kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark ArnbakKirstine,N-Farimagsg. 72 E f) By 2545u Bjorvig Olaf Malmmosev. 20 Holte ® Holte 1026 Bloch tlrling Gl. Strand 52 KI fl By 5048v Breuning-Storm Gunna Ø-Farimagsg. 16B El f 0b. 5975 Christophersen K Ny Kongensg. 5 KJ fl By 2083v Espersen C R Egernv. 11 El f Gh. 6503 Gade Lili Overbys Allé lOValby fl Vb.1801 Henriques Fini Toldbodv. 46 KI fj Palæ2739x Høed Chr. Korsg. 15 INI fl N 763y Høyrup Ebba Martensens Allé 12 El f V 2002y Jensen Martin Øresundsg. 39 El f) 0 3651x JuulMathilde, 0-Farimagsg.ll [Ki fByl578x Koch Alwin Pernillev. 15 Kl f Tg. 4113 Leyssac Ella Egernv. 71 El Lynged Peder Kronprinsesse Sofies V. 9 E) f Fa. 683 Melchior V st. Kongensg. 90 KI Møller Peder Milanov. 28 E f Am. 3209y Nielsen Ludolf, A N Hansens Allé 36 Hell. f Hell. 1893 Nielsen Thorvald Amagerbrog. 8 EJ f) Am. 6739 Nissen Ebba Rahbeks Allé 18 El f V 4684 Nissen Olga Holsteinsg. 5 El f 0 15x Philipsen Robert BorupsAllé20INlflTg.3571x Salomon Maude Classensg. 8 E) fl 0 3876y Sandby Kr. 0-Farimagsg. 93 El fl 0 9159y Schiørring Johs. Ceresv. 16 El fl Eva 1441 Schliiter Max Danas Pl. 16 El fl V 3117 Senderowitz C Nattergalev.26|NV]f Tg.5839y Søller Erik Vigerslevv. 105 Valby fVa. 3088 Thornberg Jul. Amagerfælledv. 43 El ® Am. 5245

VII — 3694 Schnedler-PetersenBergliotSt. Knuds V. 18 El Schnohr Axel Amaliev. 16A Elf V 418u Schou Mary, IE Ohlsens G. 3 El fl 0 2391x Sohrøder Jenny Strandboulevarden 168 101 fl Ryv. 83y Schytte Anna, Ø-Søgade 30 Kl fl Palæ 4023 Siegler Frants Kingosg. 17 El f V 4753 Siemsen A, Peder Skrams G. 24 KI fl By 5947y Sigurdsson Haraldur Maglemosev. 53 Charlottl. fl Hell. 4617 Simonsen Rudolph Ledreborg Allé 14 Gjen ­ tofte J) Ge. 3738 Stockmarr Anna Stockholmsg.23EJ j)09O63x Stockmarr Johanne Kastelsv. 21 E) f) 06560 Stoffregen Alexander St. Knuds V. 23B El f) V 7333 Storm Rigmor Vodroffsv. 7 El fl V 5828x Svendsen Johan Kanslerg. 3E1 fl 0 1510 Svendsen Kamma Ordrupv. 64 Charlottl. fl Ordr. 5229 Sødring Anna Langesund 2 El fl Ryv. 439 v Sorensen Alb. Jernbane Allé 24B Vanl. fl Da. 529 Thomas Valborg Gl.Kongev. 136A El Thomsen S Ahornsg. 1 INI f) N 1104y Thorson Astrid Allég. 15 A El fl Gh. 371 Tobiesen Agnete Livjægerg. 41 El f 0 882x Traub Mathilde Frijsenborg Allé 66 Ej f) Ryv. 3749y Trier Christiane Gerson- Fuglegaardsvænget 16 Gjentofte fl Gjent. 1209 Udsen Eva Gernersg. 65 KI f> Palæ 2371x Udsen ’ s Musikkonservatorium Vendersg. 8 KI ® By 6476 Valeur Else, I E Ohlsens G. 7 El f 0b. 2190 Wetlesen Poul Nørrebrog. 66 A E) f N 9078 Vorm Carl Frugtparken 10 Gjentofte fl Gjent. 3136 Zuschlag Frode, Peder SkramsG.23flBy3730 Kontrabas. Hegner Louis Gyldenlundsv. 7 Charlottl. fl Ordr. 1450 Oxenvad L Lundtofteg. 46 El f Tg. 5945 Luth. Bentzon Michala Weis Jahusensv. 29 Gjern tofte f) Gjent. 410 Musikteori. Foss Julius Ingersv. 15 Charlottl. fl Ordr. 3503y Gaarn B Wellner Torveg. 21 KI f) Am.7633u Gram Peder Maltegaardsv. 8 Gjentofte fl Gjent. 3553 Kroman Kai Kastellet Artilleristok 12 El fj Palæ 310 Listov-Saabye M Jagtv. 11 IN] f Go. 1114x Mikkelsen Otto Oehlenschlægersg. 7 El ® V6441x Riisager Knudåge Glahns Allé 43 El fl Gh. 7332 Schierbeck Poul Bergensg. 3 El f 0 1796y Selmar Emil Jagtv. 131 INI fl Tg. 2035 Orgel. Beck Johs. 0-Voldg. 8 KI fl Palæ 1653 Eschricht Augusta, Jakob Dannefærds V.! El f N 7951 Henrichsen Edgar Vendersg. 3 KI f By 903; Klæbel Frantz Classensg. 19A El f 0 9500 Rung-Keller P S Islands Brygge 17 El fl Am. 381y Wbldike Mogens Fredh. Kan. 20 K fl Pah 7070 Violin. Aarskov Georg Stenstykkev. 13 Hvidovre Valby f Hvidovre 151 Andersen William Hjertingv. 5 Vanl. fl hemmeligt Nr.

Musikundervi suing • Køben h avn (Fortsættelse):

Horneman Mary Nørrebrog.l E) f N 7373 Høeberg Henning, Peter Bangs V. 151 El f Damso 4207 Iversen Inge Lipkesg. 18 El $ 0 1829y Jerndorff Jutta Vendersg. 24 KI fCent.12257 Jespersen Georg Valby Kirkev. 8 Valby fl Vb. 2617 Jespersen Kaj Snogegaardsv.16 Gjentofte fl Gjent. 2976 Jærbæk Ellen Østbaneg. 43 E3 f 0b. 5639x Jørgensen E MPuggaardsg. 6 El f By5017x Jørgensen Ingeborg Værnedamsv. 4 B El f V1919x Jørgensen J A Lykkesh. Allé 7 El fl V 8139 Kirchheiner Marie Nordborgg. 12E1 Kjer Erikka Vendersg. 16 Klfl By 5183v Kjærbye H Vesterbrog. 191 El fl V 4112 Kjølstrup Edvard Mellemvangen 60 Brh. f) Bella 2967 Klein Axel, IE Øhlsens G. 11 El f 0 1697v Knudsen Henrik Rothesg. 9 El fl 0 1024y Knudsen Valborg Hallinsg. 37 El f 0 2783y Krayenbiihl Elizabeth Grundtvigsv. 8 C El J) Eva 2549 y Kølle Kirsten Classensg. 19 A El f 0 1881y Lampe Ingeborg Kildegaardsv. 7 Hell, fl He. 356y Larsen Eigild Enghavepi. 1 El fl V 4258 Lembek Karla, Paludan Mullers V. 1 El f Eva 1546 Lincke Pauline Stub Markv. 7 El ® Gh. 5388y Lund Ingrid St. Knuds V. 11 El f V 475x Lundberg Karen Flakholmen 19 Van), f Damsø 3404 MackieChristine,Herman Triers Pl. 1 E) f N 6224 Marke Agnes Hillerodg. 128 El f Ta. 703y Mortensen Georg Lykkesh. Allé 6 A El ® V 7208 Munster Hansen Ingeborg Skovgaardsv. 34 Charlottl.fl Ordr. 4430 Moller Aage Valby Langg. 174 Valby ® Va. 3941v Møller Dora Rebildv. 15 El f Gh. 8298 Mørck Ulla Classensg. 17 B løl Nielsen Elof Hyldegaards Tværv. 10 A Char ­ lottl. f Ordr.5265 Nielsen H Fredenshøjs Allé 6 El fl Am. 6059 Nielson Ella Harespringet 26I nv |® Bella 2596 Nissen Oscar Rahbeks Allé 18 El $ V4684 Nordentoft Ebba Kronprinsesse Sofies V. 23 Elf Gh.241x Novi Beate, Bianco Lunos Allé 3 Hh. El ® V 5688x Olrik Ellen Thorvaldsensv. 21 El f V 5705x Olsen Otto, Blegdamsv. 40 El f) No. 7269 Orth Christine Linnésg. 39 KI Otto Anna Esthersv. 18 Hell, f Hell. 1088 Ottosen Thora Læssøesg. 7 El f N 2301x Palludan Ellen, Jakob Dannefærds V. 14E1 f} N 4832x Paulsen Niels Amagerbrog. 87 El f)Am. 9200 Petersen Agnes Allég. 24 A El f V 8187 Petersen Signe Broagerg. 8 El f V 892x Pfeiffer Karen Madelaire Lemnosv. 11 El fl Am. 9297 Poulsen A Sveistrup Frdbg. Allé 38 El fl Ev. 1745 Poulsen Ingrid Amagerbrog. 6 [S] fl Am. 9459y Proschowsky Ebba Tranegaardsv. 75 Hell, f He. 5999 RaastedN O Aggersv.6 Skodsborg fl Skodsb. 160 Rachlew Anders Overg. n. V. 29K1 fAm.466 Riis-Magnussen ADosseringen24 [NlflN188y Rosenberg Anna Arendalsg. 9 (0) fl 0 3365v Rytter Max, Peder Skrams G. 24 KJ f By. 5947u Salomon Emm a Sønderborgg. 3 El fl 0 418x Schiang Poul St. Jørgens Allé 7 El f} V 7544 Schluter Ellen Sveasv. 4 E) Schluter Poul Sveasv. 4 IS | V 4187 Schmidt Emma Jagtv. 125 IN] fl Tg. 37v Schnedler-Meyer Carl Ellinorsv. 21 Char ­ lottl. f Ordr. 2150

Muslinger. Jegindo pr. Hvid bj ærg: j eg indo Mus ­ lingkompagni f J 10 Muslingekompagniet f) J 5 V e i * e: Vejle Muslinge-Eksport, W Coops Havneg. 35 f 542

Mæglere. Broker« — Courtiers — Maklergeschåfto Mæglere i København.

Ved Firmaer og Personer, der ikko selv har Autorisa ­ tion, er Navnet paa Autorisationens Indehaver tilfejet i firkantet Parontos. • a. Skibsmæglere, autoriserede. a. Skibsmæglere, autoriserede. (se tillige : Befragtningsagenter ; Skibs ­ agenter). Amsinck O Damgaardsv. 32 Klpbg. fi Ordr. 2040 Amundsen M R, Svend Trøsts V. 6 El f V 7156 Andersen Chr. & Michael Plaugmann [A M Plaugmann] Havneg. 43 Kl ® By 6814 & By 6887 Andreasen Wilh. Toldbodg. 15 Kl ® Palæ 2203 Aschengreen A V Nyhavn 53 Kl ® C. 12942, 13942 & 15878 Bidsted Hilding Ny Toldbodg. 5 Kl ® t ^C. 8192 Brandrup Axel (Holm& Wonsild) Amalieg. 36 Kl f *C. 69 Bruhn Aage Toldbodg. 14 Kl fl Cent. 9131 & 11931 Christensen Claus & Co. [Claus Christensen] I Ny Toldbodg. 41 Kl f Cent. 49 & 12134 b. Varomæglere, autoriserede. c. VekseJinæglere, autoriserede.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker