kraks vejviser 1940 handelskalender

Modevarer 2

Fag-Register for Danmark

VII- 3671

Nordisk Etiketkunst Frederiksborgg.22E g C. 11887 Kunstvævede Etiketter t. Fabrikspr. Pahl & Petersen, Akts. Vesterbrog.74, 76 CØ g Cent. 1792 & Eva 3249 Prieme William Mikkelbryggersg. 3 E g ★ Cent. 1815 & 3015 Præstrud P & Co. Palæg. 6 E g Cent. 7178 ROHDE HENRY Aldersrog. 8 [0] g ★ Cent. 4051 & ★ Cent. 5690 Schermeister Bernhard Dahlerupsg. 3 [v] g C. 12619 & By. 2655 Sch ermei ster Joakim&Co.LagerKont.&Fabr. Thomas Laubs G. 13 El g C. 11013, 11213 & 14913 - Teleqramadr. „Damehat*. Schoubye Robert Nansensg. 61 E g Palæ 3101 Thorndahl Helge Vesterbrog.l38[®gEval55 Thrane M C & Sønner Aabenraa 29 E g C. 11915 Randers: Randers Damehattefabrik ved Arnold Han ­ sen Kirkeg. 12 g 868

Thisted: Fredskilde Olga Krogh g 62 — Rask M g 360 Tønder: j eiisen Rosamine — Petersen Frederikke g 245 Tørring: j ensen Christine U lfborg: Jørgensen Margrethe g 94 Vamdrup: Rasmussen Kristine V ar d e: Christensen Olga — Citymagasinet, Herdis Mortensengl64 — Jensen Karen — Liva, Rigmor Jespersen g 347 — Lybecker- Nielsen Lydia g 541 ^ e J en: Sachmann Folmer g 148 V e j 1 e: Clement Kathe N-Torv g 1588 Gabs Dagmar Vissingsg. 2 g 2354 Hansen Lilly Vesterg. 41 g 1476 Henriksen JohanneTorveg.il g 414 Jensen Ingeborg Sønderg. 8 g 2008 Mode-Bazaren, Henrik Jacobsen Raadhus- torvet 4 g 820 Modehuset ved Klara Petersen N-Torv g 1595 Petersen Camilla Torveg. 34 g 1482 Viborg: Lund Christa st. Set. Hans G. 7 g 681 Madsen Thyra Set. Mathias G. 37 g 1468 Marie Louise Vesterg. 15 g 563 Petersen Johanne st. Set. Mikkels G. 18 g 748 Weihrauch M Set. Mathias G. 38 g 666 Videbæk: RejkjærGCg62 Vinderup: j ensen Bodil Vordingborg: Lydiche Petra Bentzen g 244 Modehuset, A Eiberg Christensen g 553 Modemagasinet, II Hansen g 284 Ærøskøbing: Christensen Augusta Ølgod : PetersenJørgine Østerby pr. Fejø: Nielsen Georg g Fejø Østerby 25 x 2. Mo dev arer en gros og Agen turer . København: BERTHELSEN EINAR Krystalg.6 E g By 6520 Bjørrild Å S Købmagerg. 5 Eg^Cent.9093 Brammer Hugo, Akts., Grundtvigsv. 9-13 H g *C. 4817& 10817 Borgesen Valdemar Rosenborgg. 2 OS g C. 141 Christensen Otto St.ruerg. 15 ES g 0 9351v Christensen Otto Løvstr. 10 Kl g Cent. 10135 Christiansen Erik Nansensg. 61 Kl g C. 8945 Dansk Modeimport ved Leon Cohen Kong. Nyt. 18 Eg Pa. 2451 Elder Otto Linnésg. 25 Kl g By 7360 Elling Oscar Ryesg. 106 (ø) g C. 12799 Hansen Carl, Niels Brocks G. 4 E) g Palæ •4220 Hansen Niels Aaboulevard 16 INI g N 5957 Hellesen Edv. Chr. d. 9. G.6 E g Cent.12184 Hel steen Einar Nytorv 3 E g Cent. 12950 & 12923 Hoff Richard, Peder Skrams G. 27E gC.5277 Jacobsen Floris & Co. st. Kongensg. 63 A E g Cent. 5653 & 5682 Jensen Joakim Strand v. 69 [ø] g Ry. 4207 Jensen Victor I Frederiksborgg,22 E g C 4942 ' Johansen Carl V Dronn. Tværg. 40 E g Palæ 197 Kabell Søren Livjægerg. 19 El g 0 6425 Kahn E Vendersg. 27 E g By 3099 Longo, Leth & Co. Frederiksbergg. 23 E g Cent. 8512 - Telegramadr. n Longlet u . Magasin Bovt v. Valdemar Thrane Amalieg. 34A E g Palæ 5096 Mathiesen Kai Farverg. 17 E g C. 14199, 7275 & By 6276 MELCHIOR LUDVIG Gothersg. 49 E g *0.2081 & Priv. g 2804 - Gr dl. 1839. Munk B Kjærstrupv. 31 Valby g Damsø2939

R i n g k 0 b i ng: Balleby Else Koch g 136 — Iversen Henriette g 195 Rin gsted: Hvidsteen Anna g 581 — Nielsen Else Barner g 367 — Rahbek Ka ­ ren g 85 R oskil de: Blichkilde & Hansen, Karen Olsdatters Str. 5 g 1899 Christoffersen Marie Algade 32 g 663 Dam Bonny Skoinagerg. 26 g 1867 Elite. Grønlund Thomsen Skomagerg. 3 g 2195 Ilersegades Modemagasin, Ingrid Bigaard Herseg. 8 Jørgensen ’ s Anna Eftf., Olga Jensen Sko ­ magerg. 10 g 1629 Modemagasinet Jane ved Karen Jessen Algade 1 8 g 708 Paris, Anna Larsen Algade 12 gi 437 a Rudkøbing: Goldermann Theodora g280 — Jensen Søstrene g 327 Rødkærsbro: SkorstensgaardM R ønpe: Bidstrup ’ s KarenEftf., S Koefoed — Glistrup Ellen gi 575 — Jørgensen Dagny — Nielsen Asta g 966 — Pariser Basaren ved M Grønvald g 621 S akskøbing: Sandmann Søstr. Silkeborg: n au rum Margrethe g 653 — Kruse Karen g 263 — Lomdahl J g 781 — Modesalonen ved Kirstine Thomsen g 459 — Modesalonen Kis. Agnes Houlberg Pe ­ dersen gi 168 — Pedersen Marie g 486 Sindal; Osterlandd Karen g 88 Skagen: Fisker Johanne Skanderborg: Damernes Magasin, A Geert-Thomsen g 267 — Ristofte Johanne g 356 Skern: Høj Kirsten Svendsen g) 83 — k* v e: Brøndum Aage A g 31 — Chri- stensenK — Madsen Martha — Modehuset, AHedegaard — Pariser Mode-Bazar, Sø ­ strene Storgaard gi 570 — Stilling Ella g 920 — Westergaard M g 509 Skælskør: Glasius I & E g 157 Ringborg Rigmor g 313 Slagelse: Gudnitz Ingeborg Roseng. 3 g 377 Jensens Marie Eftf., Astrid Hoppe Slotsg 2 g 1346 Modelageret Mira, K M Nørgaard Bredeg. 5 g 1777 Nielsen Betty Fisketorvet 2 g 343 Sørensen Dagmar Fisketorvet 8 g 1313 Zillm< r Axel E Roseng. lig 1019 S nedsted: Spanggaård E g 46 S o r o : Hansen Esther g207 — JensenLaura J g 256 St ege: RansenJulie g4635 - MaisonErna, Alfred Jensen g 4306 — Mode-Lageret g 4314 S tore Hedd inge: Nielsen Karen K g 188 — Stahnke Anna g 122 S t r u e r^ Munksgaard I — Møller Hilda g 178 S ven db or g: Alseng Johanne Kattesun- det 3 g 1032 Hansen ’ s Ingeborg Modesalon Møllerg. 12 g 1431 Hansen Laura Torvet 6 g 1316 Hassing Elisabeth Gerritsg. 6 g 293 Lassen L C Gerritsg.il g 1076 Modehuset ved Edit Houmann & Ester Melhaven Gerritsg. 20 g 1558 Modemagasinet ved Axel Johannes Wøide- mann Gerritsg. 42 g 1560 • Svinninge: p e it z Nora g 151 S æ by *• Hansen Kristine S øllested : Larsen Dorthea g 44 x Sønderborg : KockMarie — Mai Max g 561 — Nielsen Johanne g 937 — Orth Petra — Petersen Marie g 142 — Sander-Larsen Sigrid g 1012 Taastrup: Andreasen Henny g 209 "j

Artikler for Modeindustrien. Odense: Hansen H A Hunderupv.59 g 1034 - Appre- turpræp. f. Tekstil- og Modeindustri.

Moler og Molersten.

K øhenhavn: Bach & Bonne ’ s Eftf., Paul Aagaard, Rigensg. 23 E g Cent. 12521 Gule 'Facadesten. Klinker - Molersten. Boas William,Akts.,N'vToldbodg.l5g-AC236 Fur Moler Kompagni, Akts. V-Boulevard 4 g C. 9542

Telegramadr. „FURMOL ”

MOLER Indr. Varemærke. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationalt Isolations Kompagni, Akts. IKAS Aaboulevard 74 [Ni g C. 2723 & 2793 Telegramadr. „lkas u - Hovedforhandler for Skarrehage Molerværk. Moler- & Cementindustri, Akts., Vesterg. 33 E g ★ Cent. 6098 Nordisk Molerindustri Akts. Sundby Moler ­ brud Hovedkontor Kebmagerg. 22 E g C. 11236 - Arbejdspl Sundby Molerbrud Mors Jyll. g Sundby Mors 44 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Jiind. Skarrehage Molerværk, Akts., KbhvnsKontor Aaboulevard 74 El g O. 11593 Trias, Akts., (Morso Kridtværk) Vesterbrog. 4A Axelborg lYJ g C. 10043 F ur: Blegager Molerværk, OttoLindum g 12 Kna bstrup: Knabstrup Teglværk, Akts, g 61 & 62 Københavns Kontor: Frederiksborgg. 21- E g ★ C. 7458 KNABSTRUP TEGLVÆRK AKTS. MOLERSTEN SKILLERUMSPLADER GULVBLOKKE. Faget fortsættes næste 8i<4».

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker