kraks vejviser 1940 handelskalender

Mønstre Skandinavisk Modeforlag, B T ’ s Boghandel Raadhuspl. 55 El j C. 14719 Skandinavisk Modeforlag B. T. ’ s Boghandel Raadhuspladsen 55 — Tlf. Cent. 14719 Alle Journaler og Mønstre. Standard Monsterforr. København, Akts., Viminelskaftet 45 Kl jl ★ Cent. 1340 Aalborg: Standard Mønsterforretning Boulevarden 14 j 1658 Aarh us: Standard Monster forretning Sonderg. 66,68 jl 1409 Fred ericia: standard Monsterforretning ved Kai Harpøth Gothersg. 11 j51 Horsens: Standard Mønsterforretning Sønderg. 39 jl 1466 Slagelse: Standard Mønsterforretning ved R Gatzwiller Rasmussen Roseng.2 j94

VII — 3709 Næstved: j ensen -P Chr. & Søn j 372 Odense: Odense Møllestensfabrik Ru- gaardsv. 26 jl 459 Pjedsted: Kværnfabriken Konning ved Fnmodt Konning jl 60 Randers: Møllestensfabrikken „Engsko", Akts, j 61

Fag-Register for Danmark Tørring: HansenE $ 98 Uliborg: Svingeltoft P V e l eu : Overgaard Ingvar j) 96 Vejle: Winther J Jagtv. 16 jl 467 Vester Aaby : Petersen M P jl Vester Skerninge 61 V ildbjærg: DamgaardP C jl 100 Vinderu p Jensen Gustav K jl 89 Vin dum pr. Bjerringbro: Mehlsen P jl B 66 x Vodskov: Andreasen J L j) 34 U 1 bøl le: Petersen Hans jl Vester Skerninge 138 Slagelse: Trælasthandelen Silvan, Akts. jl 1757 ' Største Lager af prima Møllevingetræ. Svendborg: Baagøe & Riber Mollerg.36 jl 9 &69 V ej le: Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri jl 229& 1259 Se under Maskiner 2. Årti kier til Moll e b y g n i n g . Møllesten. Millstones — Meules il moulin — Muhlsteine København: Kbhvns Mollestensfabrik og Møllebyggeri, Ferd. Jensen ’ s Enke, N Nielsen & Co., A/S Rentemesterv. 23 I nv I jl Cent. 734 & 10734 Aarhus: BnrggaardThorvald Emil Brend- strupv. jl 2074 Kolding: Dansk Kunst-Møllestens Fabrik, Laurids Jepsen Strandinollev. jl 504

’ K ” ENGSKO">

STRØM MEN RANDERS telegramadresse , .ENGSKO ” POSTKONTO 35282 V QcLdSfdJoTi k fon 5ELVUDLUFTENDE OG MASSIVE Isu KLASSES KUNST ­ MØLLESTEN FOR ETHVERT FORMAAL ♦ Paalæ^ning paa gam ­ le Møllesten op5kal sten udføres.

TLF.

5 p

Mønstreindregistrering. Designs & Trade Marks Registering - Enregistre- ment de dessins — Muster-Registrierung (se tillige Patentbureauer). Københa vn: Jensen ’ sMagnusEftf.Vandkunsten5jC15849

...... — HOIESTE UOMA.RKEISE PAA lANDSUOSTUUNGEN I AARHUS 1909

FORLANG TILBUD.

Møntnlng. (se Mønten i Afd. V Real-Register foran i dette Bind).

j'

Mørtel.

København: FAXE KALKBRUD, Akts., Fredh. Kan. 16 Kl jl* Cent. 9123 Hvidovre Mørtelværk v. Chr Fromming Lodsv. Hvidovre Valby j Hv. 500 Kalk- & Mørtelværkf rne, Akts., Havneg. 17 ^.K) jl C. 2103 & 2903 Kalk- & 1 Mørte I værkerne A/s TLF. CENT. 2103 i 2903. Mørtel, Hvidtekalk, ■ Byggematerialer. 4| Kbhvns Mørtelværker, Akts., Vandkunsten 8 Kl jl ( font. 9275 & 4975 Kjøbenhavns Mørtelværker Akts. Vandkunsten 8 Kl Tlf. Cent. 9275 & 4975 Østre Værk Kalkbrænderihavnen Tf. Cent. 9427 & Ryvang 120 Søndre Værk Sydhavnen Tlf. C. 10807 & Ev. 5319 Nordre Værk Bagsværdvej. Tlf. Lyngby 1092 Nordre Birks Mørtelværk ved E Svendsen & O P Jensen Gammelmosev. 46 Gjentofte j Ge. 254« Røder Brødr. Triumfv. 73 Lyngby j. Bag ­ sværd 141 Aarhus: Aarhus Mørtel Compagni, Akts. Havneg. 24.26 jl 2018 & 2820 Frederici a: Fredericia Mørtelfabrik v. S P Sørensen Daleg. 64 jl 933

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Staa pr. Vester Hassing: Staa Møllestens- & Kværnefabrik, Chr. Jen ­ sen j) VH45 Tarm: Sønderby H & Co. jl 16 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. ^ ari * e: Korsholms Fabrikker ved P K N Korsholm jl 59

Møltabletter og andre Midler mod Mol.

København: Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 fNvl ffi C. 1372 t ? ,e. r r

Mønstre. (se tillige Modejournaler).

København: Mønster Tidende (Carl Allers Etabi. A/S.) Vigerslev Al ’ é 18 ' alby jl ★ C. 950 Postgiro Konto Nr. 363. Mønster Tidendes Service Afdeling Amagert. 14 o- G. Kl jl C. 13150 9 -17.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker