kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3710

Mørtel

Holstebro: Holstebro Nattevagt DFVS. H ornbæk: Hornbæk Nattevagt DFVS. Horsens: Horsens Nattevagt DFVS. Hørsho lm: Hørsholm-RungstedNatte ­ vagt DFVS. K alu n dbor g: Kalundborg Nattevagt DFVS. Kolding: Kolding NattevagtDFVS. Laasbyhus tf 1808 Korsø r: Korsør Nattevagt DFVS. Køge: Kø ge Nattevagt DFVS. Maribo: Maribo Nattevagt DFVS. Middelfart: Middelfart Nattevagt DFVS. Nakskov : NakskovNattevagtDFVS. Nyborg: Nyborg NattevagtDFVS. Nykøbing F.: Nykøbing F. Nattevagt DFVS. Næstved: NæstvedNattevagtDFVS.tf892 Nørresundby: Nørresundby Nattevagt DFVS. Odense: Odense Nattevagt DFVS. Vægtergaarden, Albanitorv tf 2260 Randers: Randers Nattevagt DFVS. K oskil d e: Roskilde Nattevagt DFVS. Kildehusv. R ø^n n e: Rønne Nattevagt DFVS. Silkebor g: Silkeborg Nattevagt DFVS. S kand erborg: Skanderborg Nattevagt DFVS. Sk ive: skiveNattevagtDFVS. Slagelse: Slagelse NattevagtDFVS. Sorø: So rø Nattevagt DFVS. Struer: Struer Nattevagt DFVS. Svend borg: Svendborg Nattevagt DFVS. Set. Jørgens V. 1 Sønderborg: Sønderborg Nattevagt DFVS. Thisted: Thisted Nattevagt DFVS. V_a r d ej: Varde Nattevagt DFVS. ^ e J l e: Vej le Nattevagt DFVS. Stampesv., Mølholm Vibor g: Viborg Nattevagt DFVS. Jern- baneg. 10

Frederikssund: Frederikssund Mørtel ­ værk, Sten- & Grus-Compag-ni ved Chri­ stian Hansen & Ejler Larsen tf 212 Gadevang pr. Hillerød: j ensen Val- . demar tf H 659 Hasseris pr. Aa l borg: Hasseris Mør ­ telfabrik, Chr. S Theil tf Skalborg 34 Hjallese: EgholmE & Co. tf Dalum 166 H o i sens: Horsens Mørtelfabrik Havnen tf 1430 Kalundborg: Gisselore Mørtelværk & Cementvarefabrik, Jul. Jensen, Gisseløre tfK 352 Kirke Værløse pr. Værløse: Lunds- gaards Grusgrav & Mørtelværk ved Otto Rasmussen & Co. tf KV 65 & 62 K olding: Kolding Mørtelværk v. Brødr. Clausen Dal byg. il tf 1869 Langeskov: Langeskov Mørtelværk, Akts. tf 123 Næstved: Næstved Tømmerhandel tf 1478 (3 Lin.) Præstøve jens Mørtelværk, Akts, tf 1356 Nørresundby : Lindholm Mørtelfabrik A Larsen tf 4243 Odense: Frederiksbroens Kalkværk, Akts. Nyborgv. 18 tf 219 Jørgensen Hans & Søn (Indeh. H Hansen) Pjentedamsg. 49 tf 683 (2 Lin). Skalborg . Skalborg Mørtelfabrik, Jens Thorsen tf 32 V e .j 1 e: Vejle Mørtelfabrik, Akts. Havnen tf 568

Nagler. (se Nitter).

Nattevagt. Watchmen — Garde de nuit — Wach- und Schliess- Gesellschaften København: Forenede Vagtselskaber, De, Akts., Vægter ­ e-a arden Axelt. k [V] fl Cent. 891

IDe jforenebe Vagtselskaber $otoct>!ontor : SSægtergaarben, 91jeltort> 6

(Centralstationer for : Sfællanb, £ollanb-£ialster og 23ornl)olm :

garimagsocf 33, Stæfføeb Slf. 892

Storbffællanb : QJernstorffsoej 67 Gellerup ISlI. -Gjclrup 3790 fra Qlpril 1940 „Uaegtergaarbcn", £rjngbrjoejcn fjrjcn: Pægtergaarben Sllbanitorv. Gtf. 2260 ©gbjrjllanb : „£aasbgbus" -Rolbt'ng, ®If. 1808 OKibtlgllanb : ©ønbergabe 1 25, Olar^us, ®f. 2590 Størrefrjllanb: Ueflerbro 44. Qlalborg, ®If. 4838 Qllbam'gabe, Obcnse

Møttrlkker. (se : Bolte og Møttrikker; Skruer).

Naadlere.

København: Andersen E Florsg. 7 El tf N 7901 Drewøs R Kapelv. 56 OSI Larsens Chr.Eftf. v. OttoPetersenGrønneg. 35 E tf By l?40y Sverdlin S Slotsg. 22 El tf N 1137y Warenbron J Blaagaardsg. 36F EJ tf N 3967

Storbens florfle

ORcblcm af

©anff

Uagtfelffab

Slrbefbs-

(MU

400

gioer-

2funE-

forening.

Tand, anno igoj

tlonærer.

Naturaliehandlere. Naturalists — Naturalistes — Naturalien

København: Kauerauf Frantz Gothersg. 89 E tf By2797v Udstopning af Fugle & Dyr. Fredericia: Windeballe CNPrinsesseg.89 tf 718 Herning : Hansen Hans P Konservator tf 335 Nykøbing I 1 .: Nielsen O Fredensg. 11 tf 665x

Naalemagere. Wire Workers — Aiguilliers — Nadler (se tillige Metaltraadvarefabr.).

Aabenraa: Aabenraa NattevagtDFVS. Aalborg: Aalborg Dørbevogtning, O F Kristensen Kastetv. 11 tf 1850 Aalborg Nattevagt DFVS. Vesterbro 44 Aarhus: Aarhus Nattevagt DFVS. Sen- derg. I B Assens: Assens Nattevagt DFVS. Esbjerg: Esbjerg Nattevagt DFVS. Jerne v. 9 Faab org: Faaborg Nattevagt DFVS. Fredericia: Fredericia Nattevagt DFVS. Frederikshavn: Frederikshavn Nattevagt DFVS. Gilleleje: GillelejeNattevagt DFVS. Glostrup: Glostrup Nattevagt DFVS. Grenaa: GrenaaNattevagtDFVS. Hadersle v: Haderslev Nattevagt DFVS. Jomfrustien 16 Helsingør: Helsingør Nattevagt DFVS. Steng. 52 Herning: Herning Nattevagt DFVS. Hillerød: Hillerød NattevagtDFVS. Hjør ring: Hjørring NattevagtDFVS. Holbæk: Holbæk Nattevagt DFVS. / Jernbanev. 12

København: Aarup & Co Dortheav. 39[ nv ] tf Tg. 1100 Andersen & Hansen Thorsg. 121 EJ tf Ta. 6268 Se u Indhegn , og Indhegningsmateriale. Bl anck Vilhelm de Ryesg. 41 [ø] tf N 4840 v Dederding Emil Baldersg. 8 El tf C. 5603 Kliem J W, St. Peders Str. 41 E tf By 2755 Sikkerhedsgitter til Vinduer. Kbhvns Metaltraad vare fabrik og Fortinneri M Siegler ’ s Eftf. Kompagnistr. 9 E tf By 8669 SCHARFFE ’ S J H EFTF., JSKaae Vimmelskaftet 41 E tf By 1718 & Byl713 Grundlagt 1862. Selvico ved Johs. E Selvig Larsbjørnsstr. 9B E tf By 7503 Aalborg : Dansk Naaleindustri ved Kaj Bindslev Kattesundet 14 tf 849 Sørensen Jens Kastetv. 21 tf 6941 Aarhus: Christensen ’ s Fr. Eftf., A Moller Klostertorv 10 tf 2277 Slagelse: Ohmeyer ’ s FEftf., J J Hansen Absalonsg. tf 646

Nautiske Instrumenter.

Kø benh avn: Andersson A&O Sørensen, Niels Juels G. 11 E tf By 3424- Spec: Rep. af Indikatorer. Hallgren C M st. Regneg. 2 E tf By 1973 Knudsen Cornelius Domus optica Køb- magerg. 15 Etf Cent. 11538 - Generalrepr. forKelvin, Bottomley & Baird, Glasgow. WEILBACH EINAR & Co., NyTold- bodg.ll E tf C. 13061 Weilbach Iver C & Co. (Sølver & Svarrer) Amalieg.30 E tf C. 1027 & 5627

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker