kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3688

Fag-Register for Danmark

Murermestre og Murere (Jylland)

Høllund pr. Vejle: j ør g ensen Nicolaj g Jerlev 28 Horner. Ribe: y os8 M g H 16 Hørby : Winther Ilohn Andersen g 29 Hørdum: Munkholm Karl g 65 Søndergaard Kristian g 47 Hørning pr. Volk Mølle: jensen Peter g H 42 H ørup hav pr. Kirkehørup: Hell Christian g K 3 Nissen Ng K 2 Høstemark pr. Mov: Nielsen Laust g M28 Idom Kirkeby pr. Holstebro: Mortensen Niels Chr. g I 31 Ikast: Hansen M g 125 — Jensen Jens g 143 — Jensen Th. g 171 — Kristensen Å Ilskov: Trodsen J I g 18 Ingstrup: Pedersen N Chr. g 12 Janderup Vestj.: Christensen Jens Ch. g 38 Christensen Kr. Baun g 100 Jellinge: Christensen C Tommergaard g 84 Sørensen Hans g 35 J e l s: Rasmussen Julius g 82 Jerlev Engmark pr. Vejle: Meyer Chr. g J 31 Jerne Mark pr. Esbjerg: Amdisen A Hans & Novrup 40 Juelsminde: Jørgensen Th. g 81 Karup J.: Nielsen IC g 25 Kastbjærg pr. Havndal: Kouring Peter g H 8 Kattrup pr. Hovedgaard: Christensen O g K 31 Kellerup: Holmberg P g 89 - Høgfeldt Chr. g 28 — Nielsen N C g 118 Kelstrup pr. Hobro: Lassen Kristian g K 3 Kibæk: Aagaard Mads g 48 Ke ttings ko v pr. O ver Tand s let': Olsen Niels g OT7718 Klebæk pr. Lunderskov: H ansen Frederik g L 99 Klejs Mølleby pr. Gramrode: Marten ­ sen E Steenkjær g K 1 Klokkerholm: Bertelsen Jens g 54 MøgelmoseTh. M g 12 Klovborg: Nielsen Aksel g 19 Kni pr. Ørum Djurs: J e nsenDavidg08y Koed pr. K olind : R ygaa rd M g Kolind9 Koldby pr. Hø rdum: Jensen J P gK 10 Kolding: Andersen & Grøn,N H Grøn, Dr.Fichs V 11 g 967 Andersen Peter Zahnsg. 28 g 639 Andreasen H N Dyrehavev. 119 g 1030 Nielsen Rasmus C g 10 Pedersen N P g As 39 Kaas: Gj ed d e H M g 14 Andreasen O, Solvang 29 g 1924 Bech Johs. Tønderv. 93 g 806 Ellgaard R Volkertsv. 14 g 948 Hansen Laue Istedv. g 1686 Henriksen O Chr. Bjergg. 44 g 1618 Horlyck Laurits Aagade 3 g 1793 Jeppesen P & Søn Zahnsg. 4 g 693 & 880 Jørgensen J Roseng. 14 g 968 Krat N P, Carl Plougs V. 22 g 1696 Laugesen I Nybro Vesterbrog. 2 g 1284 Leth Chr. Hospitalsg. 47 g 266 Meng M Tønderv. 26 g 2212 Mikkelsen A Hollænderv. 5 g 1959 Mikkelsen M Haderslevv. 62 g 1637 Murersvendenes Andelsselskab Agtrupv.42 g 2297

Holstebro: Andersen A C g 444 — Hansen Jørgen g 50 — Jensen Jens g 447 — Nielsen Alfr. g665 — Nielsen Carl g 708 — Nyborg Karl g 2 — Olesen Ole g 423 — Pedersen Marinus g 572 — Peder ­ sen Martin g 342 — Pedersen P Chr. g 523 — Pedersen Thorvald g 720 — Pe ­ tersen Anthon g 430 Holsted: Christensen Chr., Holsted By — Johansen H, g Holsted By 87 — Petersen H J, Holsted By Hoptrup : Jochumsen Peter g 16 Hornborg pr. Flemming: Jensen J C g H 38 Ho rnbæk pr. Randers: Laursen J J g H 23 Nielsen S g H 15 Horne pr. Tistrup: Frahm Jeppe g H 5 Hornslet: j ensen Martinus g 98 — Madsen C J C g 137 — Madsen K M g 86 — Mogensen P Krarup g 99 Hornstru p pr. Vejle: Laursen H gH12 Hornsyld : Hedegaard Chr. g 98 Stenkjær R E g 59 Hornum; j ens en A g 64 Horsens: Andersen Edv. Fredericiag. 50 g30 Andersen & Hjorth Kildegade 32 g 1195 Andersen Richard Ny Gothers G. 29 g 2386 Bekker Jens N Allég. 51 g 1618 Christensen J Winther Knudsg. 33 g 2148 Christensen K & Son Sondcrg. 14 g 1182 Hansen Chr. Hestedamsg. 16 g 529 Hansen H &Søn Fabrikv. 44 g 806 Hansen I P Amalieg. 16A g 1920 Hansen P Havneallé 17 g 915 Hansen Vilh. Allég. 44 g 1656 Herlev J Sølundsg. 38 g 1183 Hjorth L Gasv. 1 g 803 Jensen S M Smedeg. 36 g 1412 Jusjong E Lendropsg. 5 g 2389 Kåszner W Vesterg. 39 g 2495 Larsen C Sundv. 2 g 729 Nielsen Andreas Bøghsg. 43 g 536 Nielsen V GI. Næssev. 18 g 1992 Pedersen L Ryesg. 14 g 1397 Petersen ’ s Harald Sønner ved Rasmus & Chr.Kjergaard Petersen Fabrikv. 20 gl007 &1206 Petersen Rasmus Raadhusg. 7 g 1639 Plaetner A Sundv. 55 g 1440 Rasmussen J Ole, Akts. Falstersg. 24 g Thomsen L Allég. 15 g 303 Hosby pr. Juelsminde: MortensenK Steenkjær g As 38 Hov: Skov Kristoffer g 23 Hove pr. Klinkby: Fjordside Ejnar g Bonnet 10 Hovedgaa rd: Enevoldsen E P g 44 Hurup: Graugaard K S g 152 — Jensen N Stokholm g 93 - Kristensen P Højeg82 Larsen Kjerulf M g 95 Hvalpsund : OvergaardJ Hvam pr. Holstebro; Christiansen Cæcilius g Hv. 37 Hvilsted pr. Odder: Jensen Chr. gH 14 Hyrup pr. Stovby: j ørgen senRg S 91 Højbjerg: Rasmussen Rasmus g Skaade 8 Højen pr. Vej le: Jørgensen Chr. g H 54 Hylke: Rolle Robert g 45 Hyllested: Knudsen S g 32

Harlev: Sørensen K g 24 Harridslev pr. Randers: Støvring Sofus g H 3 Hasle pr. Aarhus: Basland Niels g II 3 Burkal Friedel $ H81 Mieth J g H 94 Hasselager: Rasmussen S g 107 Haverslev pr. Arden: Høgh Marinus g H 38 Kjemtrup & Sønner g H 23 Havndal : Laursen Laurits g 78 R e: Højbjerg Chr. g 1 Hedensted: Andersen L g 58 Steffensen Carl g 59 Sørensen Carl g86 He jnsvig : NielsenRungborg S g 22 Poulsen Chr. g 33 Helium : Larsen A $ 52 Helium pr. Skørping: Jensen A g II 8 Herning: Christensen C & Th. Nygaard Nielsen g 574 & 748 — Christensen Peder g 1007 — Hoimark D gi 590 — Jen ­ sen Boni & Rønhave g 597 — Nielsen Albert A gi 711 — Nielsen Chr. g 162 — Nørgaard J g 476 — Ottesen LM g 75 — Pedersen O P Chr. g 589 — Pedersen Vagn g 291 — Ravn C Jensen gi 443 — Sørensen J H Skovlund g) 731 — Sørensen S E g 233 — Sørensen Th. gi 843 Herslev pr. Fredericia: Madsen S gi H 41 Nielsen Anker Kjær g H 7 . Hinnerup : Bendtsen S g 4 Hvid Chr. g 35 Jensen Jens Anton g 19 Hirtshals : Christiansen Andreas g 59 Jensen A g 29 Larsen Th. g 3 Hjallerup: Nielsen A g 6 Hjarup pr. Kolding: PoulsenChr.gH29 Hjerm: Dige B g 47 Lavrsen L g 23 Hjermind pr. Bjerringbro: j nTPTn . sen J C g B 149x Hj ermitsle v: Lunde Peder Chr. g Vester Hjermitslev 9 Svendsen Peder g Vester II jermitslev 48 Hjerting*- Larsen J M g 39 Hjordkær: Iversen Iver Chr. g 61 Hj ortdal pr. Fjerritslev: Madsen M Møller g H 41 Hjortshøj : Jørgensen Aage G g 20 Hjortsvang: Nielsen Peter Hjørr ing: Aaquist Eduard g 313 — Bid ­ strup N L Nielsen g 733 — Christensen J C g 592 — Christensen Kornum g 1069 — ClemmensenN J g 874 — Engelund A g 587 — Frederiksen P g 282 - Hjulskov Chr. g 349 — Jensen Andr. g 23 — Jen ­ sen Jens g 238 — Larsen Niels Abildgaard g 796 — Nielsen Ferdinand V g 819 — Nielsen Fr. V g 570 — Nørspang Sofus g 198 — Pedersen Jacob g 871 — Vangsted V g 829 Hobr o: Bruun Jens g 432 — Dietz Martin J135 — HansenChr.g 164 — JensenChr.Bach 404 — Poulsen P g 232 — Vestergaard hr. g 119 — Vraa Jens Laursen g 384 Holmgaarde pr. Handest: Moth Chr. g Ha 28 Holmsla nd pr. Ringkøbing: Jensen Thorv. Heltborg pr. H urup : Jensen Fly J P g H e 25 -^ em • Andersen Søren g 36 H emmet: Rasmussen Peter g) 12 Henne: Kjær Andreas g 16 Herborg : j ør g en sen Magnus g 20

Madsen A g H 56 Ravn Peter g H 31 Højrup p r. Ejstrup :

Justesen Just g Højrup-Ferup 47 Højslev: Jacobsen Hartvig g 55 Højvang pr. Janderup Ve stj.: Hansen Marinus Th. g J 56

'Møller P Alpedalsv. g 766 Nielsen H P Bjergg. 4 g 566

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker