kraks vejviser 1940 handelskalender

Mælk, kondenseret Dansk Fløde Export, Jens Benzons G. 52 ff 1440 ______________________________ DANSK FLØDE EXPORT (DANISH CO OPERATIVE CREAM EXPORT) Fabrikation af Evaporeret Mælk Homn n eniseret steriliseret Flade og Mælk. Sønderby pr. Ebberup: Sønderby ’ s fabriker, Akts, ff Ebberup 13 Se under København. ODENSE TELEFON 1440 TELEGRAMADR. ,,SANA “ .

VII — 3697 Sønderbys Fabriker, Akts., St. Annæ PI. 28 Kl ff C. 3h4 & 9458 Sønderbys Fabriker A /s St. Annæ Plads 28 København K. Telefon C. 894 & 9458 Telegramadresse: Creamllk Copenhagen Fremstiller: — Steriliseret Fløde I Daaser — Sukret og usukret kondenseret Mælk I Daaser — Steriliseret Sødmælk I Daaser. — Sukret kondenseret Skummetmælk for Icecream Fabrikation. — Sød- og Skummetmælkspulver Nakskov : DANSKE MÆLKEKONDENSE ­ RINGSFABRIK, DEN, Akts, ff 475, Stats fl 17 Den danske Mælke- kondenserings- Fabrik --------------- AKTIESELSKAB ---------------- Ældste og største Virksomhed i Danmark for Fremstilling af sukret og usukret kondenseret Sød ­ mælk, steriliseret Mælk og Fløde samt sukret, kondenseret skummet Mælk saavel for Proviantering som Eksport. Moderne Anlæg for Fremstilling af Spray og Roller Mælkepulver samt Kasei'n. Specialafdeling for Pakning af ud ­ søgt Smør i Kartoner for Eksport. Fabriker: NAKSKOV NYKØBING F. HORSENS — Kærnemælkspulver — Løbe- og Sgrekaseln — Emmentbaler Ost

Fag-Register for Danmark

Mælk, kondenseret. Condensed Milk — Lait condensé — Kondensierte Milch Artikler og Maskiner til Fabrikation at kondenseret Mælk se i slutningen af dette Fag. København : Askgaard E, Niels Juels G. 14 Kl ff C. 8704 Bruun L E Export, Akts., Agersøg. 20 (0] ff ★ Cent. 6U1 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Canned Cream and Milk Company, The, Akts., Niels Juels G >4KlffC. 8704 ' KONDENSERET, MÆLK

Artikler ogMaskin er til Fabrikation af kondenseret Mælk. Silkeborg: Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen ff 26 (flere Lin.) * Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

EVAPORERET MÆLK, STERILISERET MÆLK, SØDMÆLKSPULVER, SKUMMETMÆLKSPULVER. LACTOSEPULVER id Jtydi*ufre£oct&i. .

Mærkater.

København : Bording F E, A/S Meinungsg. 8 1N1 ff-ÆC.701 MÆRKATER -støtter Salget

CANNED CREAM a MILK CO.IT0 FABRIK: ODENSE NØRREBRO 5 TLF. 2 160 EXPORT -KONTOR ! KØBENHAVN N. JUELSG. 14 TLF. C. 8704

Mærkeplader (se Skabeloner).

TieLe^cunjxctn. : „ANGLOCREAM".

Se tillige Eksport-Vejviser sidsi i dette Bind. Colding & Co. Edv. Falcks G. 5Jv] ff C. 10029 Danish Dairies Milk Export Co., Akts., Asrersøg. 20 [0] ff -ÆCent. 601 Dansk Mejeri Industri & Eksport Komp.,Akts., p,.f r,r

Møbelarkitekter.

København: Bauers II P Forhaabningsh. Allé 22 El ff Ve. 6392 y Christopherson Wm.Stockholmsg. 43 El ff 01567 Clausen A D Wildersg 29 Kl ff Am. 380 Clausen W ohtmann jun. Kleinsg. 2 [S ff N 1481 Hansen Aage Gothersg. 135 Kl ff C. 5226 & Palæ 2504 Hirsch Martin, Peter Bangs V. 61 Dø ff Gh. 9121 Kampmann- Lassen C J Nyelandsv. 83 0 ff Go. 849L Kirk-iViels n V Fuglebakkev.2E ff Gh.4110 Lucht Peter Kirsteinsg. 2 [0] ff 0 8808 Nordun Victor Hvidovreg.40 HvidovreValby ff Hvidovre 760 Red, er N Enghavev. 56 E ff Ve. 9959 Risoin Jens Randersg. 17 [øj ff C. 10163 II 82

DANSK MEJERI INDUSTRI C. EXPORT KOMPAGNI Vs

Se tillige Eksport- Vejviser, sidst i dette Bind.

DANISH DAIRY INDUSTRY C. EXPORT COMPANY ltd . PETEBSBCRGVEJ U 0 TLF. CENT. 7310

EVAPORERET MÆLK SUKRET MÆLK HOM. & STER. FLØDE SØDMÆLKSPULVER SKUMMETMÆLKSPULVER KÆRNEMÆLKSPULVER

) den se: Canned Cream and MilkCompany,The, Akts. Nørrebro 5 ff 2160 Se Annoncen under København. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

II 82

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker