kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3704 2. Møbelfabrikker. (se tillige: Borde; Stole).

Møbler 1 Skodborg J.: Nørgaard Heinrich $ 55 Skovlund pr. Melby Midtj: Skov lund Møbelmagasin & Maskinsnedkeri, C M Nielsen $ S 5 Slagelse: Hansen Chr. Løveg. 16$ 1219 Larsen Charles Løveg. 15 $ 1383 Lauridsen ’ s K Møbellager,Akts. Stenstueg. 7 $41 Møbelkælderen ved M Johnsen Gammel ­ torv 5 $ 932 Slagelse Møbelhus ved H P Nielsen & Søn Slotsg. 8 $ 181 Sned sted: Larsen J $ 46 S o r ø : w estergren Alf i ed $ 744 S te g e: Christensen A $4020 Hansen Herman $ 4041 Stenlille: Hansen E J $ 113 Stenløse: Petersen Johan $24 Stenstru p: Larsen Erland $ 108 Store Hed din ge: Petersen ’ s Godtfred H Eftf., Indeh. H Høpner Petersen $ 57 Stubbekøbing: Hansen Hans $ 1101 Hansen Søren & Henrik Pedersen $ 1146 Svendborg: Lund Peder Gerritsg.40$229 Møller Carl Th. & Co. Møllerg. 29 $ 903 &1903 Pedersen ’ s Jobs. Møbelsnedkeri $ 297 Svendborg Møbellager ved C Rasmussen Mollerg. 52 $ 292 Sæby- Hyttel II M $ 166 Sæby Møbelmag.,Christensen&Sønner$149 Sønderborg: Central-Møbellager, H M Johannsen $ 924 Iversen P $ 993 Larsen Lauritz $ 385 Møbel-Experten, M Vollhaase $1144 Sønderboig Møbelmagasin, Indeh.Christian Holdt $ 883 Sønd er Næraapr. Aarslev: Jørgen ­ sen K P & Søn $ Aa 115 Tengsle mar.k pr. Nykøbing S.: Qj sen A C $ Højby 107 Thisted: Hvass L S $ 184 — Knudsen An ­ ders Frøkjær $ 467 — Lykke N $ 648 .Tinglev: Lange S $ 4129 Tistru p: Christensen H C $ 1 Toftlund: Lausten M P $ 101 Tender: Odefey H $ 343 - Outzen Hans H $ 81 - Stahlberg H F $ 373 Tørring: Pedersen J Chr. $ 92 Vadum: Bech H $ 24 V e J Christensen A Nørretorv$ 536 Knudsen K Nørreg. 27 $ 390 Møbelgaarden ved E Petersen Skovg. 4 Møbelpakhuset ved Vedel & Laugesen Borgvoldg. 6 $ 1051 Nielsen Elius Vedelsg. 107 $ 935 Petersen Tage VedAnlæget 6 $2300(2Lin.) Schmidt ’ s H Møbeletablisst ment Grønneg. 12 $ 271 Montering af Boliger i alle Træsorter og Stilarter efter originale Tegninger. Åltid det nyeste for alle Hjem. Vejle Møbel-Central, Heine Ib Dæmningen 27 $ 285 Vem b: Villumsen Verner $88 Viborg : Clausen Dagmar Hjultorvet 4 $ 1434 Marthinsen Holger & Søn st.Sct.Mathias G. $ 339 N edergaard Niels Christian Gravene 28 $972 NieLen Marius Vesterg. 18 $ 809 Schiitt Karl Vesterg. 10 $ .'04 Videbæk: Christensen P $ 31 Vin derslev pr. Kellerup: Vestergaard S $ V 9 ^ raa: Vraa Møbel- & Ligkiste-Magasin, Gottlieb Jordansen $ 44 Ø rated: Torst-Jensen R $ 8

Aabenraa: Riis-Anto usen M Møbelfabr. $ 304 A aj)y høj: Aabyhoj Møbelfabrik, Th. Juul $ 545 Aabyhøj Polstermøbelfabrik, Brødr. Ernst $ 169 Møbelfabrikken Sirius ved Reinholdt Peter ­ sen $ Aaihus 4t>03 Simonsen Niels $ 319 Aalborg: Pedersen & Knap Vesteraa 13 $ 6277 Aalestrup: Jakobsen Sidelmann $ 125 Specialitet : Hvide & polerede Soveværelser. Jensen C M $ 83 Lauritsen P & Son ’ s Møbelfabrik $ 82 Aarhus: Aarhus Polstrermobel-Fabrik ved Jul. V Jensen & J C Madsen Grønneg. 80 $ 3190 Andersen A M Vesterbrog. 26 $ 3969 Andkjær-Iversen C Norsg. 1 $ 1434 Berg & Nielsen ’ s Polstermøbelfabrik Wil- stersg. 10 $ 3728 Birk ’ s Polster møbel fabrik Grønneg. 48 $ 2329 Bordum & Nielsen Grønneg 77 $ 8191 Polerede Herrev. & kombinerede Stuer. Christensen H Frederiks Allé 140 $2949 & Risskov 9150 Dammand M & Co., Akts. Fredeiiksg.45,47 $ 2371 Dragsbæk J Tordenskjoldsg. 25 $ 4983 Frandsen P Møller & Oo. Nørreg. 18,20 $ 4462 Frank C, Akts. Nørreport 22 $ 2912 & 3312 Altid sidste Nyheder i pol. Dagligstuer. Hansen & Olsen CPto Ruds G. 100 $ 5983 Hundrup & Baadsgaard Studsg. 15 $ 8904 Husted & Jensen Mejlg. 53 $ 85(13 Jacobsen AThomasen ’ s Møbelfabrik Mejlg. 35 $ 592 Jensen J C AMøensg. 8 $ 4631 Jensen Viggo Nørreport 31 $ 10186 Jeppesen & Carlsen Olufsg. 2 $ 7534 Jydske Møbelfabrikker, De, Akts. Mejlg. 35-39 $ 431 Kristensen Mej ner Gebauersg. $ 6732 Laursen A Mikael Set. Pauls Kirkepi. 9 $ 7852 - Spec.: Møbler i gamle Stilarter. Madsen A P Christiansg. 25 $ 3158 Stole-'Og Møbelfabrik. Minet ’ s og Elikofer ’ s Stole- og Møbelfabrik Tunøg. 1 E $ 4399 Møbelfabriken Ajo ved Albert Jensen & Olsen Mejlg. 18 $ 4924 Møbelfabrikken Aros,Akts.Mejlg 53$ 1549 Møbelfabrikken Gorm v. Chr. Sø ­ rensen, Otto Ruds G. 98,100 £ 3471 Møbelfabrikken Orion ved A Chr. Andersen Gronneg.77 $ 1414 Møller ’ « JL Møbelfabrik Akts. Sjællandsg. 82 $ 1551 PoleredeSoveværelser & Spisestuer. Nielsen ’ s Jens Møbelfabrik, R Guldmann Nielsen Grønneg. 77 $ 1314 Spec.: Dagligstuer og Borde i Birk. Nielsen Søren & Co. Møensg. 8 $ 4588

København: Berthold A Halmtorvsg. 40 [v] $ Eva 3149 Brondberg-Jøi gensen J Vesterbrog. 68 [3 $ Ve 9()2y Brørup Johan Valby Langg. 46 Valby $ Vb. 1808x Christiansen Chr. Absalonsg. 36 El $ Ev. 4658 Divanfabr. Saxo v. P EllekærBagerstr. 8 O $ V9l72x Hansen Adolf Frankrigsg. 74 [§]•■$ Am. 9105 Hansen ’ s Fritz Eftfl. Dronningensg. 3 IE $ ★ C. 1673 Hansen H A Solitudev. 5 El $ N 8628 Polstrede Møbler. Kun en gros. Hansen Hans Bredg. 34 IB $ Palæ4077u Hellerup Møbelfabrik ved K Kestler Helle- rupv. 25 Hell. $ H<11. 2159 Jensen Henn. Dannebrogsg. 36 A El $ Eva 3262 Jensen Vilh.Klosterstr. 21 E $Pa. 7179 Krause Aage Skytteg. 30 INI $C. 8144 & No. 8066. Kvetny I, Akts., Gladsaxev. 118 Søborg $ ★ So. 25 A Sø. 3026 Langkilde & Co. Møbelfabrik Jagtv. 85 El$ Tg. 1212 Speciaf/a&nfc for Egetræs-Spisestuer og Combin. Stuer. Madsen C Allersg. 6 El $ Tg. 3676 Manscher H Elmeg. 5 EJ $ No.5310 & No 8961y Mogensen - M Kastruplundg. 50 Kastrup $ Ka. 1087 Møbel- & Madrasfabriken Axella. Akts. St. Peders Str. 29 E $ Pa. 5576 Møbelfabr. Jyden ved Vilh.JensenRødovrev. 31 Rødovre Vanl. $ Rødovre 500 Møbelfabriken Norden Dortheav.10,12Ev]$C. 11330 & Tg. 5357 Dorthea vej 10,12 Tlf. Cent. 11330&Tg.3357 gSpise-o g Opholdsstuer. Dagligstuer. EG-BIRK-ELM-NØD Nielsen ’ s Holger Møbelsnedkeri & Stolefa ­ brik Nørrebrog. 199 El$Tg 3391&Tg.426O Nielsen Th., Chr. d. 9. G. 7 Kl $ Palæ 4851 Nordisk Bordplade- & Stolerammefabrik, Akts., Grønnemose Allé 124 Søborg $ Sob. 1942 Olsen ’ s Johannes Møbelfabrik, Akts., Dron ­ ningensg. 66 Kl $ Am. 6645 Olsen O Chr. Gasværksv. 8 El $ V 833x Pihlblad ’ s.Alfred Stole- AMøbelfabrikHeim- dalsg. 46 El $ Tg. 2694x Rasmussen Jens Dronn. Tværg. 9 E $ Cent. 9124 Rocofunkis ved Johs. Jensen Absalonsg. 36 El $ Eva 1290 Serviceboy, Akts., Toldbodg. 13 E $ C. 218 Søborg Møbelfabrik ved J Jacobsen & Sønner Magleeaards Allé 6,8 Søborg $ Søb. 243 & Søb. 1562 SØBORG MØBELFABRIK C J. JACOBSEN L SØNNER ) KONTOR oo UDSTILL.IMAGLEGAARDS ALLÉ 6-8 TLF. seJBORG 243-1562 FABR IK: GLADSAX EV. 384-400-TLF.HEML.NR. Hg ■8 TjøMcleSltah^

Vesterbro Møbelfabr., S Christiansen Sunde- vedsg. 12 E) $ V4719

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker