kraks vejviser 1940 handelskalender

(Fyen) Murermestre og Murere Gerup pr. Korin th: Hansen Aksel g K 108 Gestelev pr. Rin ge. Aklund J H g R310 Glamsbjærg: Hansen Henrik g 86 - Hansen Peter g 120 — Jensen Chr. g 222 Glamsdal pr. Glamsbjærg: Billesø Chr. C g Glamsbjærg 249 Gribsvad pr, Aarup: MøUer Niels g Aa 118 Grindløse Mark pr. Jullerup: Rasmussen M g G 91 Gudbjerg pr. Gudme: Andersen JSand- gaard gi Hesselager 309 Harndrup: Hansen Chr. g Fjellerup 18 Helnæs pr. Ebberup: Rasmussen Ejner g H516 Herringe pr. Rudme: Christiansen Fr. g Ringe 104 * Her slev pr. Lindelse; Madsen Martin g Hennetved 92 Hesselage r: Hansen J P g 203 Kroun Henrik g 106 Hjallese : Holmer Oskar g Dalum 426 Jensen J C g Dalum 263 Holev pr. Marslev: Petersen A g M43 Holmelund pr. Aarup: Hansen L K fil Aa 189 Humble: Hansen Johan g 81 Rask Peder g 132 Husby pr. Ejby: j ensen Marius g h 67 Højby F.: Nielsen L g 34 Nielsen Niels Kristian g 94 Højme pr. Holmstrup: Rasmussen Viggog Bellinge 59 Illebøllp: RasmussenBernh.gHennetved4 Jordløse: Ræk Jørgen g Haarby 184 Kavslunde: Jørgensen Laurits g 68 Kertemind e: Hansen Hans G g 257 — Petersen Chr. Alfr. g 225 — Petersen P Steffen g 104 — Sørensen Kristian g 307 — Sørensen L J — Sørensen Th. g 23 Knarreborg : Ravn Jørgen g Tommerup 140 Storm Hans g Tommerup 64 Kosterslev pr. Jullerup: Jørgensen Brødr. g Særslev 112 • Krarup pr. Espe: Hansen Jens Reter g Kværndrup 191 Kværndrup: Hansen Anton g 56 Kædeby: Hansen Chr. g Humble 139 Rask Aage g Humble 164 Kærby pr. Kassemose: Jørgensen J M g Bogense 305 Kærum pr. Assens: Jensen HP g A 402 Langaa pr. R ygaard: Sørensen Søren & Søn g Hesselager 65 Langeskov: Jørgensen Jørgen g 108 — Pe ­ tersen P & Søn g 93 Lan gø pr. Mar tof te: Nielsen Jobs. P g Dalby 226 Li beshave pr. Aarup: Jensen N Lille Rise pr. D unkær: Thomsen Claus g Store Rise 44 Lind el se: Hansen Gunnar gHennetved 129 L oha ls: p a i s i g j u i O g 99 Long else: Jørgensen P g 50 Rasmussen H g 29 Lumby pr. Beldringe: Christiansen N C g Lunde 100 Lakkoby pr. Tullebolle: Larse „ Gu . stav g T 71 Haagerup: Nielsen N O g 99 H^ar by: Hildebrandt H M g 69 Jørgensen Marius g 200 Haastru p: Nielsen Thorvald g 95 Harritslev pr. Bogense: Nielsen J M g B 168

VII — 3683 Vesterby pr. Fej ø: Schou Valdemar g Fejø Vesterby 136y Vægge rl øse:' Andersen Evald g 74 v Simonsen J g 8 Øster Ulsle v: NielsenN Pg 49 y Øverup pr. Tingsted: Pedersen N P g T 55x Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aarslev: Møller Frederik g 123 Aarup: Mortensen Fr. g 35 Asperup: Dreyer Jørgen g 142 Rasmussen Hans Peter g 44 Aasum pr. Odense: Fischer j g Marslev 59 Allested : Hansen Marius g 47 Anderup pr. Søhus: Walther Fillip g Odense 3763 A-ssen s: Andersen Thorvald g 286 — Cas ­ persen H C & Søn g 472 — Henriksen Chr. V g 236 — Jorgensen P g 512 — Madsen Laurits g 287 — Mortensen LP g 71 — Rasmussen Th. Avnslev pr. Hjulby: Andersen A g Skalkendrup 14 Jensen Niels g Skalkendrup 12 Jørgensen H Chr. g Skalkendrup 158 Bagenkop: Hansen Chr. g 54 Bi llesbolle pr . Aar up: MadsenAndersg Fjellerup 98 Bjerrcbypr. Svendborg: Nielsen Chr. Ostergaard g B 53 Nielsen Einar Esbensen g B36 B ogense: Jørgensen Knudg320 — Jørgen- senValdemar g 143 — Madsen R A g 276 Boltinggaard Skov pr. Ringe: Hansen P C g R 296 Bred • Christensen N C g Skal bjærg 110 Jorgensen M g Skal bjærg 92 Bregnemose pr. Naarup: Jørgensen Chr. fil Verninge 88 Jørgensen P g Verninge 72 Brenderup F. : Karlsen Hans g 73 Byllerup pr. Nørre Aaby: Petersen Niels Jørgen g N Aa 171 Dnlhy 1 Karstensen Karl g 135 Davinde pr. Marslev: Larsen Peter g D 143 Diernæs pr. Faaborg: Brændeholm Jørgen g F 442 Dre slette pr. Flemløse: Andersen A P g Snave 88 Jensen N g Snave 30 Ebberup : Hansen Jørgen Aug. g 122 L 1 b y • Petersen Frits gll7 — Rasmussen R ^ s P e • Ellegaard Hans g Van tinge 52 Faaborg: Andersen A & Son g 160 & 560 — Bejerholm Holger g 929 — Ernlund Chr. E g 328 — Hansen P A gl43 — Holm P g 465 - Poulsen H P g 13 - Skovlund Chr. g 617 F al dsled pr. S ten sgaard: Petersen Marius & Son g Haastrup 39 Rasmussen Henrik g Haastrup 33 Fang el: Rasmussen LauritsMgBellinge43 Nielsen N J g Ryslinge 98 Fjelsted pr. Harndrup: Lund Peder gFjellerup 90 Flemløs e: KruseH g Glamsbjærg 151 Fraugde pr. Ma rsl ev: "PétersénChrTg Davinde 126 Freltofte p r. Aarslev: "Nielsen Peter g Nørre Søby 131 G elsted: Møller Ernst g 90 Petersen Søren g 134 | Fiskop pr. Svendborg: Petersen Martin g S 1132 Fj elleru p : Jensen Johannes g Ryslinge 108 1

Fag-Register for Danmark Nørre Ørslev pr. Egebjærg: Skaaning J g NØ 19u Opager pr. Landet L.: Vels Fritz g Vejleby 44y Oreby pr. Sakskøbing: Jensen H M g S 4126 Orehove d: Boding P g 32y Nielsen L P g 25y Pilet pr. Rødby: Jantzen Å g Hyldtofte 8 Radsted pr. Sakskøbing: "Kerte HP g S 8473 T Kjerte O g S 8427 Struwe Ove g S 8486

Recrsnæs pr. Band holm: Pedersen Thorvald g B 49v Rødby: Due q Nielsen g 1181 — Olsen C & Søn g 1231 Sakskøbing : Hansen Carl, Rørbæk g S 4345 — Hansen J Hersom g 4071 — Jørgensen Emil, Rørbæk g S 4208 — Larsen Laur. fil 4213 — Topp Henrik ff 4193 Sandbjærg pr. Horslunde: Larsen N g Løjtoftp 24x Sandby pr. Ha rpe 1 unde : Pedersen Chr. X 1 S 56 Skel _by Ibsen P g S 23 Nielsen Karl g] S 33x Slemminge pr. Sakskøbing: Fin S Hansen Chr. g ST53x Soesmarkep r. GuldborgL.: Svendsen C gi G 47 Spin keby pr. K appel: Hofmann Sofus g K liv Stokkemar k e: Duelund Anders g 49 St ubbekøbing: Gaard Chr ,j ensen g| 1134 — Malmros O — Petersen NJ fil 1189 — Svendsen V gi 1290 Stubberup pr. Tingsted : Hanson M gi T 44u Systofte pr. Nykøbing F.: Boding K gN 5410 Moller H g N5421 Sædinge pr, Rødb y: Christoffersen A Sølleste d: Hansen Martin gi 136 x Hansen P g 97

Jensen Amor g 62 Sønder Ørslev:

Andersen A g idestrup 72y Sørup pr. Nørreballe: Hansen Kaj gi Østofte 17x Taagerup pr. Rodby: Andersen A g Hyldtofte 46 Hansen Ludv. g Hyldtofte 23y Madsen C g Hyldtofte 43x T illitse: Gustafsen A g 51 Tjæreby pr. Nykøbing F.: Mathiesen M gi Idestrup 69u

Toreby pr. Flintinge: Holm .Jørgen gi Grænge 94 Jensen Rasmus g Grænge 82 Torkil strup pr. Eskilstrup: Pedersen "Erik gT45x “ Torup pr. Kettinge: Jensen Fr. g Herritslev 45

Ulslev pr. Sønder Ørslev: Nielsen J gi Ulslev Falster 21 Utterslev pr. Kastager: Hansen P M g K 33 Jacobsen C g Horsluride 30 Vaabenstedpr. Sakskøbing: Jensen Lavrits g S 4210 Vejleby pr. Askhøj: Mersebak Joh. gi V 55x Vejringe pr. Stubb ekøbing : Panton Georg A W g S 1224 Vesterbo pr. Købelev: Olsen Otto g K 18y Vesterborg: GadeN O g 35y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker