kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3696

Mæglere Nysted: Boas j [ au t.] JO 1053

Fag-Register for Danmark

SOLBJERG MEJERI, Akts., Nye- landsv. 25 TJ g *0. 2712 TRIFOLIUMS MÆLKEFORSYNING Fabrikv. E g ★ C. 385 (10 Ledninger) Provins f ★ 12 Stats g 284

Næstve d: (Jørgens Hans [aut.] $ 1516 Hansen Karl Em. [aut.], statsautoriseret Skibsmægler, Næstved Havn $ 427 Privat Adresse : Jørgen Jensens V. 13 Næstved |1 1078 Nørresundby: Bach N C ved H E Fleinert [aut.:H E Flei- nert] f 1047 & 2161 Stegmann N F [aut.] j) 18 & 918, Stats f 18 Odense: Boysen Carl, aut. Varemægler i Firmaet H L Poulsen, Stats $ 62 Clemmensen Chr. [aut.: J C Clemmensen øg U Clemmensen] Nørrebro 89 $ 14 & 33 Grundlagt 1865. Edsvoren Skibsmægler . Friis & Frederiksen [aut.: HRask-Peter- sen] Havneg. 4 D 30 (2 Lin.) & 2830 Hoppe C [aut.] Havnen J) 988 (2 Lin.) Randers: Andersen ’ s Adolph Eftt. v. Franz Bach [aut. : Franz Bach] $ 70 & 71, Stats f 9 'Hassager Carl & Co. [aut. : V II Nisted] Rosenørnsg. $ 92 & 91, Stats $ 17 Rudkøbing: Friis K H [aut.] $ 169 & 173 Rødby: Larsen Harald [aut.] Rødby Havn fl R 5019 Rødvig Stevns: F r ii s Th. [aut.] ffl R 53 Rønne: Plum, Møller & Skovgaard [aut.: L Skov- gaard] g} 166& 368, Stats f 1 Sakskøbing: Kristiansen Holger [aut.] $ 4134 Telegramadr.: „Skibsmægleren* . Skive : Bering Aage [aut.] $ 386 & 786 Skælskør: Frederiksen Aage C [aut.] g) 2 &403 Stege: Andersen Jørgen L [aut.] ® 4018 & 4019, Stats g) 11 Telegramadr. „ Skibsmægleren 11 . Struer: Andersen Aage & Co. [aut.: Aage Andersen -& H Ancher Pedersen] gi 111 & 190 Telegramadr. „Aage*. Svendborg: Hude E W v. d. & Søn [aut.: A Thejll] Hav ­ nen g) 25 & 133, Stats gi 2

Mælkeeksport. Milk Exporters — Exportation de lait — Milchexport (se tillige Fløde en gros). N a k s k ov : Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Akts. A 1 475, Stats f 17 Den danske Mælkekondenseringsfabrik, A /s Hovedkontor i Nakskov gi 475, Statsf 17 Telegramadr. „Kondens" Fabrikker i Nakskov, Horsens og Nykøbing F. ------ Se tillige under „Mælk, kondenseret**. ------ Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. O dense: Cannetf Cream and Milk Company, The, Akts. Nørrebro 5 f 2160 Se Ann. u. Mælk, kondenseret, Kblivn. Dansk Fløde Export gi 1440 København: Andelsmejeriernes Mælkesalg Vesterbrog. 140 ® g ★ Cent. 2266 DET DANSKE MÆLKE-COMPAGNI, Akts., (Solbjerg Mejeri) Nyelandsv. 25 E g ★ C. 2712 KØBENHAVNS MÆLKEFORSY ­ NING, Akts., (Solbjerg Mejeri) Nye- landsv. 25 IE g ★ C. 2712 Mælkeriet Enigheden, Akts., Lygten 39-41® g ★ Cent. 2146 (10 Ledn.) Indkøbschef g Tg. 3941 Mælkeforsyninger. (se tillige Mejerier).

Mælkepulver. (se Tørmælk).

Mælkerier.

København : Amagertorvs Mælkeri & Tesalon v. Frøken I Alstrup Amagert. 4 E g By 4021 Jydestuen v. Carl Skaaning Værnedamsv. 2 ® g Cent. 14854 Kaffebaren v. H A Madsen Lundtofteg. 137 IH g Tg. 5693 Kultorvets Mælkeri, A kts., Frederiksborgg.l K g Cent. 10082 Mælkeriet ved Eli Andersen Frederiksbergg. 16 E g Cent. 13405 & Palæ 3399 Mælkeriet Continental, Akts., Østerg. 1 Kl g Cent. 1648 Mælkeriet Regensen ved J Christiansen Kobmagerg. 67,69 |K] g Cent. 12373 Mælkeriet Stine v. Kirstine Hansen Østerg. 22 Kl g Pa. 706 & Pa. 2860 Mælkeriet Vimmelskaftet v.H Diamant Vim- melskaftet 35 S3 g By 7996 Pil O P Frederiksbergg. 28 Kl g Cent. 7309 Thygesen H Gl.Kongev. 33B [V] g Cent.2389 Wagner H Kronp/ insensg. 7 E g By 8450

MÆLK FLØDE SMØR OST

Mælketransportspande. Milk Cans — Bidons å lait — Milchtransportkannen København: DANSK ALUMINIUM INDUSTRI, Akts., Englandsv. 32 [s] g ★ C. 1467 Dansk Remmefabrik, Akts., Admiralg. 15 Kl g C. 5838 & 5979 - „ Wesfa* Spande. Frdbg. Metalvarefabrik, Akts., Nitivej 10 IE g Cent. 2326 & 2366 - Télegr. „Seamless*

L A. THEJLL ) SVENDBORG Etableret 1852. Teteqramadr „Hu de" Skibsredere. Edsv. Skibsmæglere. Befragtning. Spedition. Havari og Søassurance. Spec. Kulbefragfning.

iaboratorieprøvede Produkter, der udelukkende stammer fra tuberkulinprøvede, dyrlæge kontrollerede Besætninger.

t

PERFECT e . REFORM Presset af prima Slaalplade og tredobbelt Fortinnet. ALMIN Den helpressedc Aluminiumspanel Mælke tran sportspandene

SpeciafiSet: Laufrupgaards Børnemælk

Agenter for: D.F.D. S. Fjerde Søforsikringsse/skab Lloyds i London. Dampskibsselskabet,, Ærø Sørensen A E [aut.] Jessens Mole 15 1 1651, 1151 & 955 Sørensen Carl [aut.Varemægler]Frederiksg. 1 D 17(3 Lin.), priv. f 797, Stats f 17 Sønderborg: j ansen Søren[aut.] f 66 Thisted: Bjerre Sextus [aut.] gi 107 & 207 Telegramadresse „Sob*. e Jl e: ChristensenFHLauenborg[aut.] Havnen $ 11 & 12 Vordingborg: Christensen N [aut.] Masnedsund g) V 210 Ærøskø bing: Nielsen William & Co. [aut.: William Nielsen] g 150 & 170

A /s FREDERIKSBERG METALVAREFABRIK.

fremstillet paa fordgitedeinS Mønstergaard under Iagttagel ­ se af alle hygiejniske For ­ skrifter.

KØBENHAVN F.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Uplandsg. 2O4S1 g ★ C. 1106 [ Aktieselskabet Glud & Marstrands Fabriker København S. Tlf. ★ Cent. 1106 Kølfortinnede Transportspande.

Vore 115 Vogne kører overalt i Byen og Omegnén. Tlf. Cent. 2146

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker