kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3712

Oliemøller

Dansk-Engelsk Benzin& Petroleums Co.,Akts., Shell-Huset Kampmannsg.2, 4 EJD-fcCent. 9838 (M B)

Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. Annæ PI. 13 OS D ★ C. 2890 Lager i Frihavnen C. 9462 Telegramadr. „Petroleum" Agenturer i 46 Byer. Jansen Brødr. st. Kongensg. 55 E f ★ C. 4890 Telegramadr. „Benzinjansen" Brødr. Jansen St. Kongensg. 55 Tlf. ★ Cent. 4890 København K.

København (Fortsættelse): DANSKE OLIEMØLLER OG SÆBE ­ FABRIKKER, Akts., Lyngbyv. 11 ® D ★ C. 8612 Stats $ 555 KjobenhavnsOliefabrik, Akts., Vesterg.l3E D Cent. 8604 & 14921 Telegramadr. „Palmeolie*. Aalborg: Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Badehusv. 12 $ 224 & 5924 Afd. Aalborg Oliemølle. Aarhus: AARHUS OLIEFABRIK, Akts. D (5000, Stats $ 11 & 30 Telegramadr. „Palmf abrik “ . Etabi. 1871. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Silkeborgv.22$ 2416&2417 - Aarhus Afd. Møller ’ 8 H C Sæbefabrik og Oliemølle, Akts. Fred* riksg.53 f 9800 Akts. H C MØLLER 5

DESTILLATION og RAFFINERING af SPECIAL SMØREOLIER til ethvert formaal .

OLSEN ALFRED & Co., Akts., Kvæsthusg. 3 ED ★ C.5021 Stats f)98&198 (MB)

DEN DANSKE KVALITETSOLIE

Sæbefabrik og Oliemølle Frederlksg. 53 Aarhus Telt 9800 Etableret 18^9. Telegramadr. „Mollers Sæbefabrik". Specialitet: Linolie og Fernis.

Skandinavisk- Amerikansk Petroleums Akts. St. Annæ PI. 13 E D ★ C. 2890 (M B)

TANKANLÆG „PRØVESTENEN** Dansk Motmolie Raifinaderi ved A Munch Knudsen Falkoner Allé 118 [E £} No 8843 Dansk Oliecentral v. P Chr. Andersen, Sø ­ borg Hovedg. 14 A Søborg JJ Søb. 19 Dansk Olieindustri ved II Koefoed-Johnsen Holsteinsg. 68 [ø] D Cent. 14043 Dansk Oliekompagni, Akts . Prinscs c eg.26E Dansk Smøreolie, Akts., (Excelsior Oliekom ­ pagniet, Akts.) Lyneborgg. 9 (SjJ)Am.7588 Postkonto 4071 - telegramadr. „ Olieim'p. ” Danske Petroleums-Aktieselskab. Det, St. Annæ PI. 13 E f ★ Cent. 2890 (M B) Telegramadr. „Petroleum*. Agenturer i 46 Byer. Duckham Alexander & Co., Ltd., Østerbrog. 33 |ø] D Øh. 1036 u

Esbjerg: Jydsk Petroleums-Kompagni, Akts. Hjer- tingg. 5 D 1810,1830 & 1850 Ka lu ndbor g : Hageinann Petersen J, Akts. $ 607 & 850 Odense: Nielsen P C & Kemp $ 85 (5 Lin.)

Frede ricia: Loehr ’ s (.1 Fabriker (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker,Akts.) £1 96 &596 Odense: Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts., Nøi rebro 47 $ 67 Afd. Odense Oliemølle.

2. Smøreolier.

Køb enhavn: Adcol, Østerbrog. 33 O jl Øb. 1036u Se Annoncen under Alexander Duckham & Co., Ltd. Andersen Georg & Co. Grønningen 1 E ® ★ C. 6817 & 15643 (MB) Andersen Lauritz & Co. Cort Adelers G.10E D Cent. 1501 & 6435 Angelo Erik S Østi rg 53 E D C. 680 & 5180 Ernst Schliemann ’ s Oelwerke. Arno Oil Company af 1935, The, Akts., Amagei torv 29 E D C. b796 Baess A & Komp.N - Frihavnsg. 24 [øl ® ★ Cent. 5893 (M B) Barrit Company, The, ved Aage Barrit ITolm- bladsg. 95 [s. p Am. 13* 8 & Am 3755(MB) The Barrit Company Holmbladsg. 95 Tlf. Am. 1368 & 3755 Telegramadr. „Barritco “ Import - Eksport Raffination. Berg Erik, N-Fasanv. 228 E D Tg« 2806, Tg. 3322 & Tg. 773 (MB) Bjarnø W & Co. Vesterhrog. 88 E D C. 4861 Brodersen F E & Co. Amager Boulevard 129 [S] D C. 14060 & Am 610 (M B) Cohn MB Toldbodv. 22 E D ★ C. 1403 (MB) Fiske ’ s Motorolier og Fedt.

Oliepumper.

K øbenhavn : Kbhvns Sprøjtefabrik ved Brødr. Jappe, Fred. d. 7. G. 20 E ® Cent. 3043

Olier, mineralske. Minoral Oils — Huiles minéralos. — Mineraldie 1. Brændselsolier. 2. Smøreolier. (MB) betyder Medlem af Mineralolie- Brancheforeningen. 1. Brænds^I g olier. København: Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels- forr., Akts., V-Boulevard 43 lYl | ★ C.6068 Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co., Akts., Shell-Huset Kampinannsg. 2,4 ED ★ Cent 9838

Dahistrøm Jobs. W (Olieraffinaderiet) Ny Vesterg. 18 CQ $ ★ Sent. 6927

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker