kraks vejviser 1940 handelskalender

Paalægsforretninger

VII — 3721 Fabriken llka, Akts. Bispev. 5 [ nv ] fl ★ C. 8081

Fag-Register for Danmark Lomhold t-Pedersen John Schæffergaardsv. 9 Gjentofte g Gjent.1955 - Kgl aut.Trans ­ latør. Speciale: Tekniske Oversættelser til og fra Engelsk. TRANSLATØRSKOLEN Valkendorfsg- 30 E g C. 15555 Aarhus: Jydsk Oversættelsesbureau, Translatør Høybye Christiansg. 8 g 7535 Oversættelser fra og til alle Sprog. Ovne. Furnaces — Fours — Ofen (se tillige Oversigten Ovne i Fag- & Vare ­ fortegnelsen paa blaa Blade foran dette Register). Købe nha vn: Birkedal & Storm Stormg. 16 K g Cent. 9695 Industrielle Ovne. Hansen C Holmbladsg. 62 [S] g Am. 5737 Kierulf-Lange J Ingeniør- & Maskinforr. Sortedamsdoss. 99 [g] g 0 2012 - Ovne f. elektr. Olie- og Gasfyring. Saltbadovne. Københavns Ovnkompagni ved AW Kempf Linnésg. 6 Kl g By 6656 Nordisk Brown Boveri, Akts., Vesterbrog. 11A |V] g C. 6210 & 9810 Elektriske Industriovne, Hærdeovne. Nordiske Mekaniske Værksteder ved Birke ­ dal & Storm Stormg. 16 E $ Cent. 9695 Ovnforr. Alexa ved Svend Jensen Frederiks- sundsv. 10A [NY| g Tg. 2578 Skandinavisk Ovnbyggeri & Maskinindustri ved H J RasmussenØ-Søgade34KlgC.245O

(se tillige Viktualiehandlere).

København: Aalholm lille Røgeri v. Adelheid Andersen Valby Langg. 209 Valby g} Vb. 992 Adela Charcuterie & Slagterforr. v. Fru A Petersen Ordrup Jagtv. 52 Charlott!. g Ordr. 3978 Bak Ellen Amagerbrog. 56 [s] g Am. 3085 Bay J GI. Kongev. 127 E g V 7253 Bertelsen Th. Istedg. 67 E $ V 3367 Blavot Rosa Thorsg. 107 El g Ta. 7248 Budde Augusta Slagelseg. 2 [0] gi 02420 Bærentzen Maja Nansensg. 48 E gBy.2750v Charcuterie G our mand v. Asta Egeboe S-Fa- sanv. 70 Valbv g Vb. 2313 Christensen I C Tomsgaardsv. 36 Evig Tg. 5593 Christensen Mathilde st.Kongensg. 3 E g ★ C. 457 & 6314 Christiansen Jens Dybbølsg. 54 El g V5915x Ditlefsen O L Vesterbrog. 87 El g V 4086 Elbke Nora, H C Ørsteds V. 50 E g.N 3238 Ernst Elise Mariendalsv. 63 [0 g Gh. 8281 Favoritten ved T Nielsen Godthaabsv. 5 E g Gh. 5883v Franske Køkken, Det, ved Ane RyholtGl. Kongev. 107 E g Ev. 4978 Frdbg. Charcuterie, Akts., GI. Kongev. 131E g V 3254 Fnis D Enghavev. 71 El g Eva 195 Friis Henning Jernbancv. 3A Lyngby g Lyngby 2253 Gourmet Royal, H Løkke Købmagerg. 41 Kl g C. 13366 Hansen Agnes Lyngbyv. 35 [0] g Ryv. 2811 Hansen A N Tagensv. 94 El g Tg. 5010 Hansen Axel Borgerg. 126 K) g Palæ 2384x Hansen Elisabeth Falkoner Allé 63 E g Gh. 269u Hansen Marius Valby Langg. 67 ValbygVb. 864 Hansen P Chr. Blaagaardsg. 24 El g N 2289x Hjarnis L Classensg. 37 10] g 0 4240 Jacobsen N Aa. Istedg. 130 El g Eva 3059 Jensen C Rantzausg. 13 El g N 6808 Kjær Axel Nørrebrog. 86 E) g N 29 Larsen André Dronn. Dagmars Allé 1 Valby g Vb. 2386y Larsen ’ s Søstrene Charcuteri vedElla&Inger Larsen Solgaarden 38 [ø] g Ryv. 1968 Lorenzen Aase Classensg. 5 [ø] g Øb. 989 Luckner G E Frederikssundsv. 184 Brh. g Be-. 3494y Nielsen J Jagtv. 209 |ø] g Ryv. 3840 Nielsen M Strandv. 39 løi g Ryv. 590 Olsen M Nørrebrog. 227,229 E) g Tg. 6198. Paalægsforr. Bella v. Peter. Jensen Frederikssundsv. 162 Brh. g Bella 1108 Paalægsforr. Godthaab v. Frk. E M Hansen Godthaabsv. 56 E g Gh. 4723 Pedersen K Linnésg. 33 Kl g By 5469y Petersen L Istedg. 108 El g V 8884 Ponsbach ’ s B Eftf. v. Henrik Bech Højbro PI. 4 Kl g C. 11814 Rasmussen Anna Jagtv. 197 El g Ry. 1148 Ryberg F Nørrebrog. 211 El g Ta. 7956 Ry vang Charcuterie v. Margrethe Alsing Rebekkav. 34 Hell, g Hell. 6410 Salman ’ s Charcuteri v. Salman Salomonsen Frederiksborgg. 42 Kl g ★ C. 9406 Sandwich ved Carl Svendsen & Anker Chri ­ stensen Strandv. 149 Hell, g Hell. 1590 Søborg Paalægs-Børs v. I Klink, Søborg Hovedg. 51 Søborg g Søb. 594 Sølbeck C M Istedg. 99 El g V 1907v Sørensen Holger Holmbladsg. 12 [s] g Su. 1524 x Texiére ’ s Eftf., J E Levin Hyskenstr. 12 E g Cent. 4624 Alt Paalæg u. specielhygiejnisk Kontrol. Thomsen Poul Macholm Åarhusg. 79 |ø] g 0 9076 Toftegaards Røgeri v. Hagbard Lind Tofte- gaards Allé 30 Valby g Vb. 1862v Wiberg L Grønnev. 81 Lyngby g Fr. 6927

Paahængsvogne.

København: Auto Specialfabriken, Akts.,Gl.KøgeLandev. 49, 51 Valbyg Cent.13524 & 11224

Randers: Hansen N Fyensg. 14 g 2546 Bage - Tørre - Hærdeovne.

Ovnkit.

København: Christiansen P & Søn Korsg. 37 El g C. 4847 Ekstra prima Ovnkit, en gros - en detail. Reck ’ s Opvarmnings Comp ’ s Filial Aaboule- vard 5 E g C. 6332 - Langsomt hær ­ dende, højildf ast Kedel-og Ovnkit. .

Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts., Salgs ­ kontor Halmtorvsg. 24 El g C. 11696 Vognfabr. Selandia I/S GI. Køge Landev.229 SHv. 855 Kont. og Salgsafd. Edv. Falcks .5g Pa.896j Aabe.uraa: Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts/g 299 Københavns Kontor g Cent. 11696

Ovnrensning. (se Kakkelovnsrensning og Kakkelovns- [ pudsning).

PAAHÆNGSVOGNE,SÆTTEVOGNE OG TIPPELAD AF ENHVERTYPE.

Ovnsværte. (se tillige Pudsemidler).

Køben havn : Bro M, kern. tekn. Fabrikker Danasv. 32 El g Cent. 7208

Skive: Wyta Trailer, Akts. g 54 & 232

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker