kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3674

Motorer Frederikshavn: Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. $ 1000 (2 Lin.) Post- & Telegramadr.: Alpha

Fag-Register for Danmark

Skagen: Grenen Motorfabrik, Akts. Stats $ 239 Skagens Motorværksted, Emanuel Jensen, Stats $ 123 Slagelse: Alliance Jernbaneg. 15 $ 19 Struer: Vognsgaard £ Nielsen ®82 Svendborg: Rasmussen V Jessens Mole 21 ffi 1321 Ulstrup: Ulstrup Maskinfabrik,Andreas Nielsen $30 „ Uller “ -Motorer. Vejle: Vejle Motorfabrik ved P MatthiesenSkovg 14 $ 128

• Muddermaskiner. Dredges — Dragues — Baggermaschinen. Esbjerg : HOFFMANN CARL B $ 296 £ 2496 Leverandør til flere Amter samt Entreprenører m. f.

FREDERIKSHAVNS TELEFON: JERNSTØBERI & maskinfabrik Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Motorfabrikken Frederikshavn,Akts. $ 489 £523

Murermestre og Murere. Bricklayers — Mayons — Maurermeister

For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Man, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland (For Sønderjyllands vedk. se tillige u. Bygmestre). Artikler for Murere sø i Slutningen af dette Fag. Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. Kø benhavn: Københavns Murer- og Stenbuggerlaug St. Annæ PI. 7 Kl dagi. Kl. 9-17 (Lørdag 9-15) $ ★ C 3948 Oldermand EsperEising i Reglen Kl. 16-17 (Lørdag 14-15) Aaacrer Anker Fin^ensv. 8A El $ Fa. 1696 Aabavn Gunner Istedg. 132 El £ Ev. 4418 Aabavn Julius Strandhavev. 25 Hvidovre Valby $ Hvidovre 250 Aagaard O F Amager Boulevard 132 [5] $ C. 3702 £ 10O79 Kontortid 9-17 Lørdag 9-14 AagaardTli. Hellænderdybet14[S] $Am.2139 Alsum Alfr. Saxog. 38 E $ V 7(555 Andersen AKingosg. 7A lv] Andersen Aa Egegaardsv.30LyngbyfHj.92 Andersen A J E, St. Annæ G. 35 E $ Am. 9142y Andersen AlfredGl. Kongev.47 A E) $ V9015x Andersen A P Aurikelv. 10 Valby $ Vb. 3231 Andersen A V Landskronag. 33 [g] $ Cent. 14859 Andersen Carl Resedav. 4 Gjentofte $Gjent. 208 Andersen C J Birkedommerv.l6|Ny]$Ta.5801 Andersen Dines Blegei str.8 Dragør $Dragør 269 Andersen E S.yrenstien 5 El $ Gh. 9292 Andersen Einar Femte Juni PI. 2 El $Fa.756 Andersen Ejnar Torp Dyssegaardsv. 123 Sø ­ borg $ Søb. 1109 Andersen G C Godtbaabsv. 112 E) $Gh.4427 Andersen H C Rundforbiv. 166 Nærum $ Nærum 158 Andersen H C, Thorsly Allé 4 Kastrup $ Kastrup 478 Andersen J P M, Jacob Stamer ’ s Eftf. Vandrev. 7 Hell $ Hell. 4734 £ C. 10818 Andersen Karl Solagerv. 37 Hvidovre Valby . $ Hvidovre 645 Xndersen Knut Rentemesterv. 88 IN) $ Tg. 3820 Andersen L Stolbergv 8 Gjentofte $Ge.2030 Andersen LTryggevældev. 78 Brh. $ Damsø 1817 Andersen Laur. Egbyv. 128 Rødovre Vanl. $ Rø. 687 Andersen Laur. Chr.Plantagev.36 Gjentofte $ Gjent. 1226 Andersen N Martin & Søn, S-Fasanv. 14 El $ Cent. 11275 Andersen P H Dyblandsvangen 20 Brh. $ Bella 419 Andersen P L Rosenørns Allé 32 13 $ C. 10114 Andersen Sofus Rødovrev. 375 Islev Vanl. $ Islebro 58 And< rsen SV, Henrik Ibsens V. 5 E) ® Eva 2624 Andkilde Carl Chr. Christoffers Allé 139 Søborg $ Bagsværd 71

Artikler til Motorer.

København : Nielsen Harald Herredsv. 27 Gjentofte $ Ge. 2255 Fabrikation af Pakninger i alt Materiale - Kobber Asbest Pakninger.

Motorolie. Engine Oil — Huiles pour moteurs — Motoren- Treibol (se tillige Oversigten O li er i Fag- £ Vare ­ fortegnelsen paa blaa Blade foran dette Register). København : Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. Annæ PI. 13 Kl $ ★ Cent. 2890 Telegramadr. „Petroleum" Agenturer i 46 Byer. Egense Knud Havneg. 41 E $.Cent. 7600 J ATLANTIC OLIER Texas Company, The Akts.,(Texaco) Amalieg 35 Kl $ ★ C. 16816 Odense: Duckham Alexander & Co. Ltd. $ 5651

GAMMA« Semi-Diesel Motor A / s Motorfabrikken „Frederikshavn" Frederikshavn Telefon 489 - Privat 523 Telegramadr.: „Spilmotor “ . GUyngør e: Glyngore Motorfabrik, H V Jensen $ 25 Grenaa: Grenaa Havns Motor- £ Maskin ­ fabrik ved S Møller Jensen $ 106 Hillerød: Nordsten $ 2 £ 1002 Horsens: Kramper Rud. £ Co., Akts. Houmannsg. 4,6 $ 427 Hundested: Hundested Motorfabrik Akts. $ 117 Ka lu n dborg: Motorfabriken Bukh, Akts. $ 505 £ 506 Se under Dieselmotorer. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kerteminde: Astrup J $ 188 Pedersen P M $ 282 Middelfart.- j ørg ensen N P $ 368 Nordenbro: Maskinfabr. Dempo v. Alfred M Hansen $ Tryggelev 33 JV^ASKINF ABRIKEN Dempo BAAD ALFRED M. HANSEN AAfITfflllEll NORDENBRO ST. /VlUlUKEK. rjef 9rygge!ev 33 Orehoved: Orehoved Motorfabrik, RSig- vardt $ 47 Randers: Hein H & Sønner, Akts.$ 508 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Randers Motorfabrik, Akts. Tjære by v. $850 Rudkøbing: Fabrin H S $ 381 Motorfabriken Danmark ved Alfred Nielsen $30

Motorskibsselskaber. (se Damp- op Motorskibsselskaber •samt Rederier).

Motortromler. Motor Bollers — Rouleaux å moteur pour chaussées — Motorwalzen (se tillige Damptromler).

København : Industricentralen, P Bispeskov Kirkev. 18 Charlottl. $ Ordr. 138 Telegramadr. „Inducentra". - Motortrgmler. Repræsent. for: A. B. Abjørn Anderson, Svedala. KastrupMaskinfabrik,A/S., f-A-KastruplOOO Ringsted: Ringst< d Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. $48 £68 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker