kraks vejviser 1940 handelskalender

P aal ægsskæremaskiner

VII — 3722

Fag-Register for Danmark Nørrebros Pakkassefabr. ved J Eiler Kalve ­ bod Pladsv. El g C. 1067 Pakkassefabr. Dan v.IL Jessen Ryesg. 32 IH , g No. 6828 Petersens Brødr.Høvleri,Træskæreri & Pakkassefabr. Nørrebrog. 215B INI g Tg. 2973 Schmidt A C Dalslandsg. 7 [s] g ★ Su. 700 Sundby Pakkassefabrik ved O KJ ensen, E Nielsen & R Janning Holmbladsg. 122 [S] gAtn. 3563 Utterslev Savværk & Pakkassefabrik ved E Jørgensen Storegaardsv. 6 Brh. g Bella 807 Østerbros Pakkassefabrik Lyngbyv. 168 El g ★ Cent. 9150 H Frederiksen Blidahpark 10 ’ g He. 4260 K Frederiksen Tuborgv. 100 A g He. 3250 Aarhus: Aarhus Emballagefabrik, Akts, g 4556 Olesen A Th. Pakkassefabr. & Maskinsned ­ keri Steinmannsg. 23 g 2851 Al Emballage. Bill. Priser. Ejby^ ' Ejby Savværk, A Aabye Madsen g 50 ®l^LPL_^l£?lLE22Ejby Pakkassefabrik, H Gunnar g Ejbyiille 436 Esbj erg: Esbjerg Pakkassefabrik ved A Wedsted- Hansen Helgolandsg. g 541 Priv. g 760 Spec.: Slagterikasser. Schmidt & Mortensen Ny Havn g 1804 Skov B Ny Havn g 2534 Fa aborg: Nielsen ’ s Patent-Transportkasse g 313 Farum: FarumSavværk ogPakkassefabrik, Akts, g 219 Frederiksh avn: Bangsbostrand Savværk & Kassefabrik, Peter Olesen, Bangsbostrand g F870 Pakkasser af enhver Art. Spec.: Slagteri- & Sardinkasser. Frederikshavn Kassefabrik, J O Christensen g307 Fabrik for Fiskekasser. Frederikssund: Frederikssund Savværk, L Christensen g 240 Glamsbjærg: j eng en Chr. g 129 Grenaa: Olesen N P & HP Jensen Ha m pen :Kristensen M g 16 Ha slev: Haslev Træ Industri, Akts, g 368

Nørre sundby: Dansk Pakhuskompagni, Akts, g 4302, Stats f 54

Paalægsskæremaskiner.

København: van Berkel ’ s Patent, Maskinfabrik, Akts., GI. Strand 46 Kl g ★ Cent. 588 Verdens største Specialfabr.: Paalægsskæremaskiner. Henriksen J P V-Boulevard 10 El g By4892 StortLager af brugtePaalægsskæremask. Larsen H W Kødbyen Slagterboderne 12 El g Eva 3293 - Eget Reparationsværksted. Esbj erg: Borkfelt Emil Borgerg. 50 g 847 & 827 Se Mn. u. Slagterimask, og -værktøj.

Odense: Fyenske Pakhuskompagni, Det, Akts. 0- Havn g 1408 H ansen N P & Co.Ø-Havn g 1838, Stats g 11 Odense nye Silopakhus, Akts, g 36 & 1412 Odense Pakhusselskab, ’ Akts. Goteborgg.2 g 3515 (2 Lin.)

Pakfarver. (se tillige Farver).

Pakkas8efabrikker. Jg Packing Caso Makers — Caissos d ’ amballage — Packkistenfabriken

Aarhus: J ensen S C Farvehdl. Aagade 17 g 1312 Fanø: Kromann ’ s S M Fabr., Sønderho g S 2 Vardeu Hansen Rud. & Søn g 189 Rosengaard P gi 330

Artiklor for Pakkassofabrikkor so i Slutningen af dette Fag

København: Aabo v. H A Svane GI. Køge Landev. 164 Valby g Vb 2756 Activ Pakkassefabrikken, C Winther, Hol- bergsg. 20 Kl $ By 4504 Stort Udvalg af brugte Kasser. Amagør Pakkassøfabrlk Vermlandsg.55 O Jg Cent. 605 1 & Am. 3068 AMAGER PAKKASSEFABRIK (AKTS. SALT- OG BRÆNDSELS-KOMPAGNIET) VERMLANDSGADE 55® TLR CENT. 6054 & AM.3O68 Bagsværd Pakkassefabr. ved W Primgaard- ■ Nielsen Bagsværdv. 309 Bagsværd gi Bag ­ sværd 325 Christensen Alf, H C Ørsteds V. 22 C El g Eva 45 Forenede Pakkassefabrikker, De, Vester- brog. 93 & 95 El g! Cent. 536,1869 & 5861 Gammelholms Pakkassefabrik ved H M Brinch-Nielsen Nyhavn 6 Kl g By 3881 Jensen N P Finlandsg. 5 IS] g Am. 6359 Knudsen's Johs. Eftf. v.FO Borch Kalvebod Pladsv. El gi C. 14370 Kbhvns nye Pakkassefabrik, Carl A Christen ­

Pakhusforretninger. floods Depositories — Magasinage — Speicherei- betriebe København: Adam Danasv. 30 El g ★ Cent. 7400 FORENEDE HANDELS- & OPLAGS ­ PLADSF R, DE, Akts., Strandg. 25 Kl $ ★ C. 1^21 Pakhuskontorer C. 3921 & 7905 - Grundlagt 1873. Just ’ s Hans Magasiner Aarhusg. 88 El g ★ Cent. 1838 Korntørrings- & Oplagsmagasinet i Kbhvn. Ny Toldbodg.6 Kl g Cent. 34,50,54 & 1873 Larsens Plads, Akts., Ny Toldbodg. 6 Kl g Cent. 31, 50, 54 & 1873 Rosendahl Brdr. Vodroffsv. 59 El gCent.8246 Stephensen ’ s Emil Eftf., Amalieg. 31 B Kl g ★ Cent. 10372 (KSF) A alborg: MAMMEN & DRESCHER Nyhavnsg. 11 g 6820 (2 Lin.) Silopakh.^l221Telegradr.„Mamdresch u -. Esbjerg: Esbjerg Pakhus-Kompagni ved C Hansen Færgehavnen gi 2300 Horsens : Andersen Søren Havnen g 1400,1401 &555 Blicher & Nielsen, Akts., Havnen g 2222 K olding: Kolding PakhusKompagni,Akts. Havnen g 27 & 1727 Nakskov: NakskovSilopakhus, Akts., Fær ­ gelandet g) 835 Nyborg. Mammen & Drescher g 22

HASLEV TRÆ INDUSTRI A /s HASLEV

sen Raadmand-g. 28 Hl g C. 3485 Københavns nye Pakkassefabrik Carl A. Christensen

EKSPORTKASSER

ølkasser, Vandkasser, Vinkasser og andre Kasser i Partier

Hedensted: Hedensted Savskæreri & Træ ­ varefabrik, Kjartan Nielsen g 101 Hillergd - Petersen P M g 1040 Horsens: HORSENS TRÆLASTHANDEL, Akts, g 115, 116 & 117, Stats g 15 Hvide Sande pr. Ring købing: Drew- sen Folmer g H S 12 Kavslunde: KavslundeTræuld- & Pak- kassefabnk, Akts, g 2 & 102 Kvistgaard: Kvistgaard Pakkassefabrik, W Franck g 39

Raadmandsgade 28 Ctr. 3485 Kbhvns Pakkassefabrik, Akts., Godt- haabsv. 74 IE g Cent. 801 & 4772 Larsen L H Borgerg. 67 Kl g By 3869 Larsen ’ s LH Eftf. ’ s Pakkassefabrik, Akts., N-Fasanv. 211 El g Cent. 11675 Æakasser, Maskinkasser, Fløde- og Mælkekasser. Træuld. Løjmar Hans Frederikssundsv.88 133 / g Tg. 823 -

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker