kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Murermestre og Murere

Fag-Register for Danmark

VII — 3689

Nørre True pr. Døstrup Himmer- i an( i : Vraa Jens g D 43 y Nørre Uttrup pr. Nørresundby: Berthelsen Ingemann g N 2064 Nørrevang pr. Ry: Jensen Niels g Svej ­ strup 20 Nørre Vilstrup pr. Vejle: Verner O g N V 11 Nørskovlund pr. Hinge: Pedersen Jens g N 4 Nørup pr. Vejle: Johnsen John g N 25 Qdder: Jacobsen Jacob g 254 — Jakob ­ sen J P g 261 — Jørgensen J — Langberg Chr. g 267 — Moller Laurids g 1 443 — Nielsen N Chr. g 303 — Nielsen P g 299 — Pedersen Jacob g 145 — Sørensen P & Søn g 29 Oksby pr. Oksbøl: HansenHP g Blaavand 28 Oksbøly Hansen Hans g 48 Jensen Th. g 66 Oldru p pr. Hundslund: Christensen Arne P g Hadrup 28 O nsild: Fjeldsøe S Norup g 2 Ormslev: Nielsen Johs. g 13 Ormstoftpr. Sønderborg: Jørgensen P g S 414 Ovtrup: Jocumsen Chr. g 15 Padborg: Jørgensen Sønke g 287 — Peter ­ sen Hans Heinrich g 231 Pandrup: Hermansen Herman g 99 Jensen Harald g 20 Vaskjær J g 96 Pindstrup: JensenNP g 16 Povlstrup pr. Vraa: Nielsen Joh.gP 36 Pedersen Chresten g P 46 Raahy pr. Dalbyover: BuggeTh. gD51 Raahøj pr. Høj bjærg: Andreassen A J Skaade g 167 .Johnsen Kristian g N 10 Kaaberbol Peter g N6 Oddense pr. Balling: Sørensen Søren Johannes g O 4 Ramme: Pedersen Marinus g 26 Ramsing: Kristensen PKr. g 15 Madsen Hans g 9 Randers: Andersen A Boulevardgaarden 2' g 922 Andersen Hugo Solsikkev. 13 g 2191 Andersen Peter Nordg. 14 g 1499 Bech Peder JVesterled 1 g 3289 Beider R P Hobrov. 42 g 2059 Boldsen MP Nordostv. 16 g 489 Danielsen N Hobrov. 9 g 3551 Fiil NN & Son Nordregrave 9 g 788 & 3288 Geertsen R P Udbyhøjv. 15, Dronningborg^ g R 2188 Greegersen M Fabersv. 30 g 1682 Jelle N Nørrebrog. 59 g 2685 Jensen Carl, Søren Mollers G. 26 g 420 Jensen J P Nørrebrog. 41 g 1994 Jensen Niels, Søren Møllers G. 27C g 348 K rogh E C Aarhusv. 44 g 3226 Lauritzen A K Udbyhøjv. 13 g 2561 Liistrup E F V-Allé 23 g 3293 Madsen Chr., Vorup g R 2232 Nielsen Carl Pontoppidansg. g 1054 Petersen Cajus Mariagerv. 46 g 2576 Petersen Chr. F Lovstr. 6 gl259 Peteisen K C Robrov. 59 g 2807 Poulsen Mogens Storeg. 8 g 2233 Rasmussen Alfred, Vorup g R 2382 Rasmussen M Kristrupv. 8 g2783 Rose-Jensen ved P Rose-Jensen og HRose- Jensen Møllestr. 5 g 925 & 3425 Raarup: Pedersen I^arl g 6 Raasted pr. Bjerregrav: Sørensen S g R 68 Rakkeby pr. Hæstrup: Andersen Jens g R 32

Nielsen Th. Marcus Allé 17 g 1274 Nielsen Thorvald Peder, Dreyersv. 7 g 1923 Oiling Carl Haderslevv. 101 g 684 Pedersen H A Torveg. 1 g 1014 Pedersen P Hansen Fynsv. 76 g 1875 Petersen Chr. Munkensdam g 927 Petersen Chr., Anna Collins G. 31 g 1617 Petersen Ejnar Skoleg. 6 g 995 Petersen Johan, Hans Ludvigs V. g 529 Poulsen Poul Schjorringsv. 8 g 786 Ravnholt J O Hojvang g 1069 Schmidt J P Grønneg. 1 g 1357 Schmidt N Chr. Dalbyg. 22 g 1347 Seirup PLaasbyg. 56 g 516 Skjødt J Hollænderv. 17 g 1579 Skovsen Søren Zahnsg. 24 g 847 Sørensen Mich. Sønderg. 24 g 1247 Kolind : Carlsen Esben g 67 JacobseD Jens Kr. g 47 Kollund Sønderjyl l.: Hansen A g 422 Korsholm pr. Fjerritslev: Berfelscn Marius gK8 Kor ep Skovhuse pr. Terndrup: Olesen M g Gieru pT K rage lund pr. Silkeborg: Kristensen Kr. g K22 Krik pr, Vestervig: Larsen Carl Dahl . _ gaard gi K 20 Kristrup pr. Randers: Nielsen n M gi R2386 Krondal pr. Nørre Snede: Jensen Ejner gi Nortvig 15 K v o ng pr. Tistrup: Kristensen A & K g K 29 Kær pr. Sønderborg: Frost Peder H gi S 677x Kolkær: Sejersen Chr. gi 32 L a a n u m pr. S t o h olm: Vestergaard K Møller gEjørup 45v & Laasby : Hjulgaard Henry g 53 Lambæk pr. Lem St.-. Mortensen H Moller g) Højmark 7 Lan S aa: Aagaard Chr. g 66 — Jensen L g 18 — Larsen N E g 20 Lang hol t: j enscn Peter g 41 Lang Kastrup pr. Uggelhuse: Geertsen S g L K 7 Laven: Petersen Jens Peter g 29 Petersen Poul g 18 Lavrbjærg: Sall-Sørensen S g 45 Lem St.: Møller Peter g 52 Lem pr. Brodal: ChristiansenPetergL17 Lemvig: Ambye Michael g 54 — Christen ­ sen Chr. g 329 — Jensen J Chr. g 390 — Klausen V J g 56 — Lauridsen Th. g 281 — Møller Chr. g 4 — Pedersen Viggo g 361 — Sørensen Anthon g 210 Lendum pr. Sindal: Christensen Chr. Holm g L 32 Jakobsen Chr. g L 50 Li 11 e Nus trup pr. Store Nustrup : Steffens H P g S N 51y Lime pr. Mørke: Andersen A g L 23 Rasmussen R P g L 24 Lind pr. Herning: Laursen PedergLIB Nielsen Peder g L 45 Linde pr. Spentr up: Frandsen F g L 2 Lindeballe pr. Gadbjærg: Rasmussen Niels g L8 Linderum pr. Sindal: Hesthaven H g L 35 Lindved pr. Hornsyld: Bøtteher Chr. g H 117 Lisbjærg pr. Aarhus: MathiasenMgL32 Liv er p r. Søn der lev: Kristensen Th. g Skalleru p 16 LundeJ .: Lunde Byggeforretning, H G Mortensen & L Mortensen g 32 Lund er skovj Petersen Brødr. g 10

Lu ndum : Jensen Jens g 38 Nielsen Niels g 44 L ust rup pr. Ribe: Jepsen Viggo g R351 Lyngby pr. Trustrup: Petersen Aage g L 17 Lynghøj pr. Kongerslev^ Sørensen ’ Knud gfSønder Kongcrslev 59 Lystrup St.: j a kobsen AnthongLystrup37 Løgstør : Christensen J C g 104 — Erik ­ sen Soien g 221 — Knudsen Jens — Poul ­ sen Chr. M g 207 — Poulsen Niels Chr. g 204 Løgumkloster: Bogh Wilhelm g 16 — Liitzner R g 157 — Matthies Villy g 175 — Moss Willy g 161 Løkken: D a mgaardChr.g66 — Ingvardt- sen P g 88 Lønstrup: Emanuelsen E g 4 Luning : Nielsen Anton g 115 Rasmussen S P g 6 Løvskal pr. Bjerringbro: Jensen Jens Chr. g L 21 Maarslet: Jensen Jobs. & Søn g 15 Lisbjerg R S g 43 Malling: Andersen Chr. g 84 Holm Ferd. g 42 Malt pr. Vejen: LarsenHansgMaltbæk5 Mariager: Larsen Andreas — Laursen J M | 35 Mellerup pr. Randers: J espersen Jens g M 36 Mollerup pr. Ørum Sønderlyng: Durup Chr. g 0 19 Mommark: Petersen Carl g Over Tandslet 7700 Moselund pr. Engesvang: Sorensen SM g E 29 Mundels trup : Sorensen Asger g Faarup 33 Møgeltønde r: j ensen N P g 10 Mølvang pr. Jellinge: Enevoldsen Hans Andr. g M 28 Mørke; Ernstsen T g 66 Mørkholt pr. Børkop: Hansen Mads g Gaarslev 17v Neder Hornbæk pr. Randers: N ielstruppr: Randers: Mogensen & Hansen ved Marius Christen Mogensen & Peder Valdemar Hansen g Rud Kirke 29 Nimtofte: Jensen J P g 41 Sørensen S A g 60 y ors: Nielsen Peter g 45 Norup. Nielsen Christen g Cementcentra ­ len 45 v Nykøbing M. : J ørgen sen Jens g 355 — Larsen J g 411 — Larsen O K g 486 — Pedersen Martin g 249 — SejersenCgl90 — Sørensen H S g 524 Ny Solbjærg pr. Aarhus: Jensen Jensg S 22 Nørre Nebel: J oc humsen E z g 27 Nørre Nissum pr. Le mvig: Holgaard Jobs, g Gudum 15 Pedersen N g N N 45 Nørre Onsild pr. Onsi ld: Thomsen J Chr. g N O 22 Nørresundby: Bendtsen P &Sønnerg4371 — Clemmensen Chr. Møller g 3029 Hejlesen C g 4719 — Holm Chr. 7170 — Machholm J N g 2700 — Mach ­ holm Jobs, g 2056 — MadsenP g 4033 — Meyer Aug. g 1251 — Pedersen Egon H g 4347 — Sønderstrup Anton g 2903 — Ørum H g 4328 Laursen Jens P g Lystrup 42 Løgstrup : Jensen I Cg 26 Jensen J É gH 21 Nielsen S g R637 Nes pr. Vemb: Jensen Jens

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker