kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3720

Fag-Register for Danmark

Ost 3 Stenstrup: ' Stenstrup-Lunde Andelsmejeri $62 Svendborg: Svendborg Mælkeforsyning & Ostefabrik, Interessentskab Tuxensv. 2 $ 515 & 690 Tølløse: Tølløse'Camembertfabrik,JNissen $3&93 Wedellsborg pr. Ejby: Mejeriet Wedellsborg $ Husby 14 r MEJERIET „WEDELLSBORG ” 4 POSTAOR. I EJBY T iietoh Huirr tf. ' ^TELEGRAMADR, „OSTEBORG'' EJBY. A Vejle: Hansen R Ørstedsg. 36 $ 245 Spec. : Vejle Kloster ost. V ejstrup: Camembert Fabriken Vejstrup $125 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Ølstykke : Ostefabrikken Schweiz, Anton Jensen j) 142

FLORA DANICA Telegram-Adr.: BAKTERIA Odense: Flora Danica, tekn. kemisk Laboratorium Kastaniev. 66 $ 2500 (2 Lin.)

Ovenlys. (se tillige Glastage).

København: Lehnert Gustav & Sønner Vesterbrog. 60 El $ C. 2715 Bedste Konstruktion af Atelier-Ovenlys.

W Ostefarve Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Overføringsmærker.

København: Larsen K K A GI. Kongev. 76 El $ C. 9487 Madsen AxelVesterbrog.5AEl f By 3771 Møller Viggo Aabenraa 15 Kl j) Cent. 4776 Fabrikation af OVERFØRINGSSKILTE til Overføring paa Maskiner, Pianoer, Cykler, Overføringsskilte til Vinduer og Butiksdøre. Thcjll Jobs. Frederiksbergg. 23 E $ C. 3547 Thorup ’ s S Eftf., R Skovgaard Andersen Vesterbrog. 20 El J) C. 13866 S THORUP ’ S eftf R.SKOVGAARD ANDERSEN VESTERBROGADE 20 0 TLF. CENTRAL 13866

Osteløbe. Cheese Rennet — Présure — Kåselab

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv I $ C. 1372 B lauenfeldt &.T vede SVANEVEJ 3 ny TELEGRAM ADR. „ED EVT." TLF. CENT. 1372 Osfeløbe ; O stefarve.Voks Smørfarve Renkulturer etc. Eilersen Richard, Akts., Tordenskjoldsg. 14 E $ Cent. 1836 GLAD L C & Co. Akts., Gothersg. 175 Kl D ★ Cent. 7010 Fabrik Nannasg. G-[Hl $ ★ Cent 5402 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen ’ s Chr. Laboratorium, Akts., St. Annæ PI. 3 Kl $ ★ Cent. 2888 OSTELØBE SMØRFARVE.QSTEFARVE,SYR EVÆKXEfi. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kjærgaard- Jensen ’ s N tekn. kern. Fabrik, Eitf. Toldbodg.10 Kl ® Pa. 1870 & Pa.6870 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Reymann & Løvengreen Gl.Kongev.6$C2122 Telegramadr. „Churnbrand u . . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Starup G C, Akts., Kontor Tordenskjoldsg. 14 Kl J) Cent. 11849 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Flora Danica, tekn. kemisk Laboratorium Kastaniev. 66 f 2500 (2 Lin.) FLORA DANICA Telegram-Adr. : BAKTERIA CHR. HANSEN'S LABORATORIUM Vs ST.ANNÆ PLADS 3 ® 7IJ. ir Cent 7886 %/egmmadr.føn>fiM. “ Stableret 1874.

Artikler for Ostefabri kker.

Hesselager: Jensen Jens $ 273

JENS JENSENj HESSELAGER TELEFON 273 SPAANÆSKER FOR CAMEMBERT, ROQUEFORT A. M.

OVERFØRINGSMÆRKER „THOR- TRANSFERS leveres saavet i Guld somi Guld og Farver. (endvidere „Stl ’ yø- Af “ ffransjers, der paasættes vedJfjce/p af Tdaed a/ene. ffor lang fferftuer og ffilbud.

Ostefarve. Cheese Color — Colorants pour fromage — K&sefarbe

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 I nv I $ C. 1372 BLAUENFELDT & TVEDE SVANEVEJ 3 NX TELEGRAM ADR. „EDEVT." TLF.CENT. 1372 Ostefarve n Os+eløbe.Voks Smørfarve 'Renkulturer etc. GLAD L C & Co., Akts., Gothersg. 175 K) $ ★ Cent. 7010 Fabrik Nannasg. 6 Kl $ ★ Cent. 5402 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen ’ s Chr.Laboratorium, Akts., St.Annæ PI. 3 Kl J ★ Cent 2888 Se tillige Eksport-Vejviser sidst [i dette Bind. Reymann&LøvengreenGl.Kongev.6$C2122 Telegramadr. „Churnbrand “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Starup GC,Akts.,Kontor Tordenskjoldsg. 14 KIJ) Cent. 11849 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Overretssagførere. (se Sagførere).

Overstykker. (se: Damefrakker; Damekonfektion).

Oversættelser. Translations — Versions — tlbersetzer (se tillige Translatører).

København: Andersen Axel Hartmannsv. 3 Hell. ffl He. 4619 Kgl. aut. Translatør i Engelsk. Bajer A Aaboulevard 11 El Harboe Marie N-Søgade 49 Kl Kbhvns Korrespondance- & Oversættelses ­ bureau. Indeh. Fru Agnes Valen tin- Hj or th Hornemansg. 1 El $ C. 10360 Al Oversættelse & Maskinafskrivning.

Osteløbe Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker