kraks vejviser 1940 handelskalender

Papir 1

VII- 3726

Fag-Register for Danmark

Broager: Jensen ’ sKasper Bog- & Papirhandel,Indeh. Anne Moos ® 8 Christian sTe 1 d : Christiansfeld Papirhdl., C Barnholdt Dronninglu n d: Pedersen Hans Tausen $31 Ebeltoft: Ebeltoft Papir- & Galanteri ­ handel ved L Chr.Hansen $ 4 Esbjerg : Tobiesen ’ s Papirhandel Kongensg. 47 $155 F jerritslev: Pilgaard Niels $ 133 F redericia : Lj n(j Carl Købmagerg. 64 $ 1034 Frederiksværk: Hansen H C $ 314 Glamsbjær g: Hansen Peter $ 202 Gr enaa: Petersen VFløistrup $ 309 Grevinge: Kjærholt Otto $ 51 Haderslev : Asmussen Valdemar Møllepl. 1 $ 1107 Jensen G Apotekerg. 13 $502 Nielsen Helmer Jomfrusti 8 ® 1192 Papir-Paulsen ved Andreas Paulsen Storeg. 3 $ 912 Ritz F C Storeg. 9 $ 761 Hadsund: Papyrus,NielsRefstrup Chri ­ stensen $ 155 Hasle: Birch A $ 133 Haslev: Larsen W $ 506 Helsinge; Hald-Petersen Aage $ 82 Helsinge Bog- & Papirhandel, S A Hvirgel- toft $ 108 Hel singør: Brammer Kai Steng. 10 $514 Friis Georg Steng. 34 $ 705 Strømberg Ebba Steng. 56 $ 337 Herning: Andersen Th. $ 304 Hjallerup: Jacobsen Marinus $ 54 Holstebro: Maarbjerg Johs. $ 292 H orn slet: Frandsen & Jensen $ 71 Hor sen s: Knudsen J Vesterg. 19 $ 1562 Lysdal A Smedeg. 17 $ 2189 Papir Centralen, Harald Just Grønneg. 8 $ 545 Reinsholm H G Jessensg. 3 $ 60 & 40 Thau H Smedeg. 62 $ 491 Jyderup: Jyderup Papirhandel ved Olga Sørensen $ 67 Karis e: Hansen H H $ 120 K olding : Papirlageret, JPetersen Søn- derg. 20 $ 718 K ors ør: Jensen Laura $ 11 Løgumkloster: Hansen Kate $ 173 Mars tal: Andersen Wilhelmine Nakskov: BjelboCHVejleg. 37$ 102 Nibe: Hiorth Nina Christensen $ 122 Sloth A $ 74 Næsby F.: PedersenRP Hjortebjerg $ Odense 7985 N æstve d: Barenholdt U $ 983 Nørresundby: Bruun Johs. $ 4231 Hartmann Chr. V $ 5662 Kjeld gaard V $ 3537 Odder: Kjeldsen Ejnar $ 50 Odense: Haddung Henry Skibhusv. 103 $ 6424 Hansens Rasmus Boghdl. Vesterg. 9 $ 28 Haugsted ’ s Bendt Boghandel $ 279 Hempelske og Miloske Boghandel $ 4 Kølle Axel Vindeg. 58 $ 638, Løvkvist E Overg. 59 B $ 289 Olesen LA Frederiksg. 15 $ 6642 Papirbørsen, Ellen Brunoe Vesterg. 58 $9538 Rasmussen JHjallesev. 6 $ 6184 Ser« nsen ’ s Sophie Bog- & Papirhdl. ved Sophie Leisner Kongensg. 63 $ 3363 Oksbø l: Christensen Viggo $ 31 Hjørrin g: Nielsen M $ 539 Hobr o: Jurgensen Kaj $ 416

Padborg: Bossen H H $ 270 Randers: Malling K Hobrov. 1 $ 814 Olsen Th. V-Altanv. 14 $ 2905 Papyrus Papirforretning, Th. A Hansen Adelg. 14$ 1039 Ringsted: Elgo ved Jørgen Christian Nielsen $ 317 Roskilde: Papjr-Børsen.JMarcussen Skomagerg. 24 $ 825 Ruds Vedby : Pedersen Ernst E $ 16 K 0 dby: Carstensen W $ 1172 . Rønde: Rønde Papirhandel, A M Knudsen $ 90 Kønn_e: Møller H Chr. $ 466 Sakskøbing: Lund ’ s Julius Eftf. ved Carl Christiansen $ 4058 Sam sø: Ki e j s R, Tranebjærg $ T 76 Silkeborg: Bentzen Henry $ 1235 Dansk Papirvare ved Aage Kjærgaard $925 Skive: PlejdrupKristian $446 Slagelse: Hansen Andrea Bredeg. 22 Sorø: Pedersen Hakon $ 248 Store Heddinge: j ensen j o $ 70 Store Merløse: Mer'øse Papirforretning, H Kristiansen $ M 45 Strib: Hansen H C $ 81 Svaneke: Func h J P V $ 47 Svendborg: Hansen Albeit P C Gerritsg. 12 $526 Tappernøje: Nielsen P V $ 5 Tølløse: Petersen Carl $ 15 Tønder: Jef sen J N $ 341 V ard e: Thøgersen Helga $ 532 Vejle: Papyrus ved Hans Hammerstein Torveg. 4 $ 485 Vinderup: Grønkjær JChr. $54 V r a a : Hansen H Gadegaard $58 København: Aller ’ s Carl Etabi., A/S, VigerslevAllé 18 Val ­ by $ ★ C. 950 - Postgiro Konto Nr. 363 Forenede Papirfabrikker, De, Akts., st. Strandstr. 18 El $ ★ Cent. 111 Lager : Borgmestervangen $ ★ Cent. 1113. Salgskontor i Aarhus-. StoreTorv8 Aarhus $ 4373. Se næste Spalte, øverst. Roskilde: g c p Clara Mølle,Akts. Havnev. 17 $40 Hansen Troels Møllerg. 42 $ 672 Høed Ziska Ørkildsg. 3 $ 1157 Sønderborg: Eggert M $ 245 Uglen, Søren Poulsen $ 820 2. Papirfabrikker.

AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER ST. STRANDSTRÆDE 18 KØBENHAVN K. TELEFON ★ CENTRAL 111. Naar Kontoret er lukket Tlf. Cent. 50181

TELEGRAMADRESSE: „PAPI RFA BRIKKER 11 POSTKONTO 1103.

OMFATTER DALUM - MAGLEMØLLE SILKEBORG FREDERIKSBERG OG KØBENHAVNS PAPIR- & KARTON-FABRIK

3. Pap ir en gros.

København: AamodtsIxelEEft..Kg.Nyt. 18$C.106&9206 Adelsteen Alfr. H Kingosg. 5 E $ C. 441 Andersen L P N-Voldg. 100A 210$ C. 6661 & Pa.3026 Andersen & Wanting GI. Kongcv. 120 E $ C. 3208 Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 Kl $ ★ Cent. 9167 Barfod Olaf O & Co.,Akts.,GyldenIøvesg.lO KJ $ *0. 3424 Bethien H W, Chr. d. 9. G. 8 Kl $ C- 10462 BielefeldtCHKronprinsensg. 10 [Kl $Cent. 1020 & 10420 - Grundlagt 1857.. Bjorckander & Co., Akts., V-Farimagsg. 35 E $ C. 8928 BLADKOMPAGNIET, Akts., Øster- brog. 7 O løl $ ★ C. 9860 Blanck R A de Flensborgg. 7 E $ Eva 2701 Blichfeld Harald, Kon vo lu t fabrik Nørre- brog. 52 Kl $ C. 9848 & 15335 Bojsen Møller Paper & Trading Co., Akts., V-Boulevard 40 E $ C. 960 & 14565 Borch Viggo Havneg. 37 Kl $^Cent.l0610 Bording F E, A/S, Meinungsg. 8 Kl f ★ C. 701 Brems A L Sønderdalen 53 Søborg $ Søb. 1691 Bristol Papir Co. st. Kongensg. 23 Kl $ Cent. 9512 & 9543 ChristensenCAnker Istedg. 119E$ Evall03 Christensen H & Søn Thorvaldsensv. 3 E $ ★ Cent. 2317 _____________________ K. Christensen & Sen Thorvaldsensv. 3 V. Tlf. ★ Cent. 2317 - Telegramadr. „Kongepapir" Papir - Karton - Pap. Christensen Janus Hulgaardsv. 90 EJ $ Tg. 2740

Artikler og Maskiner for Papirfabrikker.

København: Berner Christian, A/S., Amagerfælledv. 27 [s] $ Am. 4873 Flamand O & Søn, Indeh. H Flamand N-Fasanv. 218-228 K)$ Tg. 1430 Klostermølle pr. Skanderborg^ Pap-o« TræmassefabrikkemeKlost er -Møllo & Vilholt, Akts. $ Vorladegaard 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker