kraks vejviser 1940 handelskalender

Musikundervisning «

VII — 3693

Fag-Register for Danmark Thomsen ’ s F Musikvarelager, Akts., (Musik- t.h om sen) st. Kongensg.21 Kl $ C.2203&1 803 (B.I.M.) Thomsen ’ s S Ur- & Musikvarelager GI. Kongev. 31 EJ $ Ve. 8629 Wesch Felix GI. Kongev. 91 El Voetmann J A GI. Strand 50 É $ Pa. 6472x AaPborg^ Aalborg Musiklager & Barne ­ vognsmagasin, Chr. Madsen Algade 39 $ 1837 Giemona, Chr. Bogli Vesterbro 54 ® 4909 (B. I. M.) Musikhuset Peder MollerBoulevarden 10 $ 1768 (B.I.M.) Aarhus: Etala ved Herman C Larsen Bruunsg. 38 $ 5464 (B.I.M.) Keller ’ s Musikhus v. J R Keller Bane- gaardsg. 34 $ 1028 Skou ’ s Musikhandel Norreg. 22 $ 5496 Sørensen S J, V-Allé 4 $ 1365 Aars: Musikhuset, N Andr. Nielsen $ 51 Eget Reparationsværksted. Brønderslev: Mellerup H $ 399 E s bj erg: Petersen K $ 652 - Grundlagt 1895. Fredericia: Hovgaard.T Gotbersg. 24$715 Musikhuset, E Jensen Jyllandsg. 16 $ 605 (B.I.M.) Frederikshavn: Musikhuset, N P Nielsen $ 667 Gr enaa : Udengaard Niels $ 215 Grindsted: Lundagger Frede $ 82 Harndrup: Hansen Johannes $ Fjellerup5 11 aslev: Jensen N P Mølgaard $ 96 Hel singør: Musik-Centralen, Sv. Olsen Stjerneg. 19 $ 523 Hj orring: Musikhuset, Monberg Eriksen $ 364 Holstebro: Holstebro Musikhandel ved Johannes Madsen $ 663 Horsens: Sørensen Søren P Graven 2 $ 1250 (B.I.M.) Jyderup: Jyderup Musikhus ved Einar Jantzen $ 65 Kellerup: Bjerregaard Saugmann $139 Kold ing : Kolding Radio- og Musikhus v. H J Madsen Helligkorsg. 13 $ 1458 Maribo: Musikhuset, ved III Rasmussen $ 135 (B.I.M.) Odense: Andersen A Gravene 9 $ 750 ~(B. I. M.) Musikhuset ved Bent Jensen, Kongensg.39 D 2526 Randers: Koefoed ’ s Eftf.,AWinther Set. MortensG.4 $541 Ringkøbing: Ringkøbing Musikhandel ved J Vejen Larsen Roskilde: NielsenPEBondetinget(B.I.M.) Rønne: Andersen H K $ 529 Musikhuset Polyphon, E Abrahamsen$843 Sandvig: Sandvig Boghandel, Joh. Sørensen $ 55 Silkeb or g : Silkeborg Musikhandel ved Gustav Thomsen $ 324 Skanderborg: Hansen Thorkild, Musikhuset $ 222 Slagelse: Slagelse Musiklager, Herm. L Demuth Gammeltorv 2 $ 698 Svendborg: Jensen LM Gerritsg.l7$ 863 Sønderborg : Jørgensen Brødr. $ 223 & 227 (B.I.M.)

Gui tar. Bentzon Michala Weis Jahnsensv.29 Gjen- tofte $ Gjent. 410 Bracony Alberto, V-Voldg. 96 EJ $ By 6748 Horn.

Musikkonservatorier.

København: Det kgI. danske Musikkonservatorium V-Boulevard 36 El $ C. 4274 Det kyl. danske Musikkonservatorium V-Boulevard 36 Tlf. Central 4274 Forretningsføreren Tlf. Cent. 6625 Konservatoriet grundlagt 1S67 Ansøgning om Optagelse indgives i Slutningen af August og Begyndelsen af November. Program faas hos Portneren. Se iøvrigt Real-Registret Side 2600. Aarhus: Musikkonservatorium,Detjydske, Kannikeg. 12 $ 7272 Odense: Musikkonservatorium, Det, Fynske Albanig. 5 $ 4497 & 5223 Se iøvrigt under Real-Reg. for Odense.

Lottenburger H F Hallinsg. 12 El Pedersen Orla Borrebyv. 59 Brh. K laver.

Alindal Hans Vodroffslund 10| V 7638 Andersen G Munster Ordrupv.92 Charlottl. $ Or. 1247 Angelo Petra Hostrups Have 56 El $ N3914 Assam-Graae Karen Holsteinsg. 53 løl $ 0 6745 Baumgarten Julie Forchhammersv. 25 E $ V 5298v Behrend Martha St. Pauls G. 3 Kl von Binzer Astrid Egilsg. 29 B [S] $ Am. 7203 Bohn-Rasmussen Anna Vesterbrog. 198 El $ V 2798y Bonnén Helge Lipkesg. 18 El $ 0 1596 Bull Hjalmar, LI Brandes Allé 12 El $ * N 1638x Buus A L Prip Kong Georgs V. 11 El $ Fa. 1197 Biilow Ulla v., Abel Cathrines G. 9 ffl ® V2546 Bøggild Agnete Blytsv. 5 El $ Gh. 1229x Bording Helga, Peder Skrams G.3 Kl $ By 214 x Christensen Anna Dyblandsvangen 15 Brh. $ Bella 403 Christensen Anna Ø-Farimagsg. 87 El $ 0 1894x Christensen Helga, Carl BernhardsV. 17E1® V1922x Christiansen Chr.,Egernv. 33 El ff) Gh. 6061 Crome Fritz Ved Sønderport 24[S|$Am.9509 Egeblad Fritz Kronprinsesseg. 44 Kl $ Palæ 1235 u Eller Inger Dronn. Olgas V.49E1 $Gh.3299v Elnebo Astrid Børglum Haderslevg. 5 E ® V 5775v Engelbrecht Ejnar Gjentofteg. 55 Gjentofte $Ge. 3717 Engelsted Nelly Lerche, Henrik Rungs G. 7 EJ $ No. 2939v Fabricius-Christensen P Thyvej 7 El $ Gh. 3794y Falting Ejner Hustoftev. 4 Brh. $ Bella 1673 Ferslev Ejnar, Fred. d. 6. Allé 9 El $ Gh. 1766y Frederiksen Martha Aaboulevard 5 El $ N 976v Givskov Kirstine Øresundsg. 9 El $,0b. 1851v Glass Agnes Louis Bregnev. 13 Gjentofte $ Gjent. 342 Grønqvist Karla, Landskronag. 41 E El $ Ry v. 3210 Gunnersø F Falkoner Allé 88 EJ $ N 748x Hansen Dagny Bille Strandboulevarden 108 El $ 0 4108x Hansen Nona Prinsesse Alexandrines Allé 8 Charlottl. Hartmann Axel, N-Søgade 25B E $ Palæ 2977v x . „ Eartmann-Bornebusch Konservatorium 0- Søgade 96 El ® 0 5817 Haste Carl Cohn Trondhjemsg.12 El $08791 Haubo Andrea Sveasv. 3 El $ V 1040 Haut Caroline Knabstrupv. 57 Brh. $Be.3286 Heerup Gunnar Sortedamsdoss. 65 A El $ N 5246 Heggit Simona Dronn. Elisabeths Allé 1 [S] $ Su. 2157y Hegner L Oscar Vesterbrog. 185EJ $ V 997y HeinJennyFlensborgg.32El Herschend Ellen Stoltenbergsg. 3 El $ By 3806 Hohlenberg Lizzy Upsalag. 22 El $ 0 2722v Holbeck Minna, N-Søgade 37 Kl $ By 2937x Holm Ingrid, N-Farimagsg.9A Kl$By2446v

Musikskoler.

København: Frdbg. Folkemusikhøjskole Howitzv.44 El $ Gh. 2845 Hartmann-Bornebu sch Konservatorium 0-Søgade96Ei$ 05817 Program sendes. Kbhvns Folkemusikskole ’ s Sekretariat GI. Kongev. 162B El $ Ve. 8520 Kbhvns Musikskole v. M Winther Hansen Classensg. 46 El $ 0 9868

Odense: Odense Musikkonservatorium Kongensg. 60 $ 4077

Musikundervisning.

København:

Cello. Bache^ Paulus Kronprinsesseg. 40 E $ By Boesen Jul. Østerbrog. 56 C El ffi 0 1056x Bruun Emil, N-Farimagsg. 54 KT $ By 614y Dietzmann FritzVesterbrog.191 El $Eva948 Dietzmann Rudolf Ege Allé 19 Hvidovre Valby $ Hvidovre 743 Hildingsen Axel Odenseg. 9 Er$ 0 539y Hye-Knudsen Johan Sortedamsdoss. 101 El Jensen Louis, Niels Juels G. 8 UP $ By3157 Landaii Bertha Lipkesg. 14 El $ 0 4603v Prehn Holger Taarbæk Strandv. 50 Klpbg. Salomon Siegfried Kløckersv. 16 Gjentolte $ Gjent. 1356 Fagot. Nielsen Edv. Blaagaardsg. 37 El $ N 3550 F1 øj te. Enevoldsen Robert Gothersg. 147 [S Mollerup Peter Amalieg. 32 E $ Palæl482u

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker