kraks vejviser 1940 handelskalender

Ost 3

VII — 3719

Fag-Register for Danmark Holbæk: JensenMariusLindev.l $55 (GO) Smedelundsgades Ostehus, V Skovgaard Smedelundsg. 16 $ 234 Horsens: Jessen P & Co. Rædersg. 7 C $ 2180 Steffensen L Allég. 49 $ 628 Jerslev S. : Hallebygaards Osteri$T ’ issøl2 Kolding: Pedersen A Bloch Agtrupv. 68 $ 2061 Køgej Bøgebæk Chr. $ 390 Lemvig: Kirkegaard C $ 101 Lunderskov: Al ich ae I sen Peter $ 94 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Middelfart: j cssen H C $ 503 hl aksko v: Jensen & Rosengaard Kongenstofte 1 $276 Larsen Alfred Bredg. 22 $ 48 Neksø: Kofoed Ove $ 189 Nykøbing F.: Petersen Sophus T, Akts. Østerg.24 $ 133&958 Næstved: Bertelsen ’ s P VEftf.ved PM Olsen $ 146 (G O) Odense: Albani Ostefabrik, O Laursen Overg. 60 $ 2962 Christiansen Chr. Juel Hannerupgaardsv.27 $ 3885 Dansk Oste-Eksport, Nielsen &Bro Østerg. 48 $ 499 (G O) Espensen Ove Middelfartv. 113 $ 1652 Henriksen C L, Poul Møllers V. 25 $ 2474 Odense Osteri v.Niols Hansen Kongensg. 31 $ 1714 — Spec.: Rygeost og Flødeost. Wichmann AGK Ørstedsg. 31 $339 (GO) Ost en gros og Eksport. Randers: Andersen Carl E Boulevard- gaarden 9 $ 697 Hougaard J Chr. Nygade 16 $ 206 Ørsted Export Kirkeg. 16 $ 2205 & 2206 Ringsted: Hansen Anton V $ 491 Roskilde: QnaadeW Jembaneg. 64$1221 Roskilde Ostefabrik ved Johannes Engholm Kamstrupsti 36 $ 889 R udkøbing : Agri Frantz $ 267 Jacobsen Westy $ 7 W esty J acobsen . R udkøbing .

Hø j by F. : Højby-Allerup Andelsmajeri $ 39

Taastrup: Thisted: Vamdrup:

Jensen C AI $ 317 Møller P $ 489

Brødosten „HØJBY" med den røde Farve, der ikke smitter af.

Poulsen J Kvist $ 65 7 ej l e : Andersen Claudi Sonderbrog. 30 ’ $692 Hansen R Ørstedsg. 36 $ 245

3. Oste fabrikk er.

Høn g: Hong Camembert Fabrik, Akts. $ 153 Kirkeby: Kirkeby Andelsmejeri (Bestyrer Th. Ras- mu^ en) $ Stenstrup 11 ' 4 - KIRKEBY ANDELSMEJERI BESTYRER TH. RASMUSSEN

København: Jensen ’ s Brødr. Ostefabrik Syndergaardsg.9 E $ Palæ 4163 Madsen ’ s Brie Osteri Mitchellsg.2 EJ $ Cent. 2869 Ostefabr. Buko ved Krag Hansen Mælkev. 3 El $ Gh. 9699 Ostefabr. Vita v. V Sørensen Wilkensv. 24 C E $ Gh. 9224 Bastrup pr. Vamdrup: Bastrup Andelsmejeri, pr. Vamdrup$Vann drup 102 - 20,30 og 45 % Steppeost. Brædst.rup:

KIRKEBY TLF. STENSTCUP11 |SPECIÅLITET:L — —

Indregistreret tøremærke. I&fc

Lunderskov: Andelsmejeriet Skanderup $ 11 Magleby Nordenbro pr. Nordenbro: Nordenbro Andelsmejeri $ Tryggelev 12 Alarslev: Boel Marius $8

Egeskov pr. Kværndrup: Herregaardsmejeriet E^eJcov $ K 52 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. F aaborg; Faaborg Herregaardsmejeri $322 Hovedkontor: Set.Anna PI. 26 Khlwn. E Glumsø : AlidtsjællandsHerregaards Mejeri $ 41 Had ersiev: Haderslev Bymejeri &Sonder- jydsk Ostefabrik ved Kristian Andersen Bygnaf $ 1067 Hammel: Frijsenborg Herregaardsmejeri (Hammel Gorgonzola Factory) $ 33 Hovedkontor : Sct.AnnæPl. 26 Kbhvn.^ Haslev: Trifolium $ 51, Stats $ 2 H edehusene: Ostefabriken Fiona H Pe ­ tersen $ 65 Hi lierød: Statens Forsøgsmejeri $ 749 Hinnerup: Hinnerup Mejeri og Ostefabrik $ 3

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Neksø: K vli O, Akts. $ 263 Nybølle pr. Espe: Nybøllegaards Mejeri $ Højrup 64 Od ense : Forenede fynske Osterier, De, ved JNielsen Nørrebro 43 $ 3514 Frøhlich A G Vesterbro 90 $ 5881 Odense Osteri ved Niels HansenKongensg. 31 $ 1714 Spec. : Rygeost og Flødeost. Ravnholt pr Ørbæk Herregaardsmejeriet Ravnholt $ Ryslinge 24 Se tillige Eksport-Vejviser sidst dette Bind. Roskilde: Roskilde Gruyérefabrik, Poul Tholstrup Østerg. $ 720

TLF. 7

, TLF. 7 TELEGRAMADR. „WESTY." OST EN GROS. EKSPORT.

Silkeborg: Jacobsen A $ 561 Pedersen H $ 1129 Petersen P $ 193 Sørensen Madsen $ 245

Skovvan g pr. Beldringe: Mejeriet Nordfyn $ Lunde 101

Skanderbor g; Andersen J O $ 464 Skive: Hansen Borge $ 353 (G O) Schmidt Al $ 485 Sorø: Nygaard L, Frederiksberg $ S 536 Struer: Koustrup M $ 128 Svendborg: Nebel PCarl Torvet $208 Nielsen Peter, Wandaisv. 8 $ 1107 Ost en gros og Eksport. Søn derborg: Jacobsen Chr. jun. $ 381

MEJERIET „NORDFYN “ TELEGRAMADR. „Ml DO," ODENSE.

Hjarup pr. Kolding: HjarupAndelsmejeri $H15

Holeby: Holeby Herregaards Mejeri $ 16 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker