kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3668 Hofman-BangHelene, GI. Kongev. 92 E g Ve. 9292 x Holm E Amagerbrog. 205 E g Am. 8661 Holm K Hindeg. 6 E $ Palæ 3819 Holst Lilly st. Kongensg. 80 KJ g Pa. 7477 y Hunæus Vera Nørrebrog. 38 E g N 838x Istedgades Modehdl. ved Dagny Jørgensen Istedg. 62 E g V 9106 Jacobsen Elna & Marie Ryesg. 131 E g 0 5462 Jacobsen Harald Østerg. 15 Kl g Cent. 6053 Jacobsen Magda & Co., Akts., Gammeltorv 10,12 E g By 8462 Jansson H B'aagaardsg. 8 E g N3841y Jensen Astrid Torveg. 33 DS g Su. 2060 Jensen Petra Holmbladsg. 15 E g Am. 8929 Jensen Ragra Leth Amagerbrog. 164 E g Am. 5525 Jensen Soni Juul Frederikssundsv. 171 Brh. g Bella 1441 Johansen Joh. Borch Amagerbrog. 142 E g Am. 797 Juelsbak E Strandv. 4 H [0| g Ryv. 4353y Jørgensen L Bang Vesterbrog. 57 E $ V 9521x Jørgensen Thora Nørrebrog. 230 E g Tg. 3774 Kalotten ved I Jensen & J Larsen Aaboule- vard 28 E g No. 3924 Karlsson Gustava Sortedamsdoss. 101 E g Tr. 493 Kløve Louise Enghave PI. 11 E g V 634 5v Knudsen C Amagerbrog.206B EgAm.2332y Knudsen Carmen S-Boulevard 85 E g Eva 1403 Knudsen Ingrid Amagerbrog. 61 E g Am. 1746 Kofoed Einar Frederikssundsv. 27 E y ) $ Tg. 3544 Kragh Erik Frederiksborgg. 39 IH g By 8521 Kristiansen Ellen B Jernbane Allé 58Vanl. g Dam sø 882 Lamp Kirstine Østerbrog. 33 El g 0 3387 Larsen Alma Lundbye Fredensg. 10 E g N 1471y Larsen Alva Verner, SøborgHovedg. 37 Sø ­ borg g Søb 1979y Larsen Anna Pilestr. 59 Kl g Palæ 5327y Larsen Else Aaboulevard 13 E g N 6538 Larsen ’ s Ingeborg ModemagasinNørrebrog. 92 B, 94 E g N 2864 Larsen Kamma Søborg Hovedg. 134 Søborg g Sø. 406 Levin Ella, GI. Kongev. 119 E | V 3704 Levy S, H Schneekloths V. 5 EJ g Gh.5171x Lieschen ved Ida Jensen GI. Kongev. 150 E g V'9722 Lilsi Modes ved LSivertsen Frederiksbergg 12 Kl g By 3633 Lind Julie N-Fasanv. 44 E g Gh. 6455 Lindewald & Co. Nørrebrog. 174 E Æ Tg 6165 Lindewald ’ s Damehatte Vesterbrog. 55 A E g C. 11415 Louvre v. Fru M A Nielsen Købmagerg. 60 Kl g By 2439y Madame v. Fru A Christiansen Vesterbrog. 114 E $ V 2044x Madeleine Modehus v. Marna Andersen Toldbodv. 7A B g By 4070 Madsen Else Berg Vesterbrog.6 E gBy3025 Madsen K Rantzausg. 10 El g N 8030 Madsen Kn. Nørrebrog. 152 E g) Tg. 5709 Magasin Continental, Akts., Chr. d. 9. G.2 Kl g By 4018 Magasin Frantjais v. Maryjacobsen Gothersg. 18 Kl g Palæ 1316x Magasin Premier ved Astrid SandbyAmager ­ brog. 72 E gi Am. 5353 Maison Burgh v. K A van der Burgh Vester ­ brog. 120 E g V 8908 Maison Claire v. Frida Bretting st. Kon ­ gensg. 32 Kl g Palæ 387 Maison Clou v. Frk. Kirsten Jensen Gl.Kon- gev. 96 E g V 2262x Maison Didi v. Inger Petersen Østerg. 14 OS g Pa. 2444 Maison Ditte v. Edith Jacobsen Frederiks ­ sundsv. 184 Brh. g Be. 3520

Fag-Register for Danmark Maison Ebba ved Ebba Olsen Østerg. 44 OS g) By 6336 Maison Edith v. E Poulsen Bredg. 22 KJ g Palæ 4165 Maison Elaine v. Frk.M Nørgaard Pedersen Frederik-sundsv. 5 |NV1 gi Tg. 308v Maiscn Emile v. Emil Sørensen st.Strandstr. 19 B g Palæ 2253y Maison Erna v E Schou-Jensen Bern- storffsv. 135 Hell, gi Ordr. 341 Maison Erwi v. W Nymarker Jægersborg Allé 11 Charlottl. g Ordr. 1599 Maison Frida v. Alfrida Jensen Vesterbrog. 189 E g V 5656u Maison Gui, Akts.. Østerg. 59 K3 g) C. 11001 Maison Ida v. E Bjerre Godthaabsv. 237 El g Gh. 7505 Maison Ina v. Ina Jensen Dronn.Tværg. 17 IH g Palæ 2716u Maison Issie ved L Nielsen NyAdelg. 12 K) g Palæ 5169 Maison Jane v.J Ræbild Nygade 6 Kl gPalæ 2064 Maison Jenny ved Jacobsen & Kragballe Nørrebrog. 185 E g Tg. 1085y Maison .Jet v. Jette Christensen Strandv. 114 Hell, g Hell. 1490 Maison Jette v. Elsa Green Ordrupv. 95 Charlottl. g Ordr. 5452y Maison Karen v. Fru Karen Bay Frdbg. Allé 42A E g V 8019 Maison Kirsten v. Fru Kirsten Pedersen Fre ­ derikssundsv. 140 Brh. g Bella 3104x Maison Lis v. Lis Frelow Frederiksborgg.32 Kl g By 849y Maison Liselle v. Anna Larsen, Carl Johans G. 4 [ø] g 0 5369v Maison Madelon v. Fru Betty Johannsen Jernbane Allé 56 Vanl. g Damsø 3514 Maison Magda v. Marie Skræm & Magda Møller Hollænderdybet 2 E g Am. 6465 Maison Mary v. AaseHjortø Fælledv. 13 E g N 5343 Maison de Paris v. A Twile Jagtv. 57 E g Tg. 6159v Maison petite v. Ellen Christiansen Jagtv. 29 A E g Tg. 6027 Maison Reseda ved Inge Andreasen Amager ­ brog. 119 E g Am. 8002 Maison Ulla v. Frk. Ulla Giilstorff GI. Kon ­ gev. 112 E g V 5741 y Maison Vanneau v. Alma Bentsen Jagtv. 169 E g Ryv. 2713x “ Maison Vidié v. Asta Arfast-Hansen V- Voldg. 10 E g By 4590 Mandrup-Poulsen Anna Enghavev. 245 E g Ev. 5302 Manon ved Christian Willert Amagerbrog.46 E g Am. 4821 Marni v. M Nielsen Lyngby Hovedg.- 57 Lyngby g Ly. 2703 Mathiesen Merry Peter Bangs V. 29 El g Go. 366 Matthiesen ’ s Chr. Eftf. Frederiksborgg. 50 Kl g By 2850v Melby A Købmagerg. 39 OH g Cent. 5776 & 10904 Største og eleganteste Udvalg i Damehatte og Dame-Strømper. Mode-Atelieret ved Ellen Jensen & H G Larsen Klosterstr. 19 IH g Pa. 6055 Modeforr. Bagatelle v. Ellen Larsen Vimmel- skaftet 42 Kl g Palæ 1127 Modeforr. Bon Marché ved Johs. Rasmussen Frederiksborgg. 41 Kl g By 4055 Modeforr. Chicv. Yrsa Fnedrichsen Vester ­ brog. 11 C E g V 5293y Modeforr. Elite v. Willy Melhede Amager ­ brog. 159 E g Am. 2896 Modeforr. Hoffmar v. Ingeborg Olsen Aaboulevard 64 E g N 2964x Modeforr. Irene v. Fru Ingeborg Larsen Frederiksborgv 50 A Iwl g Ta. 4709 Modeforr. Lone, Mary Andersen Østerbrog. 93 E g 0 4136y Modeforr. Madame v.ECArendt Ravnsborgg. 8 E g N 695v Modeforr. Marlene v. Irma Thomsen N-Fa ­ sanv. 10 E g Gh. 9353

Modevarer 1 * København (Fortsættelse):

Dyrborg B Amagerbrog. 14 E g Am. 4229 l echelle v. Else Nielsen Klosterstr. 9 Kl g Pa. 4747 Eddi v. G- Petersen Vesterbrog. 96 E g Eva 2554 Eglin Harry Valby Langg. 39 Valby g Vb. 3926 Elkan Annie Borge ’ ’ g. 41 E g Pa. 2019 x Enevoldsen Gerda Bredg. 65 E g Palæ 6325 Engel Elly Frederiksborgg. 42 E g Palæ 7372x Falkoner Alléens Modemagasin v. Astrid Johansen Falkoner Allé 10 E g Eva 1099 Fie v. Frøken K Møgelsted Blegdamsv. 38 E g No. 2190 v. Fisker Henny N-Fasanv. 85 E g G li. 8794 Fleron Camilla Wedel Gothersg.7 E By 330y FONNESBECH A. A/S, Østergade 47 E g ★ Cent. 4355 Omstilling til alle Afdelinger og Kontorer

Telegramadr. „Modefonnesbech* Postgiro Konto Nr. 707

Filial: Strandv. 173 Hellerup g ★ Hell. 1446

Frandsen Johanne N-Frihavnsg. 14 |0| W 0 4637y Frdbg. Modemagasin ved Johanne Hansen ’ s Eftf. Smalleg. 8 E f Gh. 672x FrødingElse Gjentofteg. 49 Gjentofte g Ge. 3632 Frølund N Vesterbrog. 39 [3 g Cent. 2870 Gaby ved Martha Døring Højbro PI. 3 E g By 1452v Germaine, Akts.,Norrebrog. 122 E gN7546 Gjentofte Modesalon v.ErnaJørgensen Gjen ­ tofteg. 50 Gjentofte g Gjent. 715 • Grand Bazar v. Julius Petersen Rantzausg. 8B E g N 951y Green Elsa Jægersborg Allé 29 Charlottl. g Ordr. 1367 Haase Dagmar Nørrebrog. 106 E N 5719 Hansen Astrid Biilowsv. 5 B E g Ve. 2467 y Hansen Augusta Istedg. 49 E g V 1749y Hansen Axel Rosenv. Allé 2 [øl g 0 5387 Hansen Cecilie, st. Kongensg. 76 E g Palæ 2133 y Hansen E Blegdamsv. 74 E g No. 4705 v Hansf n Elly B. Blaagaardsg. 13 E g No. 513 y Hansen Grete Svane Gothcrsg. 10 A 13 | Palæ 2057 Hansen Henning st. Kongensg.77 E g Palæ 727y Hansen Kis N-Farimagsg. 76 E $ By 5367y Hansen L & Thyra Vesterbrog. 125 E $ V 2515y Hansen Marie Kattesund 12 Kl g By 7596 Hansen Sostr. G & J, N-Frihavnsg. 36 E g 0 5006 Hansen Victor Nørrebrog. 18AEgCent.5953 Hatteboden v. Manghild Burkal st. Kongensg. 52 Kl g Palæ 1776 Hattehuset v. Kirsten Nielsen Blaagaardsg. 10 E g N 164x Hattesalonen v. Mary Petersen Antonig. 5 Kl g By 1793x Hatteæsken v. Fru Inge Meisler GI. Kongev. 100 E g Eva 3202 Heidemann F Valkend orfsg. 22 KlgBy2250y Heigaard Edle Kronprinsesseg. 62 E g Palæ 16 HeigaardEstherLarsbjørnsstr.7E ®Palæ2397 Hein Carla Vesterbrog. 180 E g Eva 1896 Hemmingsen Marie Istedg. 88 IV1 V 1315y Henckel Helene Læderstr.13 E g By 2541v Henrichsen ’ s A Eftf. v. Fru I Lemke Strandv. 94 Holl, g Hell. 976 Henriksen Edith, Søborg Hovedg. 66 Søborg g Søb. 2310 s Hilvod Dyveke Baggesensg. 3 E g N 1338x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker