kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3681

Fag-Register for Danmark

(Sjælland) Murermestre og Murere

Madsen Kjeld JBredg. 26 $ 537 Pedersen P Rolighedsv. 13 $ 1610 Petersen Vintermark Helligkorsv. 62$2105 Poulsen A M Ladegaardsv. $ 452 Schledermann C J & SønnerAllehelgensg. 18 $ 122 Schledermann Th. & L Børresen, Set. Laurentii V. 5$ 71 Sørensen Rasmus 1. Højbrondstr. 5 $ 550 Rosted pr. Slagelse: Hansen H P $ Duemose 34 Ruds Vedby: Christensen N $52 Jørgensen S A $ 12 Madsen A V $ 71 Olsen V $ 96 Petersen P$ 78 R 0: Bendtsen Tb. $ 6 Rødeled pr. Stege: Boesen JJ $ S 4494 Rødstofte Skov pr. Vordingborg: Johannessen Fr. $ Nymark 19 x Rodvig Stevns: Olsen KL $R 57 Rønne: Dam Chr. (Dam & Olsen ’ s Eftf.) $ 185 Hansen Martin $ 293 Kofoed Janus $ 635 — Lau H P Moller $ 174 — LindstrømVald. $ 389 Madsen A $ 959 Nielsen Carl $ 773 Rørby pr. Kalundborg: Hansen H $Aarby8 Nielsen Laur. $ Aarby 32 Rørvig: Andersen Grønbæk $ Isøre 57 Larsen Jul. $ Isøre 22 S am s o : j C nsen J J.Tranebiærg$T88 — Lade- fogedChr., Kolby $Tranebjærg 268 — Peter ­ sen JP, Nordby $ N 47 — Rasmussen C, Brundby $ Tranebjærg 188b — Sørensen S, Brundby $Tranebjærg 78 — Thirstrup H, Tranebjærg $ T 108 Sandbjærg pr. Hørsholm: Christensen Otto Sandved: NielsenFr ^ 112 Sigerslev pr. Store Heddinge: Nielsen Hans $ Holtug65 Sjolte pr. Tappernøje: Rasmussen Fred. $ T 104 Skibby: Andersen Carl $ 115 Andresen Søren $ 114 Sk æ Is kør : Schollert H G $ 112 — Teisen A $85 Skærød pr. Helsinge: Olsen Oskar $ Ramløse 32 Skævinge: Jørgensen H P $ 84 Jørgensen J $ 94 Skorpinge Mark pr. Flakkebjærg: Jensen Ove $ Sludstrup 53 Slagelse: Christensen CarlSlotsg.41$10l1 Christensen Sigurd Rolighedsv. 25 $ 1709 Christiansen L, Hans TausensG. 4 $ 1133 Ehlei s C S-Stationsv. 36 $ 354 Hansen C A Gyldenløvesg. 5 $ 649 Hansen Hans Skælskørv. 71 $ 972 Hansen I ’ &V Madsen Rolighedsv. 5 ffi 1719 & 1720 Jensen Ejnar Bjergbyg. 15 $ 1379 Jensen I Chr. Schweizerpi. 7 $532 Jensen Kaj Chr. Hellig Anders V. 6 $ 139 Jørgensen S Valdemarsg. 6 $ 1348 Jørgensen Vilh. Valbyv. 20 $ 325 Knudsen Kristian Vestervang 8 $ 1473 Larsen Christoffer Skælskørv. 47 $ 1486 Larsen L & Søn Valbyv. 14 $ 268 Nielsen P Skovsog. 18 $ 1017 Nielsen Peter Aakærsg. 4 $ 1675 Poulsen Jens Henestr. 8 $694 Rasmussen Einei ’ Platanv. 11 $ 1674 Trebbien Carl Set. Knuds G. 12 $ 922 Slangerup: Rasmussen C E $ 110 — Sørensen Chr. $62 — Willumsen P $ 79 Slimminge pr. Østervang: Zwisler A $ Vollerslev 20 Slots Bjærgby pr. Slagelse: Johansen Johannes $ S B 23

Smidstrup Hovgaarde pr. Præstø: Hansen L P $ P 152u Snekkerste n: Basse Ejnar $ 37 Ekegren Elo $ 64 Snesere: Rasmussen Jul. $ Tappernøje 95 Snoge bæk pr. N eksø: Dam Andr. $ Povlsker 71 u Soderup pr, Tølløse: NielsenAlb.$T48u Sol bjærg pr. Havrebjærg: Andersen Anders Chr. $ S 2 Solrød Strand: H ansen Aksel $ S 12 Sonnerup pr. Kirke Saaby: Petersen Chr. $ Kirke Sonnerup 73 S° rø: Berthelsen S$115 — Christensen Jens $ 423 — Johansen N P Bruun $ 488 — Langkjær M $ 523 — Petersen Adolf $ 627 — Poulsen Vilh. $ 420 — Rasmussen Otto, Frederiksberg — Sorensen Adolph $ 737 — Sørensen K $ 195 — Søren ­ sen Viggo, Frederiksberg $ S 521 Spangsbro pr. Kalund borg: * Hansen H P $ S 62 Steg e: Egestad Martin $4129 — Frederik ­ sen E & J Hansen $ 4107 — Tiirck A$4412 — Hansen Jens, Lendemarke $ S 4156 — Kamp Jørgen, Lendemarke $ S 4058 Stenlille: Caspersen Peter $ 90 Christensen A $ 92 Lokkegaard A R $ 60 Stenløse: Andersen Jens P $ 38 Larsen H P $ 60 Philipsen Sigurd $ 54 Stenstrup pr. Præstø: Andersen J P $ Jungshoved 31 Store Ebberup pr. Sorø: Olsen C $ Fulhy 4x Store Grandløse pr. Holbæk: Hansen Anders $ Vipperød 41 StoreHed dinge : BerthelsenP $ 243 Store Merløse: Nielsen Th. $ M 49 Strøby Egede: Jensen N P Postadr.: Strøby $ Strøby 134 Møller M C Postadr.: Køge $ Køge 3025 Strøby pr. Køge: L angCarl $ S 18 Svaneke: Bcch H P $ 92 — Funch Sinius $ 143 — Poulsen K H $ 138 Svebølle: L endal H C $ Viskinge21 Lendal Stefan $ Viskingc 135 Nielsen Philip $ Viskinge 18 Svinninge: LarsenChr.$ 31 Petersen Ole $ 76 Særslev pr. Føllenslev: Nielsen Chr. Dandanell $ Snertinge 115 Særslev pr. Snertinge: Andersen Holger Bjerring $ Sn 63 Sølperup pr. Tappernøjej Nielsen Vilh. $ Everdrup 78x Sønder Bjærge: Jørgensen Harald $ 56 Sønderby pr. Borre: Madsen Chr. $ B 2223 Søndersted pr. Tølløse : Hansen Karl $ Undløse 73 Sø strup pr. Holbæk: HansenEjner $ S 5 Taagerup pr. Fakse: Vilhelmsen H $ Vemmetofte 47v Taastrup: AndersenKarl $ 139 — Jørgen ­ sen Iwan $ 363 — Laugesen L $ 19 — Leopold Th. $ 261 — Nielsen N A & Søn $ 155 — Petersen H Chr. $ 362 — Rasmus ­ sen Laur. $ 341 — Sørensen A $ 344 Tappernøje: Christensen L P $ 39 Te jn: Mortensen Vald. $ Allinge 178y Nielsen Henning $ Allinge 181y Tersløse pr. Dianalun d: Hansen Walther $ 1) 19v II 81 Nielsen-Kaas P $ 74 Petersen Harald $ 22

Neble pr. Stegej Jørgensen Johs.$ S 4183 Neder Draaby pr. Jægerspris: Frandsen C $ J 7 Ned er Vindinge pr. Vordingborg: Lindhardt C$V 156 Neksø: Andersen Emil $ 267 — Andersen Georg $84 — Lindahl IH $ 286 — Sonne Janus $ 97 Niva a- AndersenK A | 86 ordby pr. Sejere: Petersen Niels Jørgen, Stats $ S 29 Ny Asperup pr. Aalsgaarde. Jensen M $ Hellebæk 188 Nykøbing S.: Andersen H V $ 307 - Johansen CL $ 34 — Larsen L $ 24 — Larsen Robert $ 315 — Nielsen KTh. $229 — Svendsen L $ 165 Nyraad: Jensen Edv. $ Nymark 30 Petersen Henrik $ Nymark 77 Nyrup: Christensen M $ 21 Nyrup pr. Nykøbing S.: Andersen Alfr. $ Højby 137x Næsby pr. G-lumsø: Larsen Johannes $ G 160v Næstelsø pr.Næstved: Hansen Georg $ Næstelsø 55 Næstved: Aagaard H $ 553 — Andersen Brødr. Carl & Niels $ 1022 — Andersen Fred. 851 — Christensen C S&Son $1721 — Christensen Jens $ 551 — Christensen V Aa $ 1322 — Christiansen Gerner $ 1692 — Hansen Anders $ 337 — Henriksen Chr. & A Hansen $ 1255 — Henriksen Einar $ 1524 — Hermansen M $ 1575 — Jo ­ hansen M $ 626 — Larsen P $ 862 — Larsen P $ 412 — Mortensen C $ 1349 — Nielsen Frits $ 451 — Petersen C$ 1121 — Poulsen Th. $1369 — Storgaard Jens $1001 Nødebo pr. Dyssekilde: N ielsen Anton $ Hald 51 Nørre Jærnløse pr. Regstrup: Christiansen L $ Søstrup 38 Oppe Sundby: Sørensen Leo $ Frederiks ­ sund 537 Wolter J $ Frederikssund 286 O r t v e d : Petersen Theodor $ 114 Qrup pr. Fakse: Petersen Hans $ O 1 Osted pr. Ros kilde: Nielsen Viggo $ O 45 Sørensen Vilh. $ O 21 Palme vænge pr. Fug leb jærg: Jensen Otto $ F 174x Peders ke r Christensen J $ 41 . Præstø: Olsen Valentin $ 137 — Poulsen Ring sted: Bødker L Chr. $ 259. — Bor- resen A $ 234 — Frederiksen J P — Frederiksen Lindhardt $ 761 — Hansen Albert $ 132 — Hansen Erik — Hansen H I $ 529 — Hermansen Viktor $ 583 — Jørgensen J P $ 868 — Olsen Frants A $ 411 — Olsen Vilhelm $ 528 — Se- landia ved Alfred Jensen $ 490 — Søren­ sen Jens $ 958 Roskilde: AndersenViktorGormsv.2 $2226 Byberg H C Valdemarsv. 2 $734 Carlsen I M Kornerups Vænge 3 $ 411 Christiansen P Clermontg. 11 $ 921 Hansen H V, Set. Jørgens V. 17 $ 1422 Holmbom Axel By volden 12 $ 192 Jensen H& Svendsen Godthaabsv. 6 $ 1349 Johansen Carl, Set. Hans G. 17 $ 677 Johansen Carl, Set. Clara V. 4 $ 1845 Johansen Viggo Københavnsv. 55 $ 434 Jørgensen H Love Holbækv. 13 $ 1592 Larsen S Munkesøv. 15 $ 2165 II 81 V, Præstemarkcn $ 109 Ra age leje pr. V e j b y : Andersen Sv. Aa. Biilow $ R 74 Raklev pr. Kalundhorg: Holm Charlo $ R 69 Reerslev pr. Hedehusene: Grann Harald $ Tjørnehøj 32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker