kraks vejviser 1940 handelskalender

Møller

Fag-Register for Danmark

Vil — 3708

Tinglev: Tinglev Mølle, Akts. $ 4135 Tølløse: Tølløse Stationsmølle, H P Hansen $ 151 Tønder: Bachmann Brødr. $ 15 & 131 Tør ri ug: Tørring Mølle, Hans Madsen $75 Ulfborg: Ulfborg Mølle, Sylvester Thor- stenson $ 120 Vamdrup: Vamdrup Motormølle, J Aakjær $ 210 Varde: Phønix-Møllen, M Busk $ 288 Vejle- ’ Grejsdal Valsemølle, Severin Jen ­ sen $ 348 Vejle Vindmølle, J P Brems Møllebakken $915 Vi borg: Vestermark Mølle, L Lauersen 11380 Vinderup: Vinderup Mølle, N Jensen 14 Vojens: Huusmann Alfred 1 60 V r a a : Motormøllen,NielsChristensen 1 77 Ær øskøb ing : Bymøllen, Alb. Clausen 195 Ølgod: Nymøllen,H C Thyregod 1115& 120 Møllerimaskiner og -anlæg. Mill Machines & Plants — Machines pour et instal ­ lation de moulins — Miillereimaschinen und Muhlenbau Artikler til Møllebygning se i Slutningen af dette Fag. København: Anlæg af Vind- & Dampmøller, Silo- & Foderblandingsanlæg, Chem. Fabriker, Transmissioner etc. Damas Dansk Møllemaskinaktieselskab Rentemesterv. 23 E3 $ Cent. 734 & 10734 Olsen Ernst Jagtv. 179 [ø] $ Ryv. 2175 Ingeniør Ernst Olsen Jagtvej 179, København 0. TIL Ryvang 2175 - Telegramadr. „Miagea 4 * „NIIAG “ MUhlenbau u. Industrie A. G. Aakirkéby: Hansen Otto $ 195 A al borg: Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts. $ 6696 (3 Lin.) -T DakrnL ^MØLLERIMASKINER Sørensen A Møllebygger Aagade 22 $ 1649 Aarhus: Borggaard ’ s Thorvald Emil Mølle ­ byggen Brendstrupv. $ 2074 Dakmi, Akts. Kystv. 27 $ 4646 Arden: Sørensen EMøllebygger $ 6 Avn bøl; Jorgensen Peter $ 28 Bolderslev: Walsted Thorvald $ 4552 Bolle pr. Rørholt: Christensen Chr. P $ R 15 Boltinggaard Skov pr. R inge: Hansen P $ R 137 Christoffersen's P N Eftf., O Hansen Ølundsg. 5 El 1 Ta. 40 & Be. 1882 En Fortegnelse over ca. 1200 Møller paa Lan ­ det tilsendos Vejviserens Købere, naar en af dø paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vej ­ viserens Kontor, Nytorv 17, København K.

Borup pr. Knebel : Ravn M $ Helgenæs 55 Brandelev: Jensen Otto $ Næstelsø 68 Bi^edstrup: Berthelsen Th. $ 118 Bækmarks hro: Iversen Iver $ 63 Dyrehaven pr. Nyborg: Hansen Niels Julius $N 952 Eget pr. Karleby: Johnsen Lars $K37x ^ rs ^ ev: Johansen Chr. $ Øster Jølby 21 Fredensborg: Jensen J P $ 28 Galleh us pr. Al øgel tønder: Petersen Bernhard $ M 62u Godthaab Alølle pr. Jyderup: Christensen H É $ Snertinge 86y Gørding: Thorsted Chr. $ 50 Gø rlev S.: Christensen Max $ 103 Hadsund: ThomsenN $ 134 R em : Christensen Anton $ 9 Hillerslev: Nielsen N Chr. $ 17 Holbæk: Hansen August Villakvarteret 109 $233 Ingstrup: Jorgensen Jørgen $ 9 R arise: Christoffersen Bertram $ 149 Klokkerholm: Clausen Chr. $ 26 Kolding: Dansk Kunst-Alollestens Fabrik, Laurids Jepsen JP 504 Sigteflor. Se endv. under Møllesten. Krarup pr. Es pe: Rasmussen C $ Kværndrup 138 Køge : Brandt J$ 250 Lumby Torp pr. Beldringe: Jørgensen Lars $ Lunde 13 Løsning: Petersen Joh. $ 107 Maabjærg pr. Holstebro: Mortensen Al &Sonner $ H 152 Nykøbing F. : Madsen Hans .Jernbaneg. 48 $ 762 Nørkær Mølle pr. Asaa: j enS en Peder Nør re Alsl ev: Boding R $ 49 Nørre Asmindrup: Hansen C P $ A 54 Nørre Broby: Kongstad H $ Brobyværk 66 Odense: Dreier M Victoria#. 10 $ 3235 Hansen Johs. Møllebygger Østerbæksv. 71 $7977 Juul Hansen J Aaløkke Allé 19 $7020 Randers: Madsen JA, Maskinfabrik & Møllebyggeri ® 298 Fabrikation af alle Slags Mølleri ­ maskiner. Afopritsen R, Soren Aløllers G. 34 $ 2492 Petersen Ingvard Aføllestensv.12,Strømmen f 1295 Ringe: Marcussen AIAlollebygger $ 286 Roskilde: Andersen R Ringstedg. 56 $449 Roslev: Gj 0 rtz Ingvard $ 24 Sall: Jensen J P $ 6

Lemvig: JensenChr. f 293 Lunderskov : Lunderskov Stationsmølle $ 42 Løgum kl oster : Vandmøllen, Svend Niel ­ sen D 90 Marstal: Hansen H R $ 98 Mikkelsen A L, Klavsensskov $ M 103 Nakskov: FrederiksenChr.,Færgelandet fN 743y Neksø: Mogensen Anton $ 14 Nymølle, Jens Kofoed $ 13 N i he: Nibe Mølle, A C Petersen $ 120 N ord borg: K i yhn c f 36 Nykøbing M.: Dueholm Mølle, PKr.Poul ­ sen $ 172 Nørre Mølle, E Johansen $ 526 Nykøbing S.: Grønnehave-Mølle, A Rasmussen $ 52 Nysted: ø s tre Mølle,AlbertNielsen$1082 Nørre Aaby: ib se n R & Sønner, Akts. 1'31 Nørresundby: Lindholm Mølle f 1159 Odder: Jensen R Johs. $ 268 — Odder Vand- og Dampmølle $ 175 Rih«: Ribe Stampemølle ved G Husted ( hristensen f 20 & 320 Ribe Ydermølle, P Hiibschmann $ 38 Ringsted: Ringsted Mølle $ 133 Roskilde: Stormøllen, C C Hansen Ring- stedv. 20 $ 399 Rudkøbing: Rudkøbing Bymølle, Carl Henrichsen $ 317 Ry: Petersen Søren $ 20 Rødby: p 0 dby Mølle ved Alfr. Munch Claus n $ 1115 Røde Kr o: Jacobsen Niels $ 34 Rødkærsbro: Højbjærg Mølle, PJ Møller 1'79 Rønne: Frydenlund Mølle,OVMunck 1879 Kastelsmøllen, K H Kjær $112 Samsø: Hansen Hans, Høtofte pr. Pille- maik 1 Tranebjærg 189 — Hansen Ole, Toruppr.Tranebjærg $Tr312 — Kalledsoe H.Bruudby pr.Tranebiærgr $T269h — Kjær Emil, Langemark pr. Tranebjærg $T3K7b — Mads 1 n Peter, Silsinggaai de pr. Pillemark STranehjærg 212b — Petersen R Peter, rundby $ Tran ehjærg 219b — Rasmussen R, Kolby 1 Tranebjærg 323 Silkeborg : Kristensen Severin 1 89 Skanderborg: Skanderborg Motormølle, Akts. 1 463 Skern : Skem Mølle,Em. Villadsen 121 Skærbæk: Skærbæk Mølle, Johannes Mar- tinsen $ 46 Slagelse: BredegadesMølle, Chr. Jensen Strandv. 28 1 637 Slangerup; Smith SF $25 Store Heddinge: Bjælkerup Mølle, Chr. Nielsen, Bjælkerup $ SH 167 Stevns Mølle, Niels P Sørensen $ 267 Svaneke : Svanemøllen,HVChristensen $151 Svendborg : Christiansmøllen, RMRas ­ mussen Porthusv. 7 $ 328 Graae ’ s Mølle, C L Clausen Graaesv. $ 608 Nederste Mølle, M Nielsen Ørkildsg. 61 1 99'^ Turø Mølle, Odgaard & Hansen,TurofT 47 Vestergades Mølle, A Petersen Vesterg. 117 $129 Øverste Ørkild Mølle, Niels PPetersen Ny ­ borg v. 23 $ 205 Søn d er bor g: Berthelsen Thomas $134 Taastrup: CatrinehaabsMølle, A Balling Petersen $ 125 Willumsen H E $ 375 Willumsen J P $ 169 & 469 Tbisted; y ørre Mølle, M K Madsen $ 543 W in thers Møllev. J Yde Langgaard jj)214

Skals: Jensen A Nørgaard $ 10 Slagelse: Nielsen S Smedeg. 1 $ 1056 Slangerup: Petersen Lavrits $ 95

Starup pr. Haderslev: Andersen A W $ H 564v

Stokkemarke : Jorgensen Viggo $ 18 Sundsøre pr. Jebjerg: Larsen Peder $ Tise 6 Svendborg: Kristensen Jacob Nyborgv. 24 $ 1325 T a r Dl • Hansen Poul $ 73 Thiste d : p ou i se n Jens $ 334 Tommerup: Hansen Lauritz $ 35 Tornb y: j enspn Kristian $ 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker