kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3672

Moler og Molersten

Nykøbing F.: Andelsselskabet Most ­ fabriken, Jes Jessens G. 25 $ 1222 Ry n k e b y : . Rynkeby Mosteri D 15 Pasteuriseret Æblemost. Svendborg: Frugtplantagerne Gamle Hestehauge D 1002 & 1307 SvendborgAmts Mosteri, Harris Weber GI. Hestehauge D 1307 Udle jre pr. 0 Istykke: Udlejregaard ’ s Mostfabrik. Emil Syl vest D 0 120 Ærøskøbing : Æ rø Mostfabrik, R Lar ­ sen $ 42

Nykøbing M.: Skarrehage Molerværk, Akts. D 109

• Motorcykler. Motor Cycles — Motocyclettes — Motorrader Motorcykletilbehor se i Slutningen af dette Fag. København: Asra, Akts., Rosenørns AllélOE D C. 5753 &6991 Telegramadr. „Asraaktie “ . D K W Motorcykler. Automobilfabrikken Ilford, Akts., Viborgg. 7010] D Cent. 8400 Patent Vippesæder og - Fodhvilere. Autoropa, Akts., Østerbros?. 20 |øj ® C. 12846 & 8948 AUTOROPA A | s Gener alrepræsentant for Danmark for: Matchless - Norton. Bendixen & Lindhard Nygaardsv. 42 [g] D Cent. 13580, Ryv. 1213 & Ryv. 3038 Dansk Sidevognsfabrik Akts. Emdrupv. Sø- gaard [ø] f Ry. 4804 Modeller for ethvert Formaal. Dreiager Harry Lollandsv. 43A IS D Go.6121 Specialværksted for Nimbus. Excelsior-Henderson Motor- Co. H C Ørsteds V. 23 [V] f Cent. 6581 & 7081 Fisker & Nielsen, Akts., Peter Bangs V. 30,32 [El D ★ Cent. 9650 efter Kontortid D C. 53681 Motorcyklen „Nimbus"". Friis-Hansen Brødr. Omøg. 512) D ★ C. 15435 Hansen CV Frdbg. Bredeg. 17 EJ D'A'Ch. 6538 Nimbus Motorcykler og Reservedele. Henius Viggo, Akts., Kanslerg. 16 [ø] D G 7865 Jensen Jens & Helge N-Fasanv. 168-172 El D Tg. 3166 Johnsen Lauritz Uplandsg. 38 [S] D Am.6494 & Am. 7594 Karberg Brødr. Biilowsv. 4 E3D Cent 1556 Ketner Axel, N-Voldg. 9 E D Cent. 4195 Lager og Værksted Nørreg. 40 E DCent.9279 Lagereksped. DCent.6819 B. S. A. Motorcykler. Hoveddepot for Danmark af: B. S. A. Reservedele. Østerbrogade 20 [ø] Tlf. Cent. 12846 &. 8948

SKARREHAGE MOLERSTEN TIL VARMETÆT BAGMUR I YDERVÆGGE. LETTE,LUNE, BILLIGE SKILLERUM

Artikler og Maskiner for M o s t f a b r i k k e r .

København : Berner Christian, A/S.,Amagerfælledv. 27 [g] D Am. 4873 English J W Linnésg. 28 E D By 4607 Glasemaillerede Staaltanks til Lagring. R y n k e b y : Rasmussen Brodr. Maskinfabrik $ 15 Fremstilling af Mostr edskab er og Anlæg af Mosterier.

BRANDFRI, DRYPFRI STALDHVÆLVINGER.

HØJ PORØSE

PLADER &

RØRSKAALE TIL

TEKNISK ISOLERING KEDLER , OVNE.M.M.

AKTIESELSKABET SKARREHAGE MOLERVÆRK NYKJØBING-M.

Motorbaade.

København: General Speedboat Company, Akts., St. Annæ PI. 17 ED Pa. 42 E sbjerg: Esbjerg Skibsbyggeri, N Raun-Byberg Havnen D 253, Privat D 1238

H TELEF. 109

TELGR.SKAMOL

Odense: Nielsen P C &Kemp,D 95 (5 Lin.) priv.3395

Monierjern.

Motorcyklegummi.

(se tillige Betonjern).

København: Continental-Caoutchouc-Comp., Akts., „Kronborg" Vandkunsten 12 E D ★ Cent. 6568 Telegramadr. „ Continentalpneu'* . SKANDINAVISK MOTOR Co., Akts., Nygaardsv. 5 fø] D ★ Cent. 8411 Telegramadr. „Semjac “ GENERALREPRÆSENTANTER FOR: Tirestone

København: Berendsen Sophus, A/S. „Ørstedhus “ V-Far- imagsg. 41 O D til Kontor ★ Cent. 8500 D til Lager K ronprinsesse SofiesV.30 Cent. 2245 & 11245 GRØNBECH MJ& SØNNER Amalieg. 9 E D ★ Cent. 342 Stats f 82 Lagerplads : Sydhavnsg. 26 El $ C. 16942 Aalborg; Lange & Unmack, Akts. D 3103 (6 Lin.) Mostfabrikker. Aabe nra a : Aabenraa Mostfabrik D 249 Aarslev: Torpegaard Frugtplantager ved A Gunder- sen Davinde 13 Allingaabro: Randers Amts Mostfabrik, Rs. Døssing D 65 Gelsted : Hønnerup Hovgaards Mostfa ­ brik, P E Hansen D 34 Hjallese : Dansk MostogTorringsindustri, Akts.Hjal- lese D Dalum 211 Kolding: Kolding-EgnensMosterijCHedemann Laas- byg. 32 D 1507

Meyer Isidor st. Kongensg. 67 Ef C. 11956

Motorcyklekøreskoler.

(se tillige Automobil køreskoler).

København: Andersen Aage Aagade 114 El D Fa. 1214 Hansen Robert Folkvarsv. 19 EJ D Fa. 573 Hornung V Raadmandsg. 52 El D Ta. 7800 Johnsen Lauritz Uplandsg. 38 O D Am. 6494 & Am. 7594 Jørgensen Oskar Howitzv. 7\[F) D Go. 6530 Robrahn P Flensborgg. 35 IV1 D Eva 4820

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker