kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3723

Artikler for P akkassefabrikker. København: BieFL,Akts.,Valdemarsg.l4® £-A-Cent.6518 Kasse-Sømmemaskiner, Kas^e-Hæftem a- skiner og Trætrykkemaskiner, Maskiner. Maskinimporten ved H Bath Toldbodv. 12 E £ Palæ 3411 Wright C&Co. N-Farimagsg.69[S£-A-Cent. 1145 - Trælastog Splitved til Pakkassefabrikation.

Lunderskov: LunderskovSt.Molle ’ s Pakkassefabrik £42 Nek so : Munch Jobs., Akts. £ 28 Ægkasser, Fiskekasser og Pakkasser. Nykøbing S.: NykøbingSi.Pakkassefabrik, Akts, £ 173 O dense; Christensen ’ s Brødr. Pakkasse ­ fabrik, Hans Svannings V. 10 £ 7040 Odense Savmølle, Akts. Rugaardsv. 12 £ 90

Pap. Cardboard — Carton — Pappen (Se tillige Støbepap).

København: Bjorckander & Co., Akts.,V-Farimagsg. 35SJ £ C. 8928 Bjorckander & Co. Akts. V-Farimagsgade 35 - Tlf. C. 8928 Alt i Papir og Pap. BonneC Riis Linoleum Akts.,Kronprinsensg. 6-8 E £ *C. 3132 Lager af Gulvpap. Christensen Charles Smalleg. 2 El £ C. 6132 i store Plader 150 x 300 cm til Vinduesdekoration. Christensen II & Søn ThorvaldseUsv. 3 IV1 £ -Telegramadr„Kongepapir* . Forenede Papirfabrikker, De, Akts., st. Strandstr. 18 Kl £ ★ Cent. 111 AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER ST. STRANDSTRÆDE 18 KØBENHAVN K. TELEFON ★ CENT. 111 TELEGRAMADRESSE : „PAPIRFABRIKKER" Hiilsen Børge Knahrostr. 28 IKl £ Palæ 3559 & Palæ 5306 Pap til Vinduesdekoration. Jensen Carl Købmagerg. 48 E3 £'ArOent.6577 Kalkar ’ s Henrik Eftf., Hauser PI. 32 Kl £ ★ C. 8393 H enrik K alkars E ftf . L. SIMON

Odense Savmolle Akts.

Pakkeekspeditioner. (se: Budekspeditioner; DragerejGodsekspedi- tioner).

Rugaardsvej 12 ODENSE Telef. 90 (2 Lin.) Postkonto 665 6.

Pakkemaskiner.

København.: Gleiche R Ny Vesterg. 7 K] £ C. 3866 Automatiske Pakkemaskiner til alle Formaal.

Specialitet: KASSER for alle Formaal Ægkasser Træuld.

Palmin (se Plantefedt).

Pandeplader.

Aalborg: Petersen P C Firma Nyhavn £ 3250 & 4294 5 FIRMA R G. P etersen AALBO RG TLF. 3250 & 4294 PflNDEPLADER LAGER OG.IMPORT AF SAAVEL ENGELSKE SOM BELGISKE. Nørresundby: Nørresundby Jern- & Støbegodsforretning ved J E Jensen £ 6012 (4 Lin.) Nørresundby Jern- og Støbegodsforretning TIL 6012 (4 Lin.)

Ran ders: Randers Emballagefabrik, RasmusLydiksen Skansen £ 1180 Ribe: fcRibe Stampemølle ved G Husted Christen ­ sen £ 20 & 320 Ry: Ry Mølles Fabriker, Ry Trævarefabriker og Imprægneringsanstalt, Akts, £ 29 Sore: Frederiksberg Emballagefabrik ved J Frederiksen £ 672 Frederiksberg Pakkassefabrik ved Ff.Clau- seD & Co. £ 482 Frederiksen Jens £ 672 Sæby: Stampen Emballagefabrik, Nielsen & Rejen £46 E mballagefabriken ..S tampen " SÆBY TLF.46 EMBALLAGE TIL ETHVERT FORMAAL SPECIALFABRIK FOR: FISKEKASSER. KASSER TIL i MÆLK - OL & MINERALVAND. EKSPORTKASSER TIL: FEDT-ÆG-SMØR-FJERKRÆmm.

HAUSER PLADS 32 KØBENHAVN K. TLF. ACENT. 8303

BRUNE, HVIDE & ORAAPAP IARK og RUMÆR ALL E KVALITE TER GULVPAP FORHANffi TILBW !

Import af belgiske og engelske Pandeplader.

j

Panserdøre. (se Brandsikre Døre).

Viby J. : Viby Emballagefabrik, R Christensen £ 220

Pantelaanere. (se Laaneforretninger).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker