kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3724

Fag-Register for Danmark

Pap København (Fortsættelse):

LevisonLjun.,Akts.,Købmagerg.50^Tk-C7500 Lo usKnudst.Kongensg.llOKlllC.4339&13568 KNUD LOUS

Papemballage. (se tillige: Kartonnage; Æskefabrikker). Artikler til Papemballage se i Slutningen af dette Fag. København: Columbusemballage, Akts., Holmbladsg. 126 IS] | C. 2908 & 13325

st. Kongensg. 110 Kl Tlf. Cent. 4339 & 13568.

Forhandler af

VARE FABRIK A /s VESTERBROGADE 29T : TLE ★ CENT.

Fridafors hvide og brune Maskinpap samt dansk graa Maskinpap. Malling P, Akts., Magstr. 10 Kl ® ★ Cent. 1267 & 10267 Papir Union, Akts., N-Farimagsg. 11 Kl $ C. 12273 & 9120 A papir imox N-FARIMAGSG. 11 KØBENHAVN K • TLF. CENT. 12273 &. 9120 TELEGRAMADR: n PAPl RUNION. ” PAP • KARTON • PAPIR - Pfeiffer ’ sKarstenEftf.Linnésg.28|l-fcC13910 Bepr. for Akts. Smith's Papf abrik, Bruunshaab pr. Viborg. Reiermann C Amagerbrog. 116 [s] $ Am. 57 C.REIERMANN ’ s Pop-Fabrik AMAGERBROG.116 TLF. AM. 57 SCHERBECKJØRGEN jun. Fredh. Kan. 6 Kl f ★ Cent. 2160,2139 & 4370 Træpap, Læderpap, Straapap, graaPap. Egen Bølgepap-Fabrik. Brunshaab pr. Viborg: Smith ’ s J Papfabrik, Akts. $ V 941 Stansepap Hydr. presset Læderpap. Vandskyende Emballagepap Gennemfarvet Æskepap - Bogbinderpap Pressepap - Opviklingspap (tilskaaret) Specialformater gerne til Tjeneste. Faaborg: Faaborg Papfabrik, H Kaufholz fl 242 Spec.: Protokolpap. Forlang Tilbud. Holbæk: Holbæk Papfabrik, Akts. Østerled j) 180 Roskilde: Set. Clara Mølle, Akts. Havnev. 17 $ 40 Støbepap, Pakpapir og Bogbinderpap. Bogbinder Protokol — Æske- Skære Farvede Vandskyende

b'ui#

a (Colliuimlbos. aiM

7210, 7212 & VESTER 7212 / £øbet af £aretfif fes til tfagerMv ej 735 Él Iff* Cent 4111

DANSK PAPDAASEFABRIK, Akts., Carl Jacobsens V.16 Valbyj) ★ Cent.14812 Alle Slags cylindriske Daaser. Gram Alfred J B KronprinsesseSoflesV. 13 EJ f Gh. 9380

BØLGEPAP ÆSKER Æ.SKEPAP.

PAPDAA

FMNSnu.H1« AF Ak VLACS CHJKORISK RAPEM *41 LA« C

Jarl & Blom Ryesg. 48 10] & ★ C. 9177&2010 Københavns ny Bølgepapfabrik, Akts., Hannoverg. 8 |S] $ Am. 4770 KØBENHAVNS NY BØLGEPAPFABRIK AKTS. HANNOVERGADE 8 El TLEAM.477O z £

Artikler til Papemballage.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 [V] f ★ C. 6518 Maskiner, Lim, llæftetraad. Stort Lager.

Papillotter, (se Toiletartikler).

Papir. Paper — Papiers — Papier

1. Papirhandlere.

(Artikler for P api rh an diere). 2. Papirfabrikker. (Artikler og Maskiner for Papirfabrikker). 3. Papir en gros. 4. Papir-Agenturer. 1. Papirhandle re. København: Åamodts Axel E Eft., Kong. Nyt. 18 Kl ® C. 106 & 9206 _______________________ Axel E Åamodts Eft. ‘ Kongens Nytorv 18 Tlf. C. 106 & 9206 Kgl. Hofleverandør Grundlagt 1857 Litografi - Bogtryk - Protokoller. Andersen Carl GI. Kongev. ID Vesterports $ Cent. 4783 & Palæ 1419 Andersen Helge FolkvarsV. 3 0 U Gb. 500 Andersen Thorvald Jagtv. 69 K) $ Tg. 821 Andersen Viggo Højbro PI. 21 Kl $ Cent.12203 Baggesen ’ sRagnar Eftf. Jørgen Halkier Østerbrog. 54 El $ C.2054 & Øb. 1654x fh. Barth & Jensen ’ s Eft. Frederiksborgg. 26 Klf Cent. 1454 Se Annoncen rinder N Olaf Møller Papirhandlere & Papir en gros.

Papdaaser.

København: DANS k H p APDAASEFABRIK, Akts, Carl Jacobsens V. 16 Valby jl ★ C. 14812 Alle Slags cylindriske Daaser.

Roskilde: Set. Clara Mølle, Akts, fl 40 Se u. Støbepap.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker