kraks vejviser 1940 handelskalender

Optiske Artikler en gros

VII — 3715

Fag-Register for Danmark

Filtenborg I C, Akts., Kronprinsensg. 8 E $ Cent. 57 Klitgaard Povl & Co. Frederiksborgg. IB E fl Cent. 10885 Nordisk Optisk Kompagni, Akts., Købma- gerg. 62, 64 E D Cent. 15820 & 14420 Westh Carl Købmagerg. 55E $ ★ C. 10139 Viskum Henrik Raadhuspl. 77 EJ $ C. 8175 & By 8107

Due Holger GL Kongev.11 4 EJ j) V 5585y Duurlo J P Kongevejen 27 Holte J) Ho. 778 Green Anton Gl.Kongev.l47EJ D Eva 2800. Hansen Holger S, Niels Hemmingsens G. 4 E U By 7326 Knudsen Cornelius Domus optica Køb- m asrer g. 15 E Cent. 538 & 11538 Lund Borge Kultorvet 1 E $ Pa. 5900 Muller Th. Læssoe Nyhavn42D Ej)BylO12u Aandmaah ’ nøsinsfruwienfer. Nielsen P Th. & Son Nørrebrog. 53 A KJ $ N 5325 - Kompl. Lager af Briller. Nordisk Astro-Optik ved Johs. Musse Køb ­ magerg. 25,27 E D By. 8130 Ocularium ved Hans Jacobsen Australiensv. 25® PREISLER ’ s OPTISKE INSTITUT Indeh. G Geertsen Købmagerg. 13 E flC. 4599 & 10074 - Briller. Geodæsi. Micro. Rasmussen Herbert Norreg. 53 E $ Pa. 7050 Ringlund Hjalmar Frederiksbergg. 38 E $ By 4710 Schmidt Felix, N-Voldg. 68 E $ By 20 Schytte B E Istedg. 112 EJ |l V 7497 Thiele F A, Akts. Købmagerg. 3 E Cent. Trætte Øjne, Jørgen Lundsteen & Ole Vieth Diplom-Optikere Frederiksbergg. 5(1. Sal) E Palæ 5027 - Tr. 9-17. ValbyOptik ved KirstenPetersenToftegaards Allé 13 Valby f Vb. 1514v Aalborg: Hofman C Bispensg. 11 $ 1329 Aarhus: Aarhus Brillespecialist ved Ma ­ rius Melsen Østerg. $ 4768 Knudsen ’ s Cornelius Aarhus-FilialSønderg. 4 U 4470 Nisted J H Sønderg. 53 f) 996 Paludan D A Set. Clemens T. 15 > 944 Herning: Ø^tergaard Werner Th. V > 8 Holbæk: Holbæk Optik ved MariePetersen Algade 30 $ 1040 Horsens: Carstensen N Firma, Indehaver Sv. Aa. CarstensenGraven 8 >375 med Omstill, til Privat Bp. Næstved: Næstved Optik, Holger Due f 1296 Odense: Clausen M Norreg. 13 $ 1637 Randers: Mærsk- Andersen's C Eftf. > 137 Randers Specialoptik, Scheel Poulsen Brødreg. 20 $ 1749 Rønne: Thiele ’ s F A Udsalg ved A Nielsen & R Thomsen f) 383 Svendborg: Petersen Martin & Søn Mollerg. 5 f 537 Sønderborg: Moller Jørgen f 554 ) e -j* e: Brille-Specialisten, Vejle Optik ved H Christiansen Torveg. 8 $ 308 3141,12141 & By 8160 Filial :Bispensg. 6 Aalborg.

Kreditværn W Schimmelpfeng St.AnnæP1.26 Kl f Cent. 6180 & 6181 Kredifværn W. Schimmelpfeng. StAnnæ PI.- 26 E $ Cent: 6180*6181 Egne Kontorer og Repræsentanter paa alle civiliserede Pladser. Incasso overalt. Kun commercielle Oplysninger. Direktør Anton Brandt. Købmandstandens Oplys ninosbureau, Akts., GI. Mont 2 & 4 E M« ★ C.7190 Se foregaaende Spalte, nederst. Aal borg: Oreditrel ormforeningen for Danmark Boule ­ varden 26 $ 1679 Aarhus: Creditreformforeningen for Danmark st. Torv 8 JD 8820 & 8821 KØBMANDSTANDENS OPLYS ­ NINGSBUREAU Aarhus Afd. st. Torv 12 f 9009 Nykøbing F.: Oplysningsforeningen for Handel & Haandværk i Nykøbing F. og Omegn Klosterstr. 10 21 Odense: Creditiefoimforeningen for Danmark Ve- sterg. 33 $ 5685 Oplysnings- & Incasso-Bureauet Bona Vesterg. 72 >5878 & 7858 Oprettet af Handel og Haandværk.

Aarhus : Filtenborg I C, Akts., Ryesg. 1 fl 206&2064 O dense: Bendi x-Petersen, Hans TausensG.4A|11630 Jacobsen Chr. Vesterg. 62 $ 601 & 4601

Opvarmning. (se Varme- og Ventilationsanlæg).

Opvaskemaskiner.

København: Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 ® ffi ★ Cent. 9043 Meyer M I, Akts., Ny Toldbodg. 27$ ★ Cent. 670 - MIMA elekt. Opvaskemaskiner. Ziirsen Hans,SteenBlichers V.22 JS $ C.13044 OPVASKEMASKINEN Tiniversal

A dr esse-Oplysning.

K øbenhavn: Frelsens Hærs Eftersøgelseskontor Saxog. 8 S EJ jl C. 5906 - Eftersøgelser af forsvundne Slægtninge foret.iInd-<&Udl.

Oppresning af Klæder og Hatte.

DANSK FABRIKAT. PATENT.

København : AkcecoJ v. A Kræfting Vesterbrog. 98A EJ f Ev. 3891 Byens Hatte- & Tojpresse v. Ch. Bentsen Kultorvet 8 E $ By. 4022 Dansk Tøj- & Hattepresse v. LLarsen Kron- prinsesseg. 56 E $ Pa. 677 Garderobe-Pressen v. Holger Jørgensen Østerbrog. 87 ® $ Øb. 8528- Konfektions-Pressen ved P V Wiirtz Norre- brog. 35 EJ $ No. 3605 Kbhvns Tøj- & Hattepresse, Akts., V-Fari- magsg. 1D El JD ★ Pa. 4545 New York Press ved N G Andersen Aina- gerbrog. 9 A (S) $\ Am. 4280 Parcel-Farveriet ved Arvid Eliassen Vester- fælledv. 76 El f Ve. 3864 Perfekt-Pressen v. Chr. E Laursen, H C Ør ­ steds V. 48 El $ No. 6349 Strøgets Gentleman-Service (Mester presser selv) ved H Nalbandian Jorcks Pass. E j) Pa. 2551

■ BEDSTE EKSISTERENDE SYSTEM

Ordensbaand

København: Mørch M W & Sen ’ s Eftf. Peder SkramsG. 3 E U By214y Leverandør til Ordenskapitlet. Største Specialforretning i Norden.

Optiske Artikler en gros. Optical Articles — Articles d ’ optique — Optischo Artikel (se tillige Instrumentmagere).

Orgelbyggere. Organ Builders — Facteurs d ’ orgueg — Orgelbauer København: Busch A H & Søn, N-Fasanv. 90 IE $ Go. 4305 Frobenius Th. & Co. Lyngby Hovedg. 102 Lyngby f Lyngby 755 Hansen H F Espenhain Smedeg. 12 INI ffi N3857y Henriksen Holger N-Frihavnsg. 88 ® Æ Øb. 7006 Starup I & Søn Fælledv. 16 El f N 8846 Faget fortsættes næsto 8ide..

København: Andersson Wm. A^rhusg. 88 ® jj) 0 985 y Bech M I, Akts., Vognmagerg.2 E f ★ Cent. 4107 & 13368 - Grundlagt 1881. Brock & Michelsen Vesterg. 23, 25 E f ★ Cent. 5631 „ . T Generalrepr. for Carl Zeiss, Jena. Børgesen N & Co., Akts. Graabrødret. 16 E i C. 4588 & 4598 •

Optikere.

København: Andersen Oscar Amagerbrog. 14 [S] $ Am. 2808 Brille-Ex perten, Otto Christensen Øster ­ brog. 108 løl $ 0 5137 - Alt i Briller. Christiansen W Nørrebrog. 57 El $ N 4161x Dowo ved Wm. Offersen Købmagerg. 16 E J)Byl55

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker