer : M Andersen. Bredg. 77 E ff Cent. 583, 6483 & 6487. Bestyrer: Aa. Jungersen. Dyrehavev 8 Klpbg. ff Or dr. 5225. Bestyrer: V K Henriksen. En^havev. 225 ® ff Sydh.392 & 393. Bestyrer: A Arendrup. Frederiksbergg.lKl ff ★ Cent. 7390 & Stats £1132. Bestyrer : Underdirektør L N D i 1 1 e v- se n . Frederikssundsv. 60 [ nv ] ff Tg. 7850 Bestyrer: Th. E Heldam. GI. Kongev. 98® ff -fc Cent. 2501 & 7695. Bestyrer: PN Jørgens en. Gjentofteg. 47 Gjentofte ff ★ Gjent. 2200. Bestyrer: Otto Thorkil Lund. Godthaabsv. 229 EJ ff ★ Fa. 50. Bestyrer: C Søre nsen. Hvidovrev. 275 Valby ff Hvidovre 540. Bestyrer: Alfred Jensen. Islevhusv. 1 Brh. ff Bella 2830. Bestyrer: C Sørensen. -Nørrebrog. 26 (NI J ★ Cent. 4951. Bestyrer: H Ben tzen. Nørrebrog. 232 Hl ff ★ Cent. 5938. Bestyrer : IH o 1 s t. Ordrupv. 55 Charlottl. ff ★ Ordr. 4780. Bestyrer: V-K Henriksen. St. Kongensg. 49 E ff ★ Cent. 14363. Bestyrer: E C Glashof. Strand v. 8 |ø) ff Ryv. 5590 Bestyrer: HThomassen. Strandv. 96 Hell, ff ★ Hell. 6019 & 119. Bestyrer: K Ebbesen. Søborg Hovedg. 48 Søborg ff Sø. 3343. Bestyrer: ------ Sølvg. 84 Kl ff Cent. 8470. Bestyrer: Kai Her ma nsen.

Toftegaards Allé41 Valby ff ★ Vb. 4590. Bestyrer: Alfred Jensen. Ved Lindevanjen 4 E ff ★ Gh. 6925. Bestyrer : C H K j æ r u 1 f . Vesterbrog. 10 ® ff ★ Cent. 9300. Bestyrer: SE Jørjen sen. Vesterbrog. 152 ® ff ★ Cent. 14517. Bestyrer: J O rob 1 ewski. Vognmandsmarken 2 |0)ff ★ Ryv. 5200. Bestyrer: Aage Petersen. Østerbrog.29 E ff ★ Cent. 10737. Bestyrer: S M Døcker, R. Filialer o Aabenraa Aabyhøj Aarhus Agerskov g Ko nt ore Hellevad Hjordkær Holte Hornsyld Horsens Højbjerg Højer

Odense Padborg Randers Risskov Rønne Sandvig Skærbæk Sønderborg Tinglev Toftlund Tranbjerg

Allinge Arnum Birkerød Bolderslev Bovrup Biamminge Broager Chiistiansfeld Esbjerg Felsted Føllenslev Graasten Gt indsted Haderslev

Jerslev Sj. Juelsminde Jyderup Kalundborg Karup Langaa Lillerød Lyngby Nordborg

Tønder Torsbøl Varde Viborg VibyJ. Vojens

Nord by Nærum

Handelsfolkenes Forening af 1894. Formand: R Klitfort, Lundtofteg. 12 ’ INI ff Ta. 4975. Handelsforening, Frdbg., stiftet 24. Okt. 1887. Formand: Købmand Aage Christensen, Mariendalsv. 50A (E ff Cent. 10668. Handelsforening, Gjentofte, stiftet 20. Marts 1907. Formand: Købmand I Scharff, Vangedev. 33 Gjentofte ff Gjent. 2622. Handelsforening, Hellerup, stiitct 25. Okt. 1898. Formand : Købmand Viggo Jørgen ­ sen, Strandv. 145 Hell, ff HelL 252. Handelsforening, Herlev.Stiftet 7.Martsl932. Formand; Tobakshdl. Holger Schwartz, Frederikssundsv. 123 Herlev ff Yr. 28. Handelsforeninq, Hvidovre, stiftet 18. Nov. 1925. Formand: Købmand Holger Peter ­ sen, Strandvangsv. 21 Hvidovre Valby ff Hv. 128. Handelsforening, Indre By ’ s, stiftet 13. April 1913. Formand: Urtekr.NKipsen,FM., N-Søgade 41 E ff By 7t0y. Handelsforening, Islandsk, se Islandsk H. Handelsforening, Ordrup, stiftet 24.Martsl909. F ormand: Købmand Holger Frederiksen, Ordrupv 100 Charlottl. ff ★ Ordr. 710; Kas- rer: Radioforhdl. Sven Andresen, Jægers ­ borg Allé 11 Charlottl. ff Ordr. 2843. Handelsforening, Rødovre, stiftet 2. Marts 1937. Formand: Købmand C Bruun-An ­ der sen, Rødovrev. 269, 271 Rødovre Vanl. ff Rødovre 164. Handelsforening, Sundbyernes, stiftet d. 12. Nov. 1893. Formand : Urtekr. Chr. S t r i p p, Amagerhrog. 68 E ff Am. 1870 x. Handelsforening, Vanløse, stiftet 25. Marts 1919. Formand: Frugthdl.Laur. Hansen, Godthaabsv. 372 Vanl. ff Damsø 7. Handelsforening, Vesterbros, stiftet 4. Okt. 1900. Formand: Urtekr. Vald. Hjorth, Revalsg. I s ® ff Eva 299. Handelsforening, Østerbros, stiftet 31. Okt. 1900. Formand: G A Bauditz, Kilde- vældsg. 62 [g] ff Ryw. 3131. Handelsforeningen af 5te Juni 1864, N- Voldg. 52 E K ff Cent. 1424, virker ved Understøttelsesfond, Laanekasse, Foredrag og selskabelige Sammenkomster. Formand: NHolm. Handelsforeningen for Søborg og Omegn. Stiftet 3. Nov. 1921. Formand: Købmand ICLarsen, Buddingev. 225 Søborg ff Søb. 1310. Handelsforeningernes Centralraad, stiftet 17. Nov. 1938. Formand : Købmand Carl Goos- mann, Hulgaardsv. 5 EØ ff Fa. 777. Handelsforeningernes Oplysningsselskab, Trommesalen 4 1 ® ff C. 3100. Stiftet 25. Juni 1936. Formand: Vinhdl. Chr. Gylden-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker