kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3714

Olier, mineralske 2

Assens: Nielsen Emil & Søn D 99 EMIL

Creditreformforeningen for Danmark ,Ham- brosg. 6 E

Odense : BURCHARTH V & SØN Vesterg. 68 f 966 & 4392 Duckham Alexander & Co. Ltd. D 5651 Fulton. Olie-og Maskinforr., Akts. Nørre- vængetl8 ]j) 369 Nafta Benzin. Akts. Norreg. 47 fl 121 (2 Lin.) Pacific Oil Company, The Nørrebro54$5651 Skandinavisk Olie-Forretning, Viktor Lundsgaard Tietgens Allé 34 j) 4021 Rudkøbing: Langelands Olie- og Kemi- kalieforretningved Johannes Mørk Hansen f 17 R gnne: Rasmussen Alfred $ 941 Sk ærbæk pr. T a vlov: Nielsen G Ørum fS8 Sorø: Saloil,FSaljåmon, Frederiksberg $ DS 33 Svendborg: Svdfvens Oliekompagni ved Carl Emil Knudsen & Jens Peter Jensen Høi Havnepi. D 466 Thisted: Thisted Olieimport, M S Pedersen D216 Tgnder: BorchCarlD 44 V e jl e: Andersen Jens Norreg. 5 $1401 Pete- sen N Fr. Sønderg. 18 D 2207 & 2208 (MB) Vejle Importforretning ved Aage Gram Jeppesen Gormsg. 14 D 932 Viborg: Jacobsen Johan Set. Mikkels An ­ læg 1 l 1 455 Voj en s: Clemmesen J J D 71

NIELSEN a SØN FABRIK FOR OLIETØJ OG CUMMITØJ

ASSENS TELEGRAMADRESSE: OLIETØJFABRIKEN"

GRUNDLAGT 1080 POSTKONTO 15485 Jpeciatcéet:

ARBEJDSOLIETØJ GUMMITØJ til FISKERE , LANDMÆND, KUSKE, SLAGTERIER, SPADSEREFRAKKER.

,

Hammel: Hammel Olietøjsfabrik ved S P Jespersen ® 180 Spec.: Slagteriolietøj. S vendborg: Søtøjsfabrikken Neptun ved Bille Wiglers Torvet 7 j) 119 & 1719 Thisted : Thisted Olietøjsfabrik $ 480

2. Olietøj en gros.

København. Kjersgaard S & Co. 1. Strandstr. 20 E $ ★ Cent. 12388 (5 Linier) Codan Gummibeklædning. Møller Chr., Akts., Amalieg. 49 EJ $ C. 687 Etabiet et 1855 - Alti Olietøj.

Øster Vraa: Jydsk Oliecentral ® 66

Oplysningsbureauer.

Commercial Inquiry Agents — Renseignements com - merciaux — ’ Auskunfteien Adresse-Oplysning se i Slutningen af flotte Fag. København: Almindelig Kreditoplysning, Akts., Raadhuspl. 45 E ★ Cent. 9624 & 13624 Almindelig Kreditoplysning Akts. Raadhuspl. 45 El

Olierensning.

TLF.* CENT. 7190

København: Barrit Company, The, ved Aage Barrit Holmbladsg. 95 [SID Am. 1368 & Am. 3755 Klarol, Akts., Søborg Hovedg. 31 Søborg ffi Sob. 1212 Vej le : Sydjydsk Refinoil, Akts. EDghavev. 9^64

Tlf. ★ Cent 9624 & 13624 Soliditets-Oplysninger saavel Forretninger som Privatpersoner. Overalt I Ind- og Udland.

AKTS

Olietøj. Oilskin Clothing — Vétements cirés — Oltuch

1. Olietøjsfabrikker. 2. Olietoj en gros. 1. Olietøjs fa brikker.

Creditreformforeningen for Danmark Ham- brosg.6 E $ ★ Cent. 7241 Se næste Spalte, øverst. Dansk Oplysnings- og Incassobureau, Akts., Farverg. 15 E f ★ C. 7841 & 6217 Dantk Revisions Selskab, Akts., Frederiks- bergg. 21 K $ C. 12994 & Palæ 3614 EXPORTERS INFORMATION SER ­ VICE, Akts. (J he Maritime Agency Ltd.) Amalieg. 35 K f C. 14450 & 1504 Stats $548 Forenede Oplysningsbureauer De, Vandkun ­ sten 12 E f ★ & 7192. 9353 & 10745 Konto-Oplysningen A/S Stormg. 16 E $ C. 13164 & 13255 Konto-Oplysningen A /s Stormgade 16 Kobenhavn K. Tlf. Cent. 13164 & 13255 Jurid. Afd. L. R.Sagf. T Mollebup Tlf. Palæ 1807

GAMMEL MØNT 2-4

København: Forenede Olietøjsfabriker, De, Akts., Olskind & Standard Øresundsv. 144 [S] D ★ Am. 3230 DE FORENEDE OLIETØJSFABRIKER */» OLSKTHD STH12DHRD 1^ KL OLIETØJ KULØRTE TRANSPARENTE OLIEFRAKKER FOR DAMER, HERRER OG ØØRN. Viking Rubber Company Kollegiev. 4 Char ­ in lottl. D Ordr. 6062 - Gummitøj til Fiskere, Landmænd og Slagterier.

OPLYSNINGS- INKASSOBUREAU

'caz ARKIVET GRUNDLAGT 1870. afdelingskontor • AARHUS tlf . 9009

REPRÆSENTERET OVERALT I DANMARK OG UDLANDET.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker